KROPPSBYGGiNG: Der verserer mange teorier og meninger omkring hvor mange repetisjoner en skal utføre for å øke maksimalt i muskelmasse. Hva er egentlig det optimale repantallet?Få eller flere?
For å oppnå maksimal størrelse på muskelmasse, så må formtopping skje og oppfylles til dets maksimale. Dette gjøres ved å utføre antall repetisjoner som kan betegnes som relativt få, det kan være alt fra 4-5 reps og oppover til 30-40. Ved å trene relativt få reps og trene hardt, så vil muskulaturen bygge opp formtoppen til sitt optimale. Jo mer utviklet formtoppen er, jo større vil muskulaturen være.


Høyrep da?
Utøveren kan meget vel kjøre på med hundrevis av repetisjoner, dette vil kunne bygge muskelstyrke og muskelmasse også, men da må det økende treningsgrunnlaget omformes til tyngre og tøffere trening når den størst mulige muskelmassen skal fram. Jo flere reps som utføres, jo mer flytter man seg fra maksimal muskelstyrke til utholdenhetstrening.


Dersom du for eksempel ligger på 300 repetisjoner, så vil du meget vel kunne utvikle muskelmassen her så sant som at du stadig øker den vektbelastningen disse 300 repetisjonene utføres med. Du vil da utvikle muskelmassen på en slik måte at også en rimelig god utholdenhet bygges opp.