OVERVEKT OG iNAKTiViTET KAN GI FiBROMYALGi: Revmatiske lidelser kan fremmes og oppstå som følge av overbelastninger som igjen skyldes overvekt og/eller inaktivitet.

Både overvekt og inaktivitet kan føre til den revmatiske lidelsen fibromyalgi. Dette viser også forskningsmessige studier. Vær klar over at også flere andre forhold, kan medføre fibromyalgi.
Når overvekt trigger fibromyalgi
Jo tyngre du blir, jo mer styrke og utholdenhet må du ha for å tåle å bruke kroppen i fysisk aktivitet og trening. Dersom kroppsvekten øker relativt raskt, så kan dette resultere i at den fysiske aktiviteten blir tyngre og hardere enndet kroppen klarer å tilpasse seg. Dette kan føre til belastningsskader (trim.no anser fibromyalgi for å være belastningsskader, hva angår de fysiologiske triggerpunktene). Det er altså en god idè som er til å anbefale, at kroppsvekten holdes nede på normal eller i alle fall stabil.
TRiGGERPUNKTER: Det belastningsskadede vevet, ender
etterhvert opp med at skaden sitter igjen i muskelfeste/
muskelfestet. Kroppen forsøker til enhver tid å reparere
vevet, men menneskets daglige/fysiske aktivitet,
kronifiserer skaden.
Når inaktivitet trigger fibromyalgi
Ved inaktivitet så reduseres kroppens treningsgrunnlag (nivået av styrke og utholdenhet). Et dårlig treningsgrunnlag betyr at man ved fysisk aktivitet tåler lite belastning før dette resulterer i overbelastning/overtrening og belastningsskader. Inaktivitet øker faren for belastningsskader drastisk.


Vær obs på at artikkelen ikke omhandler alle de forhold som kan føre til fibromyalgi. Det finnes en rekke flere tema/forhold, som kan medføre at mennesker får lidelsen fibromyalgi. Andre forhold kan eksempelvis være at pasienten er i for mye fysisk aktivitet og derved pådrar seg belastningsskader som følge av overbelastning. Mennesker som får fibromyalgi, er ofte hardarbeidende folk, gjerne spesielt med fysisk belastende yrker og/eller fritid/livsstil. Trim.no mener å ha funnet den riktige behandlingsmetoden overfor revmatiikere, og har utgitt denne/dette i heftet/boken sin kalt “Revmatiske Lidelser”. Heftet er å finne i vår nettbutikk.