Dårlig søvn og for lite hvile kan føre til en generell trøtthet i hele organismen og det kan gi seg utslag i at du ikke flexer så hardt som ellers.

Overtrening – de klassiske symptomene
– manglende evne til å få pump


Dette er en artikkelserie som tar for seg 8 klassiske symptomer på overtrening.  • Del 1 – Svette
  • Del 2 – Hodepine
  • Del 3 – Dårlig pump
  • Del 4 – Endringer i hjerterytme
  • Del 5 – Nedsatt prestasjonsnivå og stagnasjon
  • Del 6 – Svekket immunforsvar
  • Del 7 – Psykiske endringer
  • Del 8 – Biokjemiske endringer

DEL 3: MANGLENDE og SVAKERE PUMP


Overtrening gir seg til kjenne gjennom en rekke ulike symptomer. Vi tar for oss de symptomene som er mest vanlige og framtredende.


En knallhard muskel når du flexer indikerer at muskelen er positiv og trenbar


At du får skikkelig hard pump når du trener kan være en indikator på at musklene er uthvilte og klar for ny hard treningsøkt. Pumpen skal i en positiv, treningsvillig og uthvilt muskel være slik at det ser ut som om huden omtrent klistrer seg ned i muskelfibrene, og det skal føles ”steinhardt” å trykke fingrene mot det flexede muskelvevet.


Dersom du mister evnen til å få en skikkelig pump så kan det være en indikator på at musklelen er overtrent. Muskelen vil da ikke føles ”helt ut i huden” når du flexser den, synlige detaljer (definisjon) i muskulaturen er dårligere og muskelvevet vil kunne føles bløtt når man trykker fingrene ned på muskelen (ved flex). Det føles som om det har lagt seg et lag mellom huden og underliggende muskel. Alt dette er en indikasjon på at muskelen er overtrent og ikke treningsklar.


Den enkle sjekken med å presse fingrene mot flexet muskelvev brukes av alle som trener for å bygge muskler.


Er manglende pump en sikker vurderingsmetode?

Manglende pump behøverIKKE å bety at du er overtrent

Svaret blir nei. Ingen av de klassiske overtreningssymptomene vil alene kunne gi deg et bombesikkert svar. Svaret på om du er overtrent eller ikke får du når flere symptomer opptrer samtidig. Jo flere overtreningssymptomer jo mer sannsynlig er det at muskelen ER overtrent.


Dårlig søvn og for lite hvile kan føre til en generell trøtthet i hele organismen og det kan gi seg utslag i at du ikke flexer så hardt som ellers. Manglende tilførsel av nødvendige ernæringsemner, for lite kalorier, for lavt væskenivå, er alle ting som kan føre til svekket evne til å trene musklene til skikkelig knallhard pump.


Pump ogdopingmidler


Det er vanlig at utøvere som bruker muskeloppbyggende dopingmidler (anabole steroider) får en mye kraftigere pump enn utøvere som ikke bruker slike midler. Grunnen til dette er trolig det økte væskenivået i muskelcellene. I tillegg så kan anabole sterioder føre til føre til at kroppen kan ha opptil en liter mer blod i systemet enn normalt.


Pumpevne og nivå gir heller ikke noe sikkert svar alene


Manglende pump er ikke en sikker indikator men kombinert med bløt følelse når man presser fingrene mot maksimalt spent muskelvev gjør det mye mer sannsynlig at det er overtrening man står ovenfor.


Har man i tillegg flere overtreningssymptomer som mer svette enn normalt, hodepine og manglende progresjon, så er diagnosen etter hvert ganske enkel å stille: Overtrening er noe du kan registrere både ut fra kroppens tilbakemeldinger gjennom de symptomene vi behandler i denne artikkelserien, og ved å følge med på utvikling og framgang. Hvis du trener hardt og regelmessig, og treningen ikke gir fremgan, ja da er det noe som ikke stemmer.


Av John Gunnar Oppheim