Ved å sette opp treningsopplegget ditt på papiret, så får du en plan du skal følge. Dette er godt å dersom motivasjonen avtar/forsvinner. Da bare holder du nivået og opprettholder din vanlige treningsmengde.

   
TRENINGSPROGRAMMET = PLANERING AV FREMTIDEN:
Det er viktig å sette på papiret sin trening og sine
resultater.
 

Programmet – den skriftlige formelen og planen din
Det er flere positive sider ved det å ha et ferdig planlagt, oppsatt og nedskrevet program for treningen:

For det første
Du får en fastlagt oversikt/plan som gjør at du holder deg til den treningen du har satt opp som ønske og mål, da blir det enklere å huske på hva man skal trene, hvor mye, hvor lenge osv.

   
FØLG MED PÅ FREMGANG OG UTVIKLING:
Ved å føre opp resultatene dine fra
trening til trening, så kan du finne ut hvor
hardt/hvor myer du kan/skal trene, for å
få best mulig framgang.
 

For det andre
Treningsprogrammet ditt vil kunne brukes til å ”forske” på deg selv og treningen din. Dette betyr at du som en del av treningsprogrammet, eller som en tillagt treningsdagbok, Skriver ned og tar vare på opplysninger fra hver enkeltstående treningsøkt. På denne måten kan du finne ut hva som fungerer best for deg, og/eller om du er/blir overtrent og ikke har framgang.

Etter hvert som du lærer og forstår hvordan kroppen din svarer på treningsprogrammet ditt, så kan du endre det/modifisere det, slik at det passer deg så godt som mulig. Det kan være at du ikke har framgang i stryke/muskeltrening av biceps, og at utøveren der kan innse/forstå, at han eller hennes biceps får nok trening fra ryggtreningen. Eller det kan være manglende framgang i alle programmets øvelser. Da må utøveren se på programmet og treningsmengden, og hvorvidt kroppen har klart/klarer, å tilpasse seg de økende kravene.

Benytt eksisterende kunnskaper fra andre
Som nybegynner, middels eller til og med som avansert utøver, kan du gjøre lurt i å benytte ferdig oppsatte og planlagte programmer fra kilder som sitter på mye kunnskap og mange års erfaringer. Ved å bruke et ferdig program fra en seriøs/pålitelig kilde, så vil du kunne spare deg for mye tid og krefter.

Og hvis du har råd til det, skaff deg profesjonell hjelp til å bygge opp ditt personlige, skreddersydde treningsopplegg, der både trening, kosthold, hvile og kosttilskudd tilrettelegges optimalt for akkurat deg.

Ta kontakt med trim.no for å forhøre deg om utarbeidelse av ditt personlige opplegg for å sikre og få maksimal framgang. Du kan kontakte oss her.