Resveratrol er et middel som har fått mye oppmerksomhet de siste årene. I lang tid har man kjent til stoffet, men først nå i det siste har en lang rekke vitenskapelige funn gjort at det har blitt forbundet med anti-aldring og forebygging av aldringsrelaterte sykdommer.

Resveratrol


Resveratrol er et middel som har fått mye oppmerksomhet de siste årene. I lang tid har man kjent til stoffet, men først nå i det siste har en lang rekke vitenskapelige funn gjort at det har blitt forbundet med antialdring og forebygging av aldringsrelaterte sykdommer.
Selv om resveratrol er mulig å få tak i, vil jeg sterkt fraråde noen å prøve dette før det har blitt forsket mer på hva slags effekter det har på mennesker.
Man finner resveratrol i ulike nøtter og planter, men de høyeste konsentrasjonene finner man i skinnet på druer, og dermed også i vin (spesielt rødvin). Men for at reservatrol skal ha noen av de positive virkningene man diskuterer i dag, må det inntas i veldig store og konsentrerte mengder. Druer og rødvin inneholder dessverre ikke høye nok konsentrasjonertil å gi effektene man er ute etter (det sies at man i så fall vil måtte ha drukket 100 – 1000 flasker rødvin om dagen).


Derfor forskes det hovedsakelig på som middel i pilleform. Forskning har hittil gitt imponerende resultater med tanke på antialdringseffekter på dyr og andre flercellede organismer. Men resveratrol er fortsatt på forskningstadiet på mennesker, og det gjenstår mye før man får mer informasjon og et fullstendig svar på hvordan stoffet påvirker aldring hos mennesker.


Hvordan kan reservatrol påvirke aldringsprosessen?


Et av de viktigste funnene gjort på resveratrol, er at det aktiverer et gen som kalles SIRT1 – et gen som ellers er uaktivt.


Det har nylig blitt oppdaget at når dette genet er aktivt, er det med på å aktivere prolifiering (vekst eller deling) av stamcellen MPC (muscleprecursorcell, også kjent som satellittceller) (Rathbone, 2009). MPC er stamceller som man finner blant muskelceller, og de er hovedsakelig involvert i reparasjon av muskelceller. Man tror også de er involvert i hypertrofi (vekst av muskelceller).


Etter hvert som man aldres, blir både tallet og størrelsen på disse stamcellene mindre, slik at det tar lengre tid før man bygger opp muskler igjen etter skade, inaktivitet eller andre ting som fører til atrofi (reduksjon i muskelcellestørrelse). Dette kan føre til en rekke komplikasjoner som forbindes med aldring.Det at kroppen blir svakere er i seg selv et tegn de fleste forbinder med aldring. Prolifiering av MPC er derfor en viktig faktor for å motvirke aldring, og resveratrol stimulerer dette indirekte ved å aktivere SIRT1 (Mofarahhi, 2008).


Det ser også ut til at resveratrol har antiinflammerende effekter, i tillegg til at det muligens forebygger aldringsrelaterte sykdommer som kreft, diabetes og diverse hjerte- og lungesykdommer (Vetterli, 2010). Reservatrol er også en potensiell effektiv forebygger mot oksidativtstress, som ofte blir sett på som en av årsakene til aldring (Ye, 2010).


Mange forsøk har vist at ulike dyr og andre organismer får forlenget livetid når de blir gitt store og konsentrerte mengder med resveratrol (Wei, 2011). Mange funn har også blitt gjort på forlenget levetid hos rundormen CaenorhabditisElegans (Zarse, 2010). CaenorhabditisElegans (C-elegans) egnersegperfekttil å gjøre forsøk på hvordan gener og levetid påvirkes av stoffer som resveratrol, fordi C-elegans har en levetidpåbare 3 til 4 uker og er en av de få levende multicellede organismene der man har klart å både kartlegge og til og med navngi hver eneste celle som finnes i ormen (bare litti overkant av 1,000 celler) i tillegg til at ormens hele genom har blitt sekvensert (det betyr at man kjenner den eksakte rekkefølgen på nukleotidene i genomet).


Denne rundormen gir så gode forskningsforhold at forskning ved hjelp av denne lille organismen har ført til mange nobelpriser i både medisin, kjemi og biologi. Mange tidligere førsøk og funn på C-elegans har ført til mange medisiner og kurert flere sykdommer hos mennesker. Det er derfor lovende å se så positive resultater med resveratrol hos C-elegans.


Salg og bruk av resveratrol og mangel på forskning


Det er mulig å kjøpe resveratrol i mange land og hos mange nettforhandlere. Det tok altså ikke lang tid før ulike farmasiselskap og kosttilskuddselskap så muligheten til å tjene penger på dette potensielle ”mirakel-stoffet”.


Selv om reservatrol er mulig å få tak i, vil jeg sterkt fraråde noen å prøve dette før det har blitt forsket mer på hva slags effekter det har på mennesker.


