Nå kan du bestille deg personlig hjelp og veiledning! Vi har satt opp flere spennende og nyttige produkter du kan velge mellom! Ta direkte kontakt for hjelp på epost oppheim@trim.no

Personlig hjelp/veiledning kan bestilles på våre nettsteder
Nå kan du bestille deg personlig hjelp og veiledning!Vi har satt opp flere spennende og nyttige produkter du kan velge mellom! Ta direkte kontakt for hjelp på epost oppheim@trim.no


Tilbudet gis til alle våre lesere
trim no as består av nettstedene trim.no, iform.no, slankenett.no og svenske reps.se. Som leser av et eller flere av våre nettsteder så kan du bestille personlig, individuell og direkte hjelp/bistand/veiledning. Du kan velge mellom flere produkter. Nedenfor lister vi opp våre forskjellige tilbud:


Konsultasjon: Denne tjenesten dreier seg om at du får besvart ett spørsmål/en problemstilling, som du gjerne vil ha en eksperter (eller flere), til å lese/se/sette seg inn i, for så å gi deg et personlig svar. Tjenesten går i utgangspunktet ut på at du sender inn spørsmål på epost, for deretter å motta svar tilbake per epost.


Analyse: Denne tjenesten er mer omfattende og grundig, og den går ut på at du sender inn ditt treningsopplegg slik at vi (vår ekspert/eksperter), kan gå gjennom din trening, kosthold, bruk av kosttilskudd, hvile og eventuelle skader, og derfra komme tilbake til deg med kommentarer og innspill og evt. forslag til endringer som bør gjøres. Vi vil analyserer hele ditt opplegg, og i hvilken grad ditt opplegg vil kunne medføre forbedring/framgang/at du når dine mål.


Programbygging: Dette er vårt dyreste og mest avanserte produkt. Her vil 1 eller flere eksperter sette sammen ditt optimale treningsopplegg, og dette produktet vil kunne bestå av at det settes opp et individuelt program for deg innen området/områdene trening, kosthold, kosttilskudd og skader. Dette produktet krever at vi tar en grundig gjennomgang av alle dine opplysninger, slik at vi kan sette sammen ditt optimale treningsopplegg som vil produserer maksimale resultater.


Uansett hvilket produkt du måtte velge av våre tre hovedinndelinger, så vil vi vurdere hva som vil passe deg best, etter at vi har sett gjennom din første henvendelse (på epost). Derfra vil vi i svar til deg komme med en pris på det din henvendelse dreier seg om. Du betaler ingenting for din første henvendelse. Dersom du velger å følge det/de råd vi gir deg etter førstekontakt, så vil du få oppgitt et kontonummer du kan betale inn avtalt kostnad/sum til. Så fort din innbetaling er registrert, så vil vi sette i gang med å svare deg personlig med og innenfor de tre oppsatte hovedpunktvise formene for produkt vi har å tilby.


Konsultasjonen er det billigste produktet vårt, og det består av at din henvendelse blir lest, evaluert og at det derpå blir gitt svar fra vår ekspert/våre eksperter. trim no as vil komme med sitt svar på din henvendelse så snart som din innbetaling er registrert. Dersom din henvendelse består av mer enn 1 problemstilling, men i stedet krever at vår ekspert/eksperter, må ta stilling til en rekke spørsmål/problemstillinger, så vil dette tas høyde for når du får svarmail med pristilbud på din personlige konsultasjon. Du betaler ingenting for din første henvendelse på epost.


Analyse av ditt treningsopplegg er en tjeneste som går ut på at du sender inn ditt treningsopplegg til oss. Opplegget ditt kan bestå av treningsprogrammet ditt, kostholdet ditt, opplegg du har for kosttilskudd, samt hvorvidt du har skader og/eller bruker medisiner/rusmidler, kort sagt tar vi imot alt du har av opplysninger som kan være verdifulle for både oss og deg når vi skal gjennomgå ditt treningsopplegg og komme med eventuelle kommentarer til dette. Du legger her pengene i at ditt helhetlige opplegg får seg en grundig analytisk gjennomgang av oss, og i etterkant mottar kommentarer, råd og innspill til eventuelle endringer som med fordel kan gjøres. Vi kommenterer også det som er bra i ditt treningsopplegg. Dette er et suksessrikt produkt som våre kunder setter stor pris på, da det har vist seg å i sterk grad bidra til at du som kunde får treningsopplegget ditt formet presisjonsmessig til å gi deg maksimal framgang og optimale resultater.


Programbygging er vårt beste og flotteste produkttilbud. Her innhenter vi alle opplysninger fra ditt tidligere eller nåværende treningsopplegg, og ut fra dette + de opplysninger vi via epost/telefon, innhenter, setter sammen ditt optimale treningsopplegg. I de fleste tilfeller supplerer vi det treningsopplegget vi bygger til deg personlig, med ferdige programmer, hefter og behandlingsopplegg vi allerede har ferdigstilt som våre produkter. Noen av disse produktene er tilgjengelige i våre nettbutikker, mens andre produkter kun er å få som supplement i vår programbygger -tjeneste. Programbyggertjenesten bygger på at det ikke bare settes opp et enkelt oppsett innenfor de områder man måtte ønske å endre på, men søker også å forklare grundig ikke bare hvilke endringer som er gjort, men også sette leseren/kunden, inn i hvorfor akkurat disse endringene er gjort. Disse forklaringene sammen med tilsendt informasjon, tar sikte på å utdanne brukeren i den grad at han eller hun selv kan gjøre riktige endringer i sitt treningsopplegg dersom det skulle bli nødvendig i neste treningsår eller senere.


Du kan ta kontakt og henvende deg til oss på epost, og det gjør du enkelt ved å klikke her! (Vi kan velge å sende deg ett eller flere ferdigstilte produkter på toppen av ethvert tilbud/henvendelse). Ta kontakt og kom i gang allerede i dag! Dette er en investering i tid og krefter som kan bli et avgjørende valg som betyr at treningsopplegget ditt vil fungere optimalt i stedet for å kanskje gi lite eller ingen framgang i det hele tatt. Så ta kontakt, klikk her!