LEGG OPP DIN STRATEGi: Det kan ofte være både viktig, bra og avgjørende å ha en fullverdig handlingsplan. Seriøse utøvere har gjennom mange år ført sine treningsdagbøker og oppsatte program.

Gløym perfekt, lag ein god plan
PÅ EGENHÅND ELLER I SAMSPILL MED EKSPERT:
Bygger du ditt eget opplegg/plan, så må du
forvente at det kan bli en del prøving og feiling.
Men det finnes ekstern hjelp å innhente dersom
du ønsker å komme i gang uten noen føling
framover.
Den perfekte planen eksisterer kun i drømmene, men sats på en realistisk plan som er god.


Du skal ikke sette deg som mål å nå Mount Everest i morgen. Planlegg god tid. Planlegg framover på sikt. Planlegg treningsprogrammet ditt. Planlegg kostholdet ditt. Planlegg kosttilskuddene dine. Få oversikt over oppleggets hvile. Planlegg øvelser som skal brukes, sett og reps.


Når du legger opp en plan for ditt helhetlige treningsopplegg, så innebærer dette flere momenter: Du skaffer deg en oversikt over hva du skal gjøre, når du skal gjøre det, og hva som er din målsetning. Dette hjelper deg å finne fram til et best mulig opplegg. Men planen innebærer mer enn det. Planen vil kunne være medvirkende til at du overholder opplegget og gjennomfører det til rett tid på rett måte. Med andre ord så blir planen din en slags kontrakt du inngår med deg selv. Og ja, planen gjør det enklere å holde seg til den veien som er den rette, og som du har staket ut.

Å PLANLEGGE FERDEN OPP OG FRAMOVER: Det
er viktig og kan være avgjørende for treningen
din at du planlegger best mulig i forkant.


Dersom du føler at du selv ikke sitter på den kompetansen du trenger, så kan du henvende deg over nettet til aktører som kan utarbeide ditt personlige opplegg. Det finnes i dag flere aktører som tilbyr dette over nettet. Et utarbeidet ferdig personlig opplegg, kan være det som betyr at du får maksimal framgang ut av ditt opplegg. Her kan det være både tid og energi å spare, for ikke å snakke om framgangen i det hele tatt. mange trener uke etter uke, måned etter måned, uten å få nevneverdig framgang.


Det er også mulig at du utarbeider ditt eget opplegg, og så sender dette til en online personlig trener som kan vurdere opplegget og eventuelt gjøre endringer i planen din. Dette vil trolig være betydelig billigere enn om PT`en skal sette opp hele opplegget for deg.