POLITISTATEN NORGE: Politiet i Norge håndhever utøvelse av straff, noe de ikke skal holde på med. Man omformulerer og betegner straffereaksjonene som andre ting, men ofte er det straff som er grunnen.Politiet som jury, dommer og bøddel


I landet Norge kan politiet alvorlig straffe deg med inntil varig virkning, og det uten verken rettssak, jury eller domfellelse.


Straffereaksjonen det er snakk om, er inndragelse av førerkortet ditt. Politiet kan helt på egenhånd finne ut at du ikke er skikket til å ha førerkort, og på det generelle holdepunktet så kan de ta fra deg sertifikatet i alt fra noen måneder til varig tid. Ja, du leser riktig. De kan på eget initiativ ta fra deg lappen på livstid!
Inndragelse av førerkortet regnes ikke som straff
At politiet alene og på eget initiativ kan inndra sertifikatet ditt, regnes ikke som å være straff. Derfor kan politiet uten sak, jury eller dommeravgjørelse selv fatte grunnlag og iverksettelse av en inndragelse av ditt førerkort. Du er med andre ord rettsløs. Du er et objekt der en subjektiv bedømmelse gjort av et enkeltindivid som jobber i politiet, kan påføre deg store problemer.


Paragrafen.no opplyser: Teknisk sett bedømmes likevel ikke tap av retten til førerkort som straff
”I noen tilfeller kan man miste retten til førerkort uten at det har sammenheng med noen straffbar handling. Dette gjelder for eksempel ved svekket helse og syn (vegtrafikkloven § 34). I disse tilfellene er det fortsatt politiet som treffer avgjørelse vedrørende førerkort. Det samme gjelder dersom innehaveren av førerretten ikke er edrulig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn.”


Selv mistet jeg førerkortet på ubestemt tid etter å ha blitt tatt 5-6 ganger for bruk av ulovlige rusmiddel i løpet av flere år. I rettsaken som i hovedsak gjaldt bruk av ulovlige rusmidler, ble ikke sertifikatet nevnt med et eneste ord, og jeg regnet med at førerkortet ville bli tilsendt etter at saken var avgjort, slik jeg forstod det da jeg gikk med på at politiet tok beslag i førerkortet inntil saken var avgjort.
Da saken var avgjort, sto jeg uten verken siktelse eller dom som omfattet noe som i seg selv skulle medføre at jeg mistet sertifikatet. I og med at jeg nå hadde fått min straffeutmåling og dom, samt godtatt denne, så regnet jeg med at jeg skulle få sertifikatet tilbake. Men slik ble det ikke.


Jeg tok en telefon til Sogn & Fjordane politidistrikt og etterlyste sertifikatet mitt. Jeg ble satt over til deres avdeling for sertifikat. Her fikk jeg meddelt at sertifikatet mitt var inndradd og tilbakeholdt av politiet. Uten at det forelå noen fastsatt tid på hvor lenge inndragelsen skulle vare! Jeg har med andre ord mistet førerkortet mitt på ubestemt tid. Dette dukker opp i etterkant av at jeg har godtatt dommen min. Nå har den reelle straffen forandret seg nær sagt totalt. Dommen jeg har fått, er nå for meg ugjenkjennelig streng og brutal blitt. Jeg hadde ikke godtatt sakens straff dersom jeg kjente til at førerkortet mitt var inndradd på ubestemt tid.
I mitt tilfelle tas det beslag av førerkortet som følge av at jeg har blitt tatt gjentatte ganger for bruk av ulovlige rusmidler. Politiet legger dette til grunn for at sertifikatet ikke gis tilbake. Jeg er aldri tatt for promillekjøring, kjøring i ruset tilstand eller for fartsoverskridelser. Jeg har heller ikke vært innblandet som sjåfør i trafikkulykker eller kollisjoner. Jeg har aldri vært til skade for andre mennesker i trafikken.


Ventetiden blir så lang at førerkortet må tas opp igjen uansett
Fra sertifikatet ble beslaglagt, gikk det over 14 måneder før saken kom opp og ble avgjort. I løpet av denne tiden gikk fristen for å få sertifikatet tilbake uten å måtte avlegge ny teoriprøve og praktisk førerprøve ut. Jeg ble ikke informert om at det kunne ta så lang tid før saken kom opp, og jeg ble ikke informert om hva konsekvensene kunne bli, dersom jeg godtok at politiet beholdt mitt førerkort til saken ble avgjort. Er dette riktig behandling av sak, meg og førerkortet mitt?Kilder:
Politiet tok lappen i 8 måneder
I denne saken så overhørte politiet dommeren, og iførte mannen en dobbelt så sterk straffereaksjon gjennom å frata ham sertifikatet.


Festet mye – mistet sertifikatet
En mann fra Egersund mistet førerkortet i tre år på grunn av «manglende edruelighet». Mannen er aldri dømt for noe som helst.


– Helt på trynet av politiet å ta førerkortet
Egersund-mannen mister førerkortet fordi han festet for mye. Advokat Geir Jøsendal mener det er helt opplagt at vedtaket vil bli opphevet.


Politiet tok lappen fra den ene, ikke den andre
Mannen var innblandet i en kollisjon. Uten spesiell grunn beslagla politiet førerkortet hans, men ikke den andre sjåførens. Mannen som fikk fratatt førerkortet reagerer på politiets oppførsel overfor ham.


Strammer opp politiet
Den politiske ledelsen i Justisdepartementet støtter Norsk Transportarbeiderforbund som krever at politiet slutter med sin tilfeldige inndragning av førerkort.


Uakseptabelt
Uavhengig av ansvarsforhold og skyld blir førerkortet beslaglagt, og yrkessjåføren mister inntekten sin når de er involvert i en trafikkulykke, stor eller lite. Dette er uakseptabelt.


Transport.no: Siste rest av klassejustis?
Det hagler inn med førerkortbeslag om dagen, sier en oppgitt forbundssekretær Jann Arthur Næss i Norsk Transportarbeiderforbund til Transportforum.Fratatt levebrødet


Basir Mohamud Egal ble fratatt levebrødet i 15 dager. 23. november ga tingretten i Oslo Egal førerkortet tilbake. – Det er provoserende å oppleve at det er så lett for politiet å inndra et førerkort, sier Per Ole Melgård i Oslo og Omegn Bussarbeiderforening.


Bare retten får ta førerkortet
Det blir slutt på at politiet fritt kan beslaglegge bilisters førerkort. Nå skal domstolene overta det ansvaret. (Saken er publisert av Aftenposten i 2003, og forteller da at denne lovendringen enda ikke er tredd i kraft.) Så langt som jeg kan se, er vi nå kommet til år 2009 og lovendringen ser ikke ut til å ha tredd i kraft enda, for politiet opererer på samme måte som før.