NULL

All fysisk trening gir nedbrytning av muskelfibre i muskulaturen og dette ernødvendig for at man skal utvikle seg til å bli bedre.Musklene vil i etterkant begynne å reparere seg slik at vi på nytt blir klar for nye aktiviteter. Musklene blir da sterkere eller mer utholdende. Man kan ha treningseffekt ved ulike intensitetsnivåer. Dersom man går høyere enn en intensitetsterskel som kalles aerob terskel vil man komme inn i en intensitetssone der man trener så hardt at kroppen ikke klarer å kvitte seg med avfallsstoffene i tilstrekkelig grad til at man kan holde et vedvarende tempo.I denne sonen blir man stiv i muskulaturen.Prestasjonen vil da reduseres betraktelig og man vil måtte gi seg etter relativt kort tid. Etter en slik type trening blir man også ofte øm og stiv i dagene etter trening. De ømme musklene kan da skyldes både en reparasjonsprosess og at det er avfallsstoffer i musklene.


Ved regelmessig trening vil reparasjonsevnen bli bedre og man blir sjelden øm i musklene i de påfølgende dagene etter trening.


Hva man kan gjøre for å unngå ømme muskler er det mange “eksperter” som har sine meninger om. Det er en utbredt holdning at tøying forhindrer ømhet, men dette er det rikelig forskning som motbeviser.Tøying er ikke et middel mot stølhet, men kan være en viktig preventivt ved at bevegeligheten øker slik at man i fremtiden kan være bedre rustet til å ikke få samme “muskelskader” og dermed reparere raskere.


Mange har oppfatning at det er smart å avslutte med rolig trening.Kroppen skal få tid til å fjerne avfallsproduktene, noe som går raskere ved rolig aktivitet. Massasje, varmebehandlingog ultralydbehandling blir regelmessig benyttet av aktive utøvere.Dette krever imidlertid betydelige ressurser.


For mosjonister kan man heller se på stølhet som en god pekepinn på at man har trent skikkelig.


Hva er stølhet og hva er muskelskade?Stølhet øker på og er på detmaksimale etter 36-48 timer og vil gradvis avta. Blir det mer en ømhet og blir direkte smerte så er det skjedd en skade.Bevegeligheten er sterkt redusert ved skade. Blir det også hevelser på det vonde stedet er det tegn på skade.Med erfaring vil man senere kunne skille stølhet og skade.