At treningen på kort tid går fra å være positiv til å være negativ er blant de aller sikreste indikatorene på overtrening. Det er treningsfølelsen som utgjør kroppens viktigste varslingsmekanisme.

Overtrening – de klassiske symptomene – del 5


Dette er en artikkelserie som tar for seg 8 klassiske symptomer på overtrening.


Del 1 – Svette


Del 2 – Hodepine


Del 3 – Dårlig pump


Del 4 – Endringer i hjerterytme


Del 5 – Nedsatt prestasjonsnivå og stagnasjon


Del 6 – Svekket immunforsvar


Del 7 – Psykiske endringer


Del 8 – Biokjemiske endringer


DEL 5: NEDSATT PRESTASJONSNIVÅ OG STAGNASJON:
Overtrening kan med god sikkerhet påvises gjennom sammenligning av treningstilstanden fra uke til uke. Og mangler framgangen så er man enda et steg nærmere diagnosen overtrent.


Nedsatt prestasjonsnivå


Så fort du er systemisk overtrent i store deler av muskulaturen så vil bevegelsene dine bli tregere. Du vil ikke klare å prestere så bra som du ellers ville ha gjort når du er uthvilt og treningsklar. Det er en klar forskjell mellom det å være uthvilt og det å være overtrent.

Sliter du med vekter som virket lette i forrige uke?
Da kan du være systemisk overtrent


Når du gir full gass etter at systemisk overtrening har inntruffet så vil du svette mer, pulsen øker og hjertet truer med ”å hamre seg ut av brystkassen”. Det skal relativt lite til før du kommer opp i makspuls. Dette skjer i begynnelsen av, og ved lettere overtrening. Kjører du videre til alvorlig overtrening er et faktum, så kan dette resultere i en utmattelsestilstand der organismen gradvis slutter å svette og hvor hjertet slår langsommere.


På trening merkes overgangen fra positiv og treningsvillig muskel til negativ og overtrent muskel ved at utøveren plutselig begynner å slite med treningsvekter som kanskje så sent som dagen før var relativt lette å trene med. Styrkeforskjellen trenger ikke være så stor, men ”løftefølelsen” vil kunne være dramatisk endret. I stedet for at treningen går lett så blir det plutselig et slit å presse vektene opp. Treningen går da på ren vilje for å overvinne den negative løftefølelsen.


At treningen på kort tid går fra å være positiv til å være negativ er blant de aller sikreste indikatorene på overtrening. Det er treningsfølelsen som utgjør kroppens viktigste varslingsmekanisme.


Manglende framgang


For å holde framgangen og treningsutviklingen under oppsyn er det ofte nødvendig å føre treningsdagbok. Ved hjelp av dagboken vil du kunne sammenligne treningsøktene bakover i tid uke for uke, måned for måned. Hvis du ser at det ikke er noen framgang på tross av regelmessig trening så er sjansen stor for at du er overtrent. Hvis du ser at du overhodet ikke har framgang fra en måned til den neste bør du prøve å legge inn en hvileperiode på to uker.


Dersom treningspausen får deg over i et positivt modus der treningen igjen går lekende lett så kan du trolig konkludere med at du har stilt deg selv en riktig ”diagnose” – nemlig overtrening.


Av John Gunnar Oppheim