Rusmidler er rusmidler, burde ikke alle være forbudt?

0
160

DOBBELTMORAL: Mens alkoholen flyter fritt, så volden sprer om seg med tenner og blod, så er dette helt tillatt. Men stoffene klassifisert som narkotika, de er strengt forbudt. Kan man begripe at dette virkelig er tilfelle?

Rusmidler er rusmidler, burde ikke alle være forbudt?


DOBBELTMORAL: Mens alkoholen flyter fritt, så volden sprer om seg med tenner og blod, så er dette helt tillatt. Men stoffene klassifisert som narkotika, de er strengt forbudt. Kan man begripe at dette virkelig er tilfelle?


Dersom samfunnet med full tyngde skal ta innover seg at rus ikke er noe vi i vårt samfunn vil ha, da må jo selvsagt ALLE rusmidler forbys. Etter mitt skjønn, så kan man ikke forby bare noen stoffer, mens andre skal være fullt tillatt å bruke. Og det lovlige stoffet i dag, det er alkohol, og intet annet rusmiddel skaper mer problemer enn alkohol. Politiet har sin fulle hyre med å passe på og gripe inn overfor fulle folk. Alkohol og vold går hånd i hånd. Og hvert år dør det hundrevis av nordmenn som følge av alkohol.


Hvorfor innføres ikke totalt forbud mot å ruse seg?
Det må være fordi at alkoholen er så infiltrert i samfunnet vårt. Folk ville nok rase opp dersom man innførte alkoholforbud. Så per i dag ser det ut til at skitfylla i helgene med alt det bråket det medfører, skal få fortsette akkurat som før. Men den lille befolkningsminoriteten som har disse såkalte «narkotiske» stoffene, de skal det slås hardt ned på. Hvorfor? Jeg skjønner det ikke.

Alkohol var før i tiden regnet som medisin, og man fikk det skrevet ut på resept. Og hundre år tilbake da brukte høyt ansette dommere og professorer morfin og heroin. Den gang fantes ikke begrepene «rusmisbruker» eller «narkoman». Det er i dagens moderne samfunn at dette her har tatt helt av. Bruker du et ulovlig rusmiddel som din medisin, så er du kriminell og skal tas hånd om av politi, dommer og fengsel. Det er helt sprøtt.