REVMATISME: Trolig er revmatismens smerter i muskler og ledd overbelastningsskader. Og da kan mye gjøres!

   
KROPPEN VARSLER: Så fort det oppstår fysisk slitasje
i kroppens bindevev, så varsler og motiverer kroppen
det om at det har oppstått skade, og at kroppen
trenger ro og hvile for å bygge seg opp igjen.
 

Jeg ser revmatismens smerter i ledd og muskler som belastningsskader. Dette underbygges også av forskning gjort på blant annet fibromyalgi. Der fant man de samme mikroskopiske riftene og vevsskadene i bindevevet hos revmatikere, som hos mennesker med belastningsskader.

Revmatsime/bekhterev er etter mitt syn mulig å gjøre mye med. Man kan være fanget i smertehelvete lenge, men jeg har sett at selv de dårligste kan bli bedre. Ja, i flere tilfeller er det faktisk mulig å bli frisk.

Slitasje og vevsskade reparerer kroppen
Det er ofte en populær betegnelse og oppfatning at man tenker seg slitasje, og at dette da skal være skade av varig karakter. Dette stemmer ikke. Får kroppen anledning til å reparere, så vil kroppen reparere all vevsskade og slitasje. Som sagt så har jeg en klar forståelse av at revmatisme er smertetilstander som kommer fra overbelastet vev. Og alle belastningsskader kan og vil helbredes av kroppen selv, så sant kroppen får muligheten til å ordne opp. Enten du er ung eller gammel, så fortsetter kroppen å holde seg selv i orden.

   
TA SMERTENE PÅ ALVOR: Ved å følge smertene slik at
man innretter seg etter dem med hvile og belastning,
så er det faktisk mulig å bli helt frisk.
 

Men hvorfor forblir da smertene?
De fleste revmatikere lever med smerter og skader som opprettholdes gjennom den daglige aktiviteten. Belastningsskader som er så betydelige at de kommer i konflikt med den daglige belastningen, er med en gang skader som potensielt blir kroniske og vedvarer. Så fort den daglige belastningsskaden virker for belastende, vil skadestedene daglig bli holdt tilbake fra å reparere seg. Og så lenge smertene er tilstede, er det ikke mulig for kroppen å bli sterkere.

Den beste behandlingen for revmatiske lidelser, er å behandle lidelsens smerter i ledd/muskler som ordinære belastningsskader. Siden helsevesenet per i dag ikke har den nødvendige kunnskapen om belastningsrelaterte smerter, så anbefaler jeg at interesserte skaffer seg behandlingsoppleggene trim.no har innen dette feltet. Disse heftene/behandlingsoppleggene heter: 1. Revmatiske lidelser og 2. Belastningsskader. Der finner du det du trenger å vite for å kunne tilrettelegge hvile og belastning slik at du kan lykkes med å redusere smertene og få faktisk forbedring av din fysiske styrke og utholdenhet.

Jeg har selv hatt mange belastningsskader, derav også smertetilstander i flere ledd, og ved å tilrettelegge fysisk aktivitet og hvile på riktig måte, har jeg lykkes i å bli kvitt smertene. Og det fra en tilstand der jeg var sengeliggende i flere år. Så selv de dårligste kan bli friske. Det finnes alltid håp og muligheter, og jeg ser ingen grunn til at revmatismepasienter skal slå seg til ro med å ha det vondt.