Dagens utstrakte bruk av såkalte betennelsesdempende medikamenter og kortison er en helt feilaktig bruk av medikamentell behandling.  Denne ”medisineringen” kan føre til alvorlige bivirkninger der dødsfall er ytterste konsekvens.

Antiinflammatoriske medikamenter
Disse medikamentene er farlige. Det estimeres at det hvert år dør hele 150 nordmenn som følge av bruk og bivirkninger av denne medikamenttypen. De kalles og påtenkes feilaktig som betennelsesdempende, noe de ikke i det hele tatt er. Det er kun snakk om smertenedsettende effekt. I den grad det er mulig, så bør i alle fall andre og kanskje mindre skadelige medisiner brukes for at revmatikerne skal få noe som lindrer/minsker smerter i muskler og ledd. Etter trim.no sin oppfatning, så er disse såkalte antiinflammatoriske medikamentene for farlige til at de i det hele tatt burde benyttes.

Kortison – kannibalhormonet som spiser opp kroppen
Bruk av kortison er også utbredt som behandlingsform hos revmatikere som lider i betydelig grad av smerter i muskler og ledd. Denne medisineringen er også svært uheldig, og er ikke noe man kan anbefale som verken god medisin eller på noen måte trygg behandling. Kortison er et syntetisk hormon som etterligner kroppens eget hormon kortisol, og virkningen er at kroppen setter i gang med å bryte ned sitt eget vev for å frigjøre glukose inn i blodstrømmen. Kortisol har trolig sin smertedempende effekt på grunn av dets vevsnedbrytende oppgave og beskjed.

Kortison svekker – testosteron styrker
Bruk av kortison er uheldig da det svekker kroppens evne til å reparere, bygge opp vev, styrke, utholdenhet, muskelmasse og i det hele tatt bryte ned organismen. Den riktige medisineringen hvis medisinering i det hele tatt skal skje, ville være å benytte oppbyggende hormoner framfor dagens bruk av nedbrytende hormoner. Revmatikeren har et skrikende behov for å øke sin fysiske kapasitet, altså bli sterkere og mer utholdende, uten at det oppstår forverrende skader og dermed forverrede smerter. Oppbyggende hormoner ville føre til at vevsstyrken og reparasjonsevnen og dennes hastighet ville bedres, noe som utvilsomt ville være til stor nytte for pasientene. Men per i dag så er denne typen medisinering av revmatikere sjelden om ikke totalt fraværende og ikke brukt.

Anabole steroider, den svartmalte ”vidundermedisinen”
AAS (Anabole Androgene Steroider), er per i dag om ikke bare svartmalt, så nærmest tabubelagt at det ikke er til å forstå. Revmatikere ville trolig kunne dra stor nytte av medisinering med denne typen medisiner, men per i dag så er det helt uvanlig om ikke totalt fraværende, at slik medisinering forekommer og blir benyttet. AAS er medikamenter som innebærer syntetiske etterligninger av kroppens oppbyggende hormoner. Bivirkninger er som ved alle medisiner, mulige og noe man i mindre eller større grad må kunne forvente, men det skal dog sies at bivirkningene er mindre skadelige, farlige og alvorligere enn de bivirkningene man ser ved bruk av antiinflammatoriske medikamenter og bruk av kortison.