Overtrening er i dag svært utbredt og gjeldende hos så godt som alt som er av utøvere. Lær deg å kjenn symptomene, så unngår du overtrening og tilhørende stagnasjon.

Overtrening – de klassiske symptomene – Del 1


Dette er en artikkelserie som tar for seg 8 klassiske symptomer på overtrening.  • Del 1 – Svette
  • Del 2 – Hodepine
  • Del 3 – Dårlig pump
  • Del 4 – Endringer i hjerterytme
  • Del 5 – Nedsatt prestasjonsnivå og stagnasjon
  • Del 6 – Svekket immunforsvar
  • Del 7 – Psykiske endringer
  • Del 8 – Biokjemiske endringer

Overtrening er i dag svært utbredt og gjeldende hos så godt som alt som er av utøvere. Lær deg å kjenn symptomene, så unngår du overtrening og tilhørende stagnasjon.


SVETTING


Dersom du begynner å svette lett og mye under trening og fysisk belastning så kan dette være en indikator på at du er overtrent. Man ser dette symptomet mest framtredende hos utholdenhetsutøvere, og overtreningen er da gjerne systemisk begrunnet (systemisk overtrening = overbelastning av positivt overskudd i hjerte/blod/lunger).Jo mer trening som skal til før du begynner åsvette, jo bedre


Når du er uthvilt og positiv og og treningsklar, så vil svetten sitte ”dypere” og det skal en hel del trening til før du begynner å svette. Dette står i kontrast til det man opplever ved overtrening/systemisk overtrening hvor svetten starter med en gang den fysiske aktiviteten påbegynnes og deretterutvikler seg til å blistor/voldsom. En overtrenet organisme fører altså til at man raskt begynnerå svetteog gjerne mye.


Kan man styre treningen etter svetten?


Svettingen er sammenbundet med flere ulike forhold som i sin tur vil kunne innvirke på hvor tidlig i treningen du begynner å svette, og hvor mye du svetter. Typiske innvirkende forhold ertemperaturen der du trener, vær, bekledning, søvn, hvile, stressnivå og treningsintensiteten din. Så svaret på hvorvidt treningen kan legges opp etter svettingen er nei.


Svettingen gir deg ikke noe entydig svarpå hvorvidt du er overtrenet eller ikke men svettingvilvære en god indikator på treningstilstanden din. Dersom du løper en mil en gang i uka, under samme værforhold, temperatur og med samme bekledning, og du merker atdu begynner å svette lettere og mer såer dette en god indikasjon på at du overtrener.


Ved å legge inn en pause på et par uker, så vil kroppen kunne innhente seg og igjen bli treningsklar og uthvilt. Du vil ved oppstart av treningen igjen vil dumerkeat svettingen ikke kommer så tidlig i treningen som før, og at du ikke svetter så mye.


Timing av svetteutbrudd og grad av svette under trening kan være en god indikator

Svette kan være et overtreningssymptom

Det først og fremst ved systemisk overtrening hos utholdenhetsutøvere at svetteutmerker seg som et overtreningssymptom. Men også hos styrketrenende og kroppsbyggere vil man se tilfeller av at utøvere lett begynner å svette og at de i noen tilfelelr svetter myeunder treningsøktene. Spesielt dersom utøveren trener tunge knebøy og markløft. For alle utøvere som trener regelmessig, så er nyttigå merke seg hva som skal til før du begynner å svette. Og om du svetterlite, moderat eller mye. Mye svetting bør føre til at man tar seg et par uker fri, for så å komme tilbake på trening og se om symptomene er forsvunnet.


Mytenesom ikke stemmer


Det har vært enopplest og vedtatt sannhetat dersom du raskt begynner å svetteså er kroppen i god form og godt trent. Sannheten er imidlertid at jo mer og jo hardere du kan trene, uten at svetten bryter løs, jo bedre er treningstilstanden din.


Det er bra å svette! Eller hva?


Man må gjerne se på det som sunt å svette, men det er i så fall bareinntil i en viss grad. Mye svetting kan føre til at utøveren raskt mister væske, noe som fort kan gå utover prestasjonsevnen. Mye svetting kan også gi en uheldig innvirkning på kroppens saltinnhold og mineralbalanse. Enkelte vitaminer kan også bli skadelidende.


Så du blir ikke sunnere og sunnere jo mer du svetter. Sannheten er dessverre at tiltagende svetting kan varsle om at du blir mer og merovertrent.


Av John Gunnar Oppheim