Rusmisbruker/narkoman burde være en diagnose

0
174

NÅR LIVET IKKE GIR GLEDE OG «RUSMIDLENE» TRENGS: Mange mennesker som anses som rusmisbrukere, har lidelser som gjør at de trenger medisiner for å fungere og holde seg friske. Dessverre er mange av de fungerende medisinene forbudt og klassifisert som narkotika/rusmiddel.

Rusmisbruker/narkoman burde være en diagnose


NÅR LIVET IKKE GIR GLEDE OG «RUSMIDLENE» TRENGS: Mange mennesker som anses som rusmisbrukere, har lidelser som gjør at de trenger medisiner for å fungere og holde seg friske. Dessverre er mange av de fungerende medisinene forbudt og klassifisert som narkotika/rusmiddel.


Ta ikke feil
Det er ikke så enkelt som å klassifisere rusmisbrukere og narkomane som tapere som


NATUREN HAR GiTT MENNESKENE FLERE STOFFER:
Siden tidenