BYTTE AV TRENiNGSSKO: Ved bytte av treningssko så kan dette bety en endret belastning på føttene/beina.

Pass på ved skobytte
Føttene og beina dine er tilvent treningsskoene du bruker. Skifter du til andre/nye sko, så vil dette kunne innebære at treningsmengden endrer seg.


Treningsmengden vil kunne innvirke som større
Dersom du er vant til å løpe med joggesko med god demping, og så skifter du til sko med mindre demping, så vildette bety at din vante og samme treningsmengde plutselig vil innvirke som større.


I verste fall
Dersom skobyttet medfører en stor nok økning av treningsmengden din, så vil dette i verste fall medføre at det oppstår belastningsskader. De mest vanlige skadene som oppstår, er overbelastning under foten, undersiden av tåballene, akilles/leggen, sene/bindevev på skinnleggen, samt beinhinnebetennelse.
STEGETTER STEG:Små endringer i sko-
veien vil kunne få store innvirkning på
treningsmengden. Eksempelvis kan det
nevnes at belastningen på knærne øker
med mer enn 11 ganger når du går over
fra gåing til jogging.
Hva bør man gjøre?
Man bør kjøpe treningssko som har en så lik demping som mulig, i forhold til de skoene man er vant til og har brukt. Men enda bedre er det om man passer på å kjøpe nye treningssko før de gamle og brukte må skiftes ut. Det man da gjør, er at man gradvis skifter på å trene i de gamle og de nye skoene. På denne måten kan man gradvis tilvenne seg bruken av de nye skoene.


Treningsmengden kan reduseres
Om man ikke kjøper sko med tilnærmet samme demping som de gamle, og man ikke tar en gradvis tilvenning til nye sko, så må det vurderes seriøst å gå ned på treningsmengden, og så bygge denne gradvis opp igjen.
HA ALLTiD TO PAR TRENiNGSSKO: Ha alltid et
nyere par treningssko som du alternerer bruken
av sammen med de gamle og mest vante
treningsskoene.
Hvis det dukker opp symptomer/ubehag/smerte etter skobytte
Oppstår det ubehag og smerter etterhvert som man trener i sine nye treningssko, så bør man straks avbryte treningen og legge inn hvile, slik at smertene/skaden, raskt får sjansen til å reparere seg og lege og bli uthvilt og treningsklar igjen. Løp ikke videre dersom du kjenner at smertene/syptomene forverrer seg. Da kan det ende med senebetennelse, store smerter og drastisk redusert treningstilstand, styrke og utholdenhet. Og går det så galt, så vil det ta mye lenger tid å bli bra igjen, enn om du hadde tatt de første symptomene på alvor med en gang og lagt inn hvile.