En svak kropp skades lett, men man kan kvitte seg med skadene ofte lettere enn mange tror og opplever.Når kroppen ikke er i fysisk aktivitet svekkes den og tåleevnen overfor fysisk aktivitet synker nedover, og da øker faren for å pådra seg skader dramatisk. Selv små gjøremål som en liten fjelltur kan ende i betydelige belastningsskader og smerter.

Sviktende kunnskap- mye kunne vært gjort bedre
– Det er en klar mangel på kunnskap når det gjelder effektiv skadebehandling. Både idrettsutøvere og vanlige arbeidstagere kunne blitt kvitt belastningsrelaterte plager langt raskere enn det som i dag ofte er tilfelle. På trim.no finnes det et utviklet behandlingsopplegg for belastningsskader, som blant annet Haukeland sykehus er interessert i å ta i bruk på m.e. pasienter som man så langt ikke har lykkes i å trene opp igjen. Dette opplegget er et MUST for alle med belastningsskader. Heftet kan bestilles og lastes ned: Se avdelingen Programmer & Hefter på trim.no.

Mye tid å spare, mange inngrep kunne vært unngått
– Dersom belastningsskader behandles riktig, blir man frisk. Det er sikkert. Det er det ikke snakk om å gå i uker og måneder, i noen tilfeller år, med smerter og vedvarende skader. Også mange kirurgiske inngrep kunne vært unngått.


TØYING OG MASSASJE: Ingen av dem fører til noen faktisk forbedring av selve
vevsskaden og belastningsskaden, men kan imidlertid føre til en symptomsmessig forbedring.

Smertelig statistikk
– Belastningsskader er vår største helseplage, men er likevel lite forstått. Belastningsskader oppstår av for mye fysisk aktivitet. I tillegg er sykdom, mangelfullt kosthold, inaktivitet, medisiner, psykiske forhold, rusmidler og uheldige miljøforhold faktorer som også kan føre fram til smerter i muskler og ledd:

 • SMERTESTILLENDE: Å slå ihjel
  budbringeren forbedrer ikke
  situasjonen. Den store faren ved
  bruk av smertestillende ved
  belastningsskader, er at pasienten
  da øker graden av fysisk aktivitet
  fordi de reelle smertene er redusert
  eller helt borte. Skadene kan da
  potensielt forverre seg.
  Nordmenn ligger snart som nummer èn på Europatoppen over belastningslidelser i befolkningen.
 • Statistikk om befolkningens helsetilstand viser at vel 22 prosent av den yrkesaktive befolkningen mellom 16 og 66 år er plaget eller mye plaget av smerter i armer, skuldre, nakke, rygg, knær eller føtter. Forekomsten av smerter tiltar med økende alder, men er nokså utbredt også i yngre aldersgrupper. Flere kvinner enn menn i alle aldersgrupper plages med smerter, og kvinnene rapporterer om smerter i yngre alder enn menn.
 • Smerter og skader i bevegelsesapparatet er blitt vår største folkesykdom.
 • Hver dag uføretrygdes 20 nordmenn på grunn av belastningslidelser og utgjør med det 21% av 95 nye, daglige uføretrygdede som slutter seg til de 265.000 andre menneskene i samme situasjon.
 • 40% av sykefraværet skriver seg til smerter i muskler og ledd, korttidsfraværet tar 55% av kaka.
 • Økonomisk sett er samfunnets kostnad enorm. Belastningsskader alene har en pris på årlige 20-30 milliarder kroner, og trygdeutgiftene forventes å øke med ytterlige 9 milliarder kroner i forhold til en økende gruppe av uføretrygdede og sykemeldte (denne summen inkluderer også økning av antall pensjonister).