I New York Times ble det nettopp skrevet at bioteknologiselskapet Sitris, som startet å forske på og utvikle resveratrolprodukter, annonserte i forrige måned at de måtte avbryte deres siste forsøk blant annet pga reservatrol sin manglende evne til å holde et konsekvent nivå i blodbanen over lengre tid, og fordi det har gitt veldig ulike resultater ved ulike doser (Wade, 2011). Noen doser viste god effekt på aktiveringsnivå av SIRT1, mens det viste seg at enkelte andre doser til og med ga en direkte motsatt effekt av det man ønsket å se ved at det hindret aktivering av SIRT1. Dette illustrerer hvor mye forskning som gjenstår, og hvor farlig det kan være å ta et stoff før både virkning og optimal dosering har blitt grundig dokumentert.


Dr. Vlasuk fra Sitris gikk til og med så langt til å si til New York Times at ”reservatrol er ikke så viktig lengre”. Dette sier han fordi selskapet nå har rettet forskningen mot et annet syntetisk og kjemisk fremstilt stoff som imiterer resveratrol. Dette syntetiske stoffet skal ha en mer direkte og sterkere effekt på SIRT1-genet enn resveratrol, og det fungerer ekslusivt mot dette genet, mens resveratrol i sin naturlige form også påvirker andre deler av cellen.


Dr. Vlasuk sier fortsatt at han er mer optimistisk enn noen gang når det gjelder resveratrol. Resveratrol og Sitris fikk mest offentlig oppmerksomhet etter å ha vært med i en reportasje på ”60 Minutes”. Reportasjen er både interessent og informativ og kan sees på internett her: http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=5037314n&tag=related;photovideo


Legg merke til at innslaget er fra 2009, og mye har skjedd siden da. Uttalelsene fra Dr.Vlasuk nevnt ovenfor er helt ferske (januar 2011), og er mer relevante i forhold til dagens kunnskap og informasjon om resveratrol. Jeg anbefaler å lese hele avisartikkelen som det står link til i kildelisten.


Resveratrol er absolutt noe som er verdt å holde et øye med videre selv om det er langt ifra trygt og klart til bruk som et middel for privat bruk i dag. Vi befinner oss i en spennende tid der nye funn på resveratrol blir gjort hele tiden.


Dersom en optimal kjemisk struktur og optimal dosering blir funnet, kan dette potensielt påvirke levetiden til mennesker over hele verden. Dette gjelder også forskning på mange andre midler som skal motvirke aldring. Hvem vet, kanskje vi snart løser gåten om hvordan man kan stanse aldringsprosessen?


Kildeliste:  • Rathbone CR, Booth FW, Lees SJ, “Sirt1 increases skeletal muscle precursor cell proliferation.”,Eur J. Cell Biol(2009) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18922599

  • Mofarrahi M, Brandes RP, Gorlach A, Hanze J, Terada LS, Quinn MT, Mayaki D, Petrof B, Hussain SNA,”Regulation of Proliferation of Skeletal Muscle Precursor Cells By NADPH Oxidase”, Antioxidants and redox signaling (2008) http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/ars.2007.1792 Zarse K, Schmeisser S, Birringer M, Falk E, Schmoll D, Ristow M,

  • “Differential effects of resveratrol and SRT1720 on lifespan of adult Caenorhabditiselegans.”, Hormmetab res. (2010) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20925017

  • Ye K, Ji CB, Lu XW, Ni YH, Gao CL, Chen XH, Zhao YP, Gu GX, Guo XR, “Resveratrol attenuates radiation damage in Caenorhabditiselegans by preventing oxidative stress”J Radiat Res (Tokyo) (2010) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20679743

  • Vetterli L, Brun T, Giovannoni L, Bosco D, Maechler P, “Resveratrolpotentiates glucose-stimulated insulin secretion in INS-1E beta-cells and human islets through Sirt1 dependent mechanism”, J Biol Chem.(2010) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21163946

  • Wei H, Zhang Z, Saha A, Peng S, Chandra G, Quezado Z, Mukherjee AB, “Disruption of adaptive energy metabolism and elevated ribosomal p-S6K1 levels contribute to INCL pathogenesis: partial rescue by resveratrol”, Hum Mol Genet.(2011) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21163946

  • Wade N, “Doubt on Anti-Aging Molecule as Drug Trial Stops”, New York Times, (10. Jan. 2011) http://www.nytimes.com/2011/01/11/science/11aging.html

Av Nils-Paul Skåra nskaara@me.com
Nils-Paul har utdannelse innen kinesiology (bevegelseslære) fra “The College of William and Mary” i Virginia, USA.
Hovedfokus i studiene var fysiologi, anatomi, “motor learning” og ernæring. Han jobber for tiden som personlig trener i Norge. Han har ambisjoner om å utdanne seg til lege og foretar for tiden selvstudier for å ta opp nødvendige realfag for å kvalifisere seg til medisinstudiet. Nils-Paul er også aktiv idrettsutøver, og spiller basketball for Bærum Basket i den norske eliteserien BLNO. Han har også vært landslagsspiller og spilte college-basket på toppnivå (Div-1) da han studerte i USA