Treningsgrunnlaget ditt vil i løpet av 2-3 uker kunne omformes. Det kan føre til raskt økende muskelmasse for deg som til vanlig driver med utholdenhetsidrett.En utholdenhetsutøver
kan ha et enormt trenings
-grunnlag, men likevel
ikke store muskler. Slutter
han med denne treningen
og begynner med kropps-
bygging vil muskelmassen
kunne øke veldig raskt.


Omforming


Treningsgrunnlaget består av en kombinasjon av maksimal muskelstyrke og utholdenhet.


Legger du om treningen kan kroppen omforme treningsgrunnlaget sitt og tilpasse seg den endrede belastningen. Dette kan for eksempel raskt gi øket muskelmasse og styrke.


Muskulaturens sammentrekningsevne et resultat av den type belastning som muskulaturen utsettes for. Det vil alltid være et forhold mellom utholdenhet og maksimal styrke, og aktivitetsnivået som ligger innenfor denne sammensetningen, vil variere i stor grad hos den enkelte i forhold til treningsgrunnlaget.


Omforming av treningsgrunnlaget
Dersom forholdet mellom maksimal styrke og utholdenhet i treningsmengden forandres, vil muskulaturen straks igangsette en tilpasning til dette. Hvis en utøver har trenet mye utholdenhet, men så skifter til eksplosiv og tung trening og gjerne går ned på treningstid og repetisjoner, vil muskulaturen i løpet av relativt kort tid tilpasse seg denne forandringen ved å raskt øke sin maksimale styrke. Samtidig vil utholdenheten synke og bli dårligere. I slik sammenheng er ikke den raske økningen av styrke og muskelmasse en reell økning av treningsgrunnlaget, men en omforming av det treningsgrunnlaget som allerede eksisterer. Det vil også samtidig kunne være en økning av treningsgrunnlaget, men dette går relativt sakte, og vil utgjøre en liten del av den raske økningen.
Går du fra løping tilrollerblades, endrer
bevegelsesmønsteret seg, og du får enny og
uvant aktivitet for musklene. dette vil føre til at
kroppenendrer muskelens måte å bruke
treningsgrunnlaget på.

<TR>
Omformet treningsgrunnlag og formtopping


Etter hvert vil muskelen ha tilpasset treningsgrunnlaget best mulig i forhold til belastningen som påføres, og utøveren vil her merke at farten på økningen avtar. Herfra vil økningen være tregere, og vil være reell økning av treningsgrunnlaget. Det er fullt mulig å ha omformet treningsgrunnlaget på en slik måte at en trener helt ned i 3-4 reps og med få sett med målsetning i å øke maksimal muskelstyrke og størrelse, men likevel trene med lett innsats. Likevel blir det ofte til at utøveren under omformingen og i videre treningssammenheng, trener hardere, dvs. med høyere innsats. Det vil føre til at kroppen imøtekommer den tunge belastningen med å bygge opp et stadig sterkere ”motangrep”. Denne prosessen kalles innenfor idrett for formtopping.


Sammentrekningsevnen en kjemisk og trenbar sak
Utøveren vil merke at det føles lettere og lettere å løfte de samme vektene. Det er en god følelse i musklene når de jobber. Den positive følelsen vil øke i takt med formtoppens oppbygging. Dersom belastningen ikke trappes ned, vil man på et gitt tidspunkt overgå muskulaturens evne og mulighet til å klare å tilpasse seg den økende treningsmengden. Muskulaturens positive følelse vil da forsvinne. Den lette følelsen forsvinner. Treningen blir tung og slitsom, framgangen stagnerer, og man får ikke lenger økende resultater. Dette er overtrening.