Psykisk kapasitet er også fysiologisk!

0
150

HJERNENS MOMENTER: Din kapasitet er styrt gjennom en mekanisme i hodet vi kaller «Passasjen».

Hjernen kan ha en fysiologisk mekanisme: «HjernePassasjen»og
eller «Hp».Tenkpå
passasjen som en dyse som direkte styrer ditt mentale overskudd:


</TBODY>

HJERNEN: Passasjen er i hjernen er en fysiologisk
mekanisme som har sitt medfødte innstillings-
nivå, og gjennom livet påvirkes den av tro,
motivasjon og mestring av risiko (seier).

Vi kan godt kalle det «energimekanismen«, og/eller «seier-taps-mekanismen, for det er mye av funksjonaliteten og instinktene som er knyttet til styringsmekanismen av hjernens energi og psykiske overskudd.


Det inngår flere psykolgiske forhold når det gjelder mental energi. Det er ikke snakk om kun en fysiologisk mekanisme som styrer eksempelvis motivasjonen. Det kan gjennom de fysiologiske mekanismene variere hvor mye energi/overskudd som kommer som output, altså overskuddets konsekvens/arbeidskapasitet. Men den fysiologiske mekanismen er der, og i dens nedstengte/mye sperrede modusen, så vil mekanismen kunne gi lidelse.


M.E. (Myalgisk Encefalomyelitt), eller Kronisk utmattelsessyndrom, tror jeg skyldesmye og oftedenne mekanismen. Også revmatisme og en hel del belastningslidelser, kan også trolig grunnlegges i omtalte hjernepassasje. Dette mener jeg fordi at en hjernepassasje med liten energigjennomstrømning, skaper et større press/belastning på hjernen.


En betydelig sperret hjernepassasje vil og kan medføre en rekke psykologiske og psykosomatiske symptomer og virkninger. Vi nevner:
ÅNDSFATTIG eller i sykelig mangel på mental
energi? Via motivasjonen kan et menneske få
arbeidskapasitet, men ved belastning vil det
komme til syne hvor stor åpning den mentale
energien har hos gjeldende individ.
1. Nedsatt overskudd mentalt.
2. Nervøsitet/stress.
3. Psykosomatikk
4. Negative tanker.
5. Oppstår lett stress, press og belastning.
6. Tåler lite/mindre psykisk belastning.


Mer enn tap- medfødt stille
Siden seier/tap-funksjonaliteten ligger innbakt i dette, vil noen kunne tro at deter symptomer på tap og de forhold knyttet til disse, som medfører den lave energien/overskuddet. Men det trenger det ikke å være:


Det finnes folk som hele livet har levd med liten psykisk energi/mental tåleevne og kapasitet. De kan ha vært slitne i øynene (øynene vitner om hjernens grad av psykiske energi),og kanskje til og med mørke rundt øynene, og de kan ha kjent på at den mentale kapasiteten er liten. Mendette er altså ikke fødte tapere, men mennesker med en passasje i hjernen som erHJERNENS PUSLESPILLs VIKTIGE BIT:
Den psykiske lidelsen kan skyldes i mange
tilfeller en underliggende fysisk nedstenging av
organismens energi. Dette kan også gi en mulig
årsak til fysisk utløst angst, nervøsitet og stress.

Ved lavt nivå
Energimangel/lavt psykisk overskudd, vil kunne
medføre en rekke negative konsekvenser for
både kropp og psyke.


Overskuddet tilsynegir seg i øynene
Menneskets psykiske energinivå/psykiske
overskudd, kan lett ses/erfares/oppleves,
gjennom å se på øynene. For der vil det
psykiske overskuddet kunne avleses.

unormalt gjenstengt. Med en slik mekanisme stående på et sykelig nedstengt dysenivå, så vil kampen om kreftene foregå på et hardere og verre nivå enn hos mennesker med normalåpning i hjernen. Dette vil kunne føre til at man presser seg for hardt, og dermed kan påføre kroppen belastningsskader.


Jeg har erfart gjennom egne erfaringer hvordan omtalte mekanisme har både lukket seg og åpnet seg. Siden jeg selv føler og kjenner hvordan dette i min organisme virker og er, så er det dette som gjør at jeg framsetter teorien om at denne omtalte hjernepassasjen eksisterer. Jeg tenker meg altså med det at hjernens psykiske overskudd i stor grad styres av en fysiologisk mekanisme.