Troen din kan helbrede hva som helst: Folk får tilbake håret, kreftsvulster forsvinner, og andre blir fulle av å drikke alkoholfritt når de tror de drikker alkohol. Tyske magesårpasienter ble friske av sukkerpiller.
TRO


Den sterkeste troenhar vi når det er noe vi vet. Da har vi en indre overbevisning om at det vi “vet” er riktig og stemmer.


Vi kan tro hva som helst utfra vårt bakgrunnsmessige og nåværende miljø, arv og situasjon, og hvem som presenterer hva hvordan. De fleste tror at det finnes mer mellom himmel og jord enn hva vi aner, fordi vi har oppdaget at det er ting i verden vi ikke forstår, mens de færreste tror på julenissen. Hvorfor? Fordi vi etterhvert ble fortalt at julenissen var oppdiktet, samt at ved erkjennelse av det voksne menneskeliv, så passer ikke nissen inn med vårt virkelighetsbilde. Men vi godtar verden slik den blir presentert for oss gjennom erfaring og erkjennelse, og hadde vi oppholdt oss i et miljø der det var slått fast at julenissen fantes, så hadde vi trodd på det selv i voksen alder. I den voksne verden er det en “sannhet” at julenissen ikke finnes. Samtidig betviler ingen den verdenshistorie som gjennom skoleverket presenteres, selv om en aldri selv har vært vitne til det, så tror vi at det er sant. Men det er et faktum at når egenopplevde hendelser ikke eksisterer i noens hukommelse lenger, men bare som noe som blir fortalt og lest om fortiden, så kan ikke den personen lenger si at det er sant, at det stemmer og er riktig. Likevel tror vi.I FIND IT HARD TO BELIEVE.
Tro på seg selv og fremtiden gir trygghet
Våre store og små religioner som har eksistert i tusenvis av år skulle vel være et godt argument for at mennesker trenger å tro. Gjennom troen på det positive får mennesket trygghet. Håp styrkes av tro. Mennesker finner identitet i felles tro, som gir samhold. Et menneske kan ikke fungere uten tro. En sterk tro på egenverdi, handlingskraft og på positive framtidsutsikter, vil gi både trygghet, ro og glede, mens en utpreget tvil til egenverdi, ens handlekraft og framtidsutsikter, vil skape utrygghet, uro og bekymring. Tro = trygghet = frihet = handlekraft.

Tro kan flytte fjell
“Tro kan flytte fjell” – det tror jeg ikke på, men jeg er enig i at troen er utrolig sterk. Alvorlig syke mennesker kan bli friske av tro, samtidig som manglende tro kan gjøre dem syke. Et godt eksempel på dette, er det som innenfor medisinen kalles for “placebo”. Det betyr at en pasient mottar en medisin av legen, og får vite at dette er et svært effektivt preparat som vil kurere pasientens plager. Pasienten friskner til. Men i realiteten inneholdt ikke “medisinen” noenting, bare sukker og mel. Pasienten blir frisk fordi at hun eller han tror 100% på at medisinen vil kurere plagene.

Tro mot kreft og smerter
En beretning som går igjen i flere vitenskapelige artikler og bøker om slik “narrebehandling”, er historien om Mr. Wright, som i 1957 hadde svulster store som tennisballer, da han leste et stykke i avisen om en ny vidundermedisin som kurerte kreft. Medisinen bar navnet Krebiozen, og etter fram og tilbake klarte han å overtale legene sine om å få prøve dette. Legen som satte sprøyten, gjorde dette på en fredag, og da i tvil om at Mr. Wright ville overleve kreften sin så mye som over helgen. Men da mandagen kom, var Mr. Wright i strålende humør, og man kunne forbløffet

KOFFERTEN FULL AV PENGER
Gir tro og dannerglede med
tanke på framtidens komme.
Økonomiske bekyrninger er
ikke bra for den troen som gir
deg trygghetsfølelsen din.
konstatere at svulstene hadde “smeltet som snøballer”. En drøy uke senere kunne han forlate sykehuset. To måneder senere ble det kjent at medisinen som han hadde fått, Krebiozen, ikke hadde den positive virkning som man hadde trodd. Mr. Wright ble syk igjen. På dette tidspunktet tilbydde legen ham en sprøyte med “ny, forbedret og mye sterkere virkning” (i virkeligheten bare vann), og på nytt forsvant svulstene. Men en tid senere leste Mr. Wright at Krebiozen var ren bløffmedisin. To dager senere døde han.

Mange tviler på at placebo og tro er så virkningsfullt, men ikke Louise L. Hay, forfatteren av boken “You can heal your life”, hun forteller om hvordan troen på livet kom over henne for fullt, da kreften var i ferd med å ta livet hennes, og hvordan hun gjennom det fikk/klarte å opparbeide sin tro på seg selv og at hun ville bli frisk. Dette begynte hun med på det tidspunkt hvor legene sa at det var nødvendig med kirurgiske inngrep i livmoren hennes, noe hun takket nei til. 6 måneder senere konstaterte legene at hun var blitt frisk fra kreften.

Det finnes flere studier som viser hvordan folk som blir fortalt at de drikker alkohol, mens de i realiteten drikker alkoholfritt, føler seg alkoholpåvirket. Tabletter av mel og sukker blir gitt mot smerter, omtalt som sterke smertestillende, og pasientens smerter avtar. Forskeren Gerben Riet fant at placebo-effekten fikk kroppen til å produsere mer endorfin, som er kroppens naturlige og smertestillende morfin.

Tyskerne er de som har flest helbredelser ved placebo-effekt. I tro om at de fikk en svært virksom medisin, fikk magesår-pasienter sukkerpiller uten noe annet i, og hele 60% av pasientene ble friske.Over 50% av all virkning av alle legemidler
antas å komme som følge av påvirkning av
pasientens egen tro.
Andre utførte studier kan vise til:
13 japanere som var allergiske mot brennesler, fikk utslag etter å ha vært i kontakt med falske brennesler.

– Karkrampe i hjertet: Operasjonsmetoden ble avskaffet da placebo-kirurgi (bedøvelse og overflatiske hudsnitt) ga bedre resultater.

-Ultralydbehandling uten ultralyd lindret smerter og hevelse etter tannuttrekkning.

– Sukkerpiller reduserte håravfallet hos 42% av mennene i en test av tabletter mot håravfall.

” Ps 23:4 Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. ”

I vår moderne verden har forskning og helse blitt vår nye religion, fordi at det er fra disse fagmessige instansene at vi får vite det som er “sant”. Siden en hel verden utroper forskningens svar som sannheter, og viser til alt slags bevismateriale, så blir det lett å oppnå en sikker tro. Alle sier det, og mengden har alltid rett- selv når de tar feil. Men i vårt opplyste lille land har det de senere årene blomstret opp igjen en tilstrøming til gudstro og religion igjen. Dette kan betraktes som en naturlig reaksjonsdannelse på det faktum at vi i større grad har blitt klar over hvor lite vi vet, og at ingen kjenner svarene- Det er like sannsynlig at Gud finnes, som at han ikke gjør det, eller hun eller det for den saks skyld. Samtidig er det i samfunnet vårt et enormt felles behov for fellesskapsfølelse, medmenneskelighet og tryggheten. Isolasjonen er skremmende.LEGEMIDLER/preparaterbør være siste utvei:
Prøv kosttilskudd og gjerne alternative behandlings-
former som øker livskvaliteten din. Massasje, bad,
fotsoneterapi og akupunkter er behandlingsformer
mange får et godt utbytte av. En svært elementær
del av å bygge opp troen, er faktisk at du handler.
Det er positivt selvoppbyggende å vite at du gjør
noe med deg selv. Da kan du forvente forbedringer
og bare tanken på det er nok til å bedre humør,
sinnstilstand og faktisk på sikt, helsesituasjonen
din. Troen er grunnsteinen i kropp og psyke.
Hvordan få positiv tro

Det er gjennom handling at menneskets tro i vesentlig grad forandres. Medgang i livet styrker troen på både framtiden og seg selv, mens motgang tærer og bryter ned. Tro på seg selv vil også medføre positive følelser overfor seg selv, livet og framtiden. Det handler om å vise seg selv gjennom handling at en klarer og kan, og når prestasjonene begynner å stige i forhold til det som personen selv regner som normen (ambisjonsnivået sitt), vil troen komme. Men et menneske kan også oppnå tro ved å forandre sin tenkemåte og oppfatning, og på den måten komme til en overbevisning som forandrer dennes liv. Sterke følelsesmessige reaksjoner er ofte en innfallsvinkel til en slik forandring av tro.MESTRE NYE UTFORDRINGER: Selvtilliten er
et produkt av mestring. Trening, mestring
og suksess skaper positiv tro på en selv og
framtiden.
Trobyggeren:
Overbevise seg selv gjennom egen handling
Få en forandret overbevisning gjennom tankemessig skifte av livssyn. Dette kan skje gjennom sterke opplevelser og/eller bevisst tankeprosess, gjerne styrket av flere samlet i fellesskap, innsamling av informasjon (økt kunnskap gir økt trygghet, som igjen er positivt og styrker troen). Baksiden av medaljen når det gjelder å tale sannhetens språk, i denne sammenheng forskningsbaserte og beviste sannheter som forklarer placebo-effektens virkning, er at lesernes overbevisning og tro på leger og medisin blir dårligere; tvilen blir sått, og dermed også utsiktene til at man via helsevesenet får noe som hjelper. Det er derfor viktig å være klar over at de aller, aller fleste medisiner og behandlingsmetoder er virksomme og svært effektive.