POLLEN ER HER: Pusteproblemer, konsentrasjonssvikt og sterk kløe er bare noen av plagene som årlig rammer 900.000 nordmenn.


ALLERGI TIL BESVÆR: Pollenallergi har bredt seg til
å bli den nærmeste landeplage. Heldigvis finnes
det både medisiner og tiltak som kan hjelpe på
denne typen lidelse.

Starten er her Bjørkepollensesongen starter nå. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) anbefaler de som er plaget av bjørkepollen å starte med forebyggende medisiner. Men det er også mye du kan gjøre selv for å forebygge plagene.

En av fire med snue
Pollenallergi, også kjent som høysnue, rammer en av fire nordmenn. De plages av rennende, hovne og kløende nese og øyne. Og rundt 300.000 rammes så alvorlig at livskvaliteten reduseres betraktelig.

Betydelige vansker
– Mange kan ikke bevege seg ute, har store vanskeligheter med å puste og er konstant uopplagte på jobb eller i skolen, sier markedskonsulent Torhild Fahle i NAAF.

Kraftig spredning
– De siste årenes bjørkepollensesong har alle vært unormale sammenlignet med for bare få år siden. Før var det gjerne ett år med kraftig spredning og så fulgte et år med mindre pollenmengder. Østlandsområdet, da Oslo spesielt, har de siste årene alle budt på høye forekomster, sier Tonje Waaktaar Gamst, som er informasjonsansvarlig i NAAF, til DinSide Helse.RENNENDE NESE: Unngå steder der du vet at det
kan være mer pollen enn ellers. Pene som de er,
blomstene: Hold avstand.
Hun sier bjørkesesongen, som starter denne uka, varer i 3-4 uker, men at pollensesongen begynner i februar og strekker seg til ut august. Det er lenger sesong og mer intenst enn for bare ti år tilbake i tid, forklarer hun.

Dårlig livskvalitet
Norges fremste pollenforsker ved institutt for biologi ved Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim, Hallvard Ramfjord sier at flere nordmenn er plaget på grunn av at vi bruker mer tid innendørs:

– Vi får derfor ofte mindre herding av immunitetsapparatet. Inneklimaproblemer, kosthold og levesett trekkes også fram som faktorer i dette, sier han.

Gamst mener imidlertid at det er vanskelig å finne sikre svar på hvorfor så mange nordmenn er plaget, men at det finnes mulig forklaringer.

– Vi lever annerledes enn før og utvikler feilreaksjoner på allergener som pollen, som ironisk nok er ufarlig, forklarer hun.

– Kroppens eget forsvarssystem gir så mange sørgelige symptomer. Livskvaliteten hos en hardt prøvet pollenallergiker under sesongen er å sammenligne med alvorlig sukkersyke og hjertesvikt. Ingen grunn til å bagatellisere med andre ord, utdyper Gamst.
Her er flere råd:


 • Vær nøye med renholdet, sterke lukter, tobakksrøyk og liknende. I pollensesongen er man nemlig lett overømfintlig for andre allergener og irritanter.
 • Unngå utlufting av huset når pollenutslippet er størst, nemlig fra morgenen til ut på ettermiddagen.
 • Ikke tørk klærne utendørs midt på dagen. Pollenkornet fester seg lett til tøyet.
 • Vask eller skyll håret før sengetid.
 • Fysisk aktivitet ute bør legges til tider hvor spredningen er minst. Noen kan ha nytte av å bruke en støvmaske ved for eksempel sykling.
 • Bruk av solbriller kan begrense symptomer fra øynene.
 • Skoleelever og studenter med pollenallergi kan søke (i god tid) om å få forlenget eksamenstid. Det må legges ved legeerklæring.
 • Pollen setter seg lett fast i pelsen til husdyr. Tørk pelsen med et fuktig håndkle før de kommer inn i huset.
 • Hvis du skal ut å reise, finnes det flere hotellkjeder med rom som renser luftenmmet jevnlig. Et slikt hotell kan du finne gjennom nettstedet www.pureroom.com/hotels.
 • Skru av vifter i pollensesongen – de drar mer pollen inn i huset.
 • Kilder: NAAF og msnbc.com

Forebygg
Medisinsk behandling av pollenallergi består av lokal behandling med nesedråper og øyedråper i tillegg til behandling med allergimedisiner, inhalasjons-medisiner og sprøyter. Ifølge Lommelegen.no virker allergimedisiner forebyggende og må brukes hver dag under hele pollensesongen.

Det finnes imidlertid andre måter å forebygge pollenallergi på:

– Følg varselet til NAAF på pollenvarslingen.no. Nytt varsel lanseres neste uke med varsel for to dager av gangen og gratis e-post varsel om den landsdel og de pollentyper du ønsker, sier Gamst.

Hun oppfordrer også de som plages til å oppsøke steder der de unngår pollen. NAAF organiserer for eksempel ”pollenfrie dager” på Beitostølen i mai. Her blomstrer nemlig bjørka senere og or og hassel er helt fraværende.Artikkelen er hentet fra www.dinside.no