Protein er kroppens byggemateriale og er for uten vann det som det finnes mest av i kroppen vår.EGG inneholder alle aminosyrer
du trenger.
Protein er kroppens byggemateriale og er for uten vann det som det finnes mest av i kroppen vår. Protein finnes i nær sagt alle deler av kroppen og er nødvendig for vekst og utvikling innenfor alle kroppens vev; hjertet, hjernen, musklene, blodet og huden er alle bygd opp av protein. Det er også protein som kroppen bygger, og lager hormoner av. Protein er med på å opprettholde kroppens væskebalanse, inngår i oppbyggingen av enzymer, og spiller en primær rolle innenfor immunsystemet og ikke minst blodets koaguleringsevne.

Feilaktig inntak kan få konsekvenser

For lite inntak av protein kan føre til liten eller ingen framgang ved treningen, og kan medføre tretthet, nedstemthet, svekket immunforsvar og forandringer i negler, hud og hår.

For høyt inntak av protein fører til at kroppen konverterer proteinet til fett i leveren og lagrer det som kroppsfett. Ekstremt høyt proteininntak vil kunne være belastende for nyrene.

Protein brytes ned til aminosyrer
Kroppen fordøyer proteinet som blir tatt opp fra kosten og bryter det ned til aminosyrer. Menneskelig protein er konstruert på en spesiell måte og satt sammen av 22 aminosyrer. Kroppen produserer kun 12 av disse aminosyrene selv i tilstrekkelig mengde, mens de resterende 10 aminosyrene, de essensielle aminosyrene, må inntas gjennom kostholdet. Mangler en av disse ti, vil det føre til en brist som rammer alle de andre.Proteinets kvalitet, sammensetning og mulighet for opptak varierer

Vær klar over at det ikke bare kommer an på hvor mye protein du spiser, men også hva slags protein, og i hvilken grad kroppen kan nyttiggjøre seg det proteinet som man spiser. Egg topper listen med et komplett innhold av alle de essensielle aminosyrene og har et opptak på 96% PER. Melk kommer som nummer to med et opptak på 60% PER, og etter den kommer kjøttproduktene med et opptak på rundt 40% PER.

Hard fysisk aktivitet medfører behov for mer protein
Utøvere som trener hardt trenger mer kalorier enn de som ikke trener, noe som betyr mer protein også. Blant kroppsbyggere og styrkeløftere har det i mange år blitt tilført ekstra mye protein i kostholdet, mens utøvere som trener kondisjon og utholdenhetstrening kanskje har fokusert mer på karbohydrat. Forskning viser at kroppen henter så mye som 5-15% av energien fra protein ved kondisjonstrening, noe som indikerer at disse utøverne også kan trenge større mengder med protein enn tidligere antatt. Men hvor mye protein trenger den enkelte? Svaret er at det finnes mange variabler, som alder, type kosthold, kroppsvekt og aktivitetsnivå. Mens FDA (USA) viser til at mennesker klarer seg med et proteininntak i underkant av 1 gram per kilo kroppsvekt, noe som gir protein rundt 6-8% av det totale kaloriinntaket. De som trener trenger mye mer enn dette for å holde en positiv nitrogenbalanse (som betyr at kroppen er anabol og bygger seg opp).

Utøvere kan ligge mellom 1,5-3 gram protein per kg. kroppsvekt

15-20% av kaloriene kan med fordel komme fra protein.