Psykisk overskudd, tiltakslyst, amfetamin og manisk fase

0
238

Etter å ha benyttet amfetamin tidsvis innenfor de siste 10 årene, så har jeg noen erfaringer i forhold til min lidelse Myalgisk Encefalomyelitt å komme med.

Etter min forståelse og erfaring, så fungerer amfetamin utelukkende som et kjemisk stoff som frigjør hjernens psykiske overskudd og tiltakslyst/evne (hovedvirkningen). Med andre ord så fører blant annet inntak av amfetamin til at hjernens lager/depot av overskudd, frigjøres i større grad. Dette fører til tilstanden betegnet som ”høy”. 

 • Tilstanden ”høy” på amfetamin er fortreffelig lik det å være manisk.
 • Amfetaminrusen og manisk, nedsetter eller fjerner søvnbehovet.
 • Amfetaminrusen og manisk, kan føre til psykose (jeg tenker meg psykose som et resultat av tilbakeholdt/manglende overskudd av energi i hjernen).
 • Amfetamin og manisk øker tiltakslysten
 • Amfetamin og manisk øker det psykiske velværet

Mine erfaringer tilsier at hjernens lager av mentalt overskudd, bruker opptil 8 uker på å bygge seg opp til maksimalt nivå. Dette lageret kan utløses av amfetamin og/eller at det oppstår en manisk fase.

På samme måte som en manisk fase kan vare i opptil 14 dager før personen går tom, så kan også gjentatt og relativt hyppig bruk av amfetamin føre til det samme resultatet. Amfetaminbruken har da ladet ut hjernens overskudd, og så fort dette har skjedd, så vil ikke amfetamin ha noen overskudds effekt på hjernen/personen. Brukeren kan tilføre amfetamin i høye doser, men vil oppleve av stoffet har ikke har noen effekt lenger (personen blir ikke høy).

For å oppnå effekt av amfetamin, for å bli høy, (for den som har brukt opp hjernens overskuddslager), så vil hjernen kreve et opphold fra amfetamin på minst 2 uker. Tas amfetamin etter bare en uke, vil ikke hjernens overskudd være stort nok til å gi effekten ”høy” igjen. Man vil imidlertid få økt og vedvarende våkenhet etter så lite som et par døgns opphold. For å få tiltakslysten i økende grad, vil et opphold på 4-5 døgn være nødvendig.

 • En uvant med amfetamin kan med fullt lager av hjernens overskudd, ruse seg i både en og to uker, før effekten forsvinner.
 • En vant amfetaminbruker vil miste effekten etter så lite som 1 – 3 døgn.
 • For den uvante og vante brukeren vil effekten være forskjellig. For den uvante brukeren vil oppturen kunne være stor og sterk med påfølgende kraftig nedtur når rusen går ut. For den vante brukeren er effekten for det meste økt tiltakslyst og mild virkning, uten nevneverdig nedtur når amfetaminvirkningen går ut.

Man må derfor skille klart mellom en uvant bruker og de psykiske effektene amfetamin kan ha på hjernen, og det man ser hos en tilvent bruker. Min påstand er at amfetamin er et mindre skadelig stoff for hjernen hos en tilvent bruker.

Personer som daglig inntar amfetamin, vil over tid lade ut hjernens overskuddslager, tiltakslyst og våkenhet, hvorpå det oppstår ingen effekt eller ruseffekt. Trolig er den videre påståtte effekten fra dagligbrukere, kun psykologisk (muligens med innslag av placebo).

Opplevelse av bruk av amfetamin
Jeg har hatt for vane å ruse meg sjelden, det vil si 1 – 2 ganger i måneden. Før var det èn gang i måneden, men i senere tid har det blitt så ofte som to ganger i måneden. Hvorfor ikke oftere? Fordi at da virker ikke amfetaminen rusgivende, og man blir ikke høy.

Nå inntar jeg amfetamin 1 gang i uken, men da kun i lav dosering ved sniffing. Jeg har nådd bunnivå for inntak. Mengden amfetamin er drastisk redusert, sammen med det at inntaket nå skjer ved sniffing og ikke ved injeksjoner.

Jeg blir ikke ruset eller høy, men får på plass tiltakslysten og arbeidsevnen. Jeg bruker virkningstiden stoffet har, til å arbeide og trene. Jeg har med andre ord funnet en ny livsrytme som fungerer overfor arbeid og trening. Jeg ligger uten tiltakslyst, arbeidsevne og gnist fra mandag til Fredag. Så jobber jeg og trener gjennom Fredags formiddag til Søndags morgen. På denne måten har jeg nå funnet et bedre liv enn å ligge helt brakk. Nå er kroppen i oppbygging og utvikling (jeg orker å trene), og firmaet begynner å skyte fart oppover igjen. Livet mitt er blitt bedre. Med den økte aktiviteten og det positive fra dette, så opplever jeg også mindre tanker rundt det vonde og nedbrytende. Jeg får koblet ut fra den drepende kjedsomheten ukentlig, og har nå å henge fingrene i.

Det er et lite forbruk som jeg selv mener ikke medfører noen negative effekter på hjernen. Jeg inntar lite nå. 1-1,5 gram per helg. Jeg opplever i etterkant lite annet enn mild trøtthet som går over etter 1 – 2 dager. Jeg opplever videre at jeg kan få økt muskelspenning (bryst/mage/underliv), svettetendenser og halsbrann. Utover dette så har jeg ikke kunnet spore noen bivirkninger.

Jeg lever til daglig med M.E. (Myalgisk Encefalomyelitt), to bokstaver som jeg heller bruker som forkortelse for Manglende Energi. Det er en tilstand der energinivået er veldig lavt, og tiltakslysten er byttet ut med negativ motstand mot aktivitet. Dette medfører at:

 • Jeg har manglende energi.
 • Jeg har sterkt nedsatt lyst til aktivitet.
 • Jeg fort blir mentalt sliten.
 • Jeg har konsentrasjonsvansker.
 • Jeg har nedsatt evne til å ta inn sanseinntrykk.
 • Jeg er urolig.
 • Jeg er ofte og sterkt stresset.
 • Jeg blir fort stressa.
 • Jeg har et stort omfang av psykosomatiske plager (muskelspenninger).
 • Jeg er ofte lei og trøtt (sliten).
 • Jeg tåler omtrent ikke hasj (resultat av M.E. og dens energimangel til hjernen).

Jeg kunne ha nevnt flere punkter, men har plukket ut de mest framtredende, og de punktene som er mest interessante å bruke som sammenligning med effekten av amfetamin:

Så fort jeg utløser oppbygd overskudd i hjernen og tiltakslysten med amfetamin, så forsvinner sykdommen min. Jeg får plutselig energi og tiltakslyst, noe som medfører at jeg plutselig får lyst og evne til å sette i gang med aktivitet (både psykisk og fysisk). Jeg blir videre med ett ikke mentalt sliten, men opplever at jeg kan opprettholde aktiviteten i timevis uten problemer. Konsentrasjonen er ingenting å si på.

 • Jeg blir rolig.
 • Jeg takler fint sanseinntrykk.
 • Stresset forsvinner ofte.
 • Psykosomatiske lidelser kan avta.
 • Jeg blir opplagt, uthvilt, og motivert.

Jeg tåler hasj.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here