Rusmidler kan utløse epileptiske anfall

0
241

HYPERSENSiTiV OVERFOR SENTRALSTiMULERENDE: Narkotiske stoffer og rusmidler som speed, kan utløse epileptiske anfall. Ved speedbruk kan også søvnmangel være en utløsende faktor.

Rusmidler kan utløse epileptiske anfall
HYPERSENSiTiV OVERFOR SENTRALSTiMULERENDE: Narkotiske stoffer og rusmidler som speed, kan utløse epileptiske anfall. Ved speedbruk kan også søvnmangel være en utløsende faktor.HYPERSENSiTiV OVERFOR SENTRALSTiMULERENDE: Narkotiske stoffer og rusmidler som speed, kan utløse epileptiske anfall. Ved speedbruk kan også søvnmangel være en utløsende faktor.


Et ekstremt tilfelle av en AD/HD – lignende sinnslidelse
Mannen sa selv at han led av kraftig AD/HD, men jeg får ikke utløsningen av de epileptiske anfallene til å stemme med en ren AD/HD – diagnose. Og det rimer heller ikke dette at sentralstimulerende stoffer ikke roet mannen ned og ga ham mer sjelefred, han tok helt av i hodet og ble fullstedig propell og rotete. Det skulle lite sentralstimulerende til før hans sinnstilstand toppet seg i altfor stresset og oppgiret modus, noe som altså fikk ham til å gå inn i det ene epileptiske anfallet etter det andre (de første anfallene var milde, men senere kom det ett eller to anfall som var ganske kraftige).


Allerede kjent at rusmidler, narkotiske stoffer og søvnmangel kan utløse epileptiske anfall
Det er ingen nyhet at rusmidler og søvnmangel kan utløse epileptiske anfall. Det har vært kjent i mange år. Personer som lider av epilepsi må/bør/kan være forsiktige med bruk av rusmidler og/eller i kombinasjon med søvnmangel (sistnevnte er jo veldig vanlig i forbindelse med bruk av amfetamin, meta og/eller kokain).


Ha alltid noe beroligende du kan ty til
Epileptikere som ruser seg og/eller går våkne i over ett til flere døgn, bør ha noen berolgende piller på seg som de kan ta dersom det skulle oppstå tilløp til, eller utbrudd av et eller flere epileptiske anfall. Ofte vil beroligende midler senke/redusere de utløsende nivåene på de faktorer som måtte synes å være de triggende eller utløsende.