SJOKKERENDE OPPLYSNINGER: P-piller kan nedsette kroppens evne til å bygge muskelmasse med hele 60%!

ALVORLIG BIVIRKNINGER: p-PILLENE kan medføre
alvorlige bivirkninger som nedsatt treningsutbytte
på hele 60%. Dette betyr trolig at dette
hormonpreparatet vil dermed også kunne bety at
kvinner som bruker p-pillen lettere kan få
belastningsskader, samt at skader blir mye
vanskeligere å bli kvitt.


Det synes også paradoksalt at p-pillen kan
nedsette kvinners sexlyst. Da er jo litt av hele
poenget borte, tross dog at dog skal sies at
p-pillen da vil bli og være 100% sikker! For når
kvinner ikke gidder å ha sex, da er det jammen
vanskelig å bli gravid.

Bruker du p-piller bør du være klar over at disse kan føre til svekket treningseffekt og dalende seksuell lyst.


P-piller inneholder to hormoner, et østrogen og et såkalt gestagen. Disse to hormonene er kunstig etterlignet og framstilt, og tilsvarer de to kvinnelige kjønnshormonene østrogen og progesteron. Sammen hindrer de eggløsning, og dermed muligheten for å bli gravid. Det gjør de ved å påvirke kroppens store hormonprodusent, hypofysen.


Nedsatt treningseffekt hos p-pillebrukere
Et studie som
forskning.no har laget en sak på, viser til at kvinner som bruker p-piller får et svakere, dårligere og mindre treningsutbytte enn kvinner som ikke går på pillen. Det amerikanske forskerteamet rapporterte at forskjellen i økningen i muskelmasse mellom de to testgruppene var på hele 60 prosent, med en gjennomsnittlig økning i muskelmasse på 1 kilo hos gruppa som brukte p-piller og 1,6 kilo hos kvinnene som ikke brukte p-piller. I gjennomsnitt gikk begge grupper litt opp i vekt (0,8 og 1,1 kilo).NEDBRYTENDE PILLER: I stedet for å
mate kvinner med p-piller, hvorfor
ikke la det bli mannes tur? For han
kan jo ta oppbyggende hormoner,
hvilket er langt bedre da forsøk og
studier på dette har vist at mannlig
prevensjon med testosteron er
faktisk sikrere enn p-pillen.
At p-piller kan påvirke muskeloppbyggingen med hele 60% er nærmest sjokkerende. Dette er en dramatisk forskjell mellom gruppen på p-pillen og gruppen uten. Det er faktisk et så stort tap av treningseffekt at trenende kvinner kan og bør gå i seg selv å tenke etter hvorvidt de lenger ønsker å benytte p-piller som prevensjonsmiddel.


Hva kommer denne svekkelsen av treningsutbytte fra?
Det er påvist at p-piller kan senke kvinnekroppens produksjon av såkalte androgene hormoner. Dette er hormoner som i stor grad styrer seksuallysten hos både kvinner og menn.


Kan nedsette kvinners lyst
Paradoksalt nok så kan p-piller også innvirke som nedsettende på kvinnens sexlyst (hvilket også sannsynlig er en effekt av den senkede produksjonen av androgene hormoner.


Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til forskning.no at at ulike varianter av progestogen har ulik anti-androgen effekt. Progestogen kan ha lav, middels eller høy anti-androgen effekt. Legens forklaring viser til at ikke bare er virkningen kjent å være anti-androgen, men også at produkter kan gå helt opp til å være høy anti-androgen-virkende. – P-piller som selges i Norge har ulik grad av anti-androgen virkning, sier Madsen til forskning.no.
p-PILLEBRUK HOS TRENENDE BØR IKKE FOREKOMME:
Hvis du trener for å få framgang, så bør du unngå
p-piller. Den nedbrytende effekten er så stor at
slik bruk vil kunne få store konsekvenser for
treningen din.

Han påpeker videre at milde effekter i form av for eksempel redusert effekt av fysisk trening naturlig nok ikke er prioritert i forskning og studier som er gjort på p-piller. Det er overraskende å høre at den reduserte treningseffekten (reduserte økningen av muskelmasse), ses på som en mild bivirkning. Det samme hva angår seksuallysten. Begge disse to punktene er alvorlige. Som tidligere nevnt så så man at det var en forskjell på studiegruppene p-pille- brukere og ikke-brukere, på hele 60%!

Hormoner har mange effekter som vi ofte ikke har full oversikt over, sier avdelingsoverlegen videre. Dette er igjen til å stille spørsmål ved: Vet man så lite om hormonene som er i p-piller, at man inntil nå ikke har vært klar over den nedbrytende effekten de har på muskelmasse?


Med nevnte 60% forskjell på ikke-brukere og brukere av p-pillen, så vitner dette om at p-piller potensielt vil kunne medføre raskere overtrening og nedsatt tålbarhet/tilpasningsdyktighet overfor fysisk trening og belastning. Ja, faktisk så kan p-pillebruk da settes i sammenheng med at belastningsskader lettere kan inntreffe og oppstå, samt vedvare og forverre seg (i den grad man kan se opptil 60% senket treningsutbytte i form av styrke og vevsforbedring).


Se vårt fora for innspill på sakenKilder:
androgener (SML-artikkel) – Store norske leksikon


forskning.no > – P-piller svekker treningseffekt