Ved alvorlig overtrening kan det oppstå kuler og hevelser under huden. Dette skyldes avfallsstoffer som dannes under overtrening og som hoper seg opp i lymfesystemet.

Overtrening kan føre til kuler under huden

Ved alvorlig overtrening kan det oppstå kuler og hevelser under huden. Dette skyldes avfallsstoffer som dannes under overtrening og som hoper seg opp i lymfesystemet.


Opphopning av lymfe/avfallstoffer i lymfekanalene
Overtrening kan føre til at det brytes ned forskjellige vev og celler i musklene/kroppen. Denne nedbrytningen kan føre til at det dannes avfallsstoffer som skilles ut i lymfekanalene/systemet. Lymfesystemet vil opp til et visst punkt suksessivt lede ut og bort omtalte avfallsstoffene, men ved alvorligere overtrening vil det kunne oppstå opphopning av avfallsstoffer i lymfebanene. Opphopning av avfallsstoffer i lymfesystemet kan medføre hevelser og dannelse av kuler under huden. Vi snakker om inntil meget godt synlige kuler som kan nå en betydelig størrelse.
Hvor opptrer disse kulene?
Det mest vanlige er at kulene/hevelsene opptrer/oppstår på underarmene, da gjerne på oversiden, men det kan også oppstå kuler på undersiden av underarmene. Det skal dog nevnes at det kan oppstå hevelse/kuler/opphoping av avfallsstoffer, så å si hvor som helst på kroppen.


Hva kan gjøres med omtalte kuler?
Det eneste riktige som behandlingsform, er å kutte ut videre trening og gå over til hvile. Da vil tilstrømningen av mer avfallsstoff opphøre. Dette vil føre til at kulenes økende tilstand vil stanse. Når tilstrømningen av avfallsstoffer opphører, vil normalt sett kulene/hevelsene begynne å avta og gå tilbake. Dersom dette ikke er tilfelle selv etter flere ukers treningsopphold og hvile, så bør lege oppsøkes. Det er trolig ikke farlig, men snarere et uønsket kosmetisk problem.


Hva slags avfallsstoffer snakker vi om?
Det står ikke klart for meg hvilke eksakte avfallsstoffer det er snakk om som hoper seg opp i lymfesystemet, men jeg kan tenke og tro at det gjelder avfallsstoffer som dannes/oppstår, kommer fra nedbrytningen av muskelvev, det være seg muskelceller samt kanskje både røde og hvite blodceller. Det er egentlig ikke så viktig å gå ned på cellenivå for å skjønne hva som skjer. Det viktige er å vite at det ved alvorlig overtrening så kan det hope seg opp avfallsstoffer i lymfesystemet som i sin tur kan medføre dannelse av kuler under huden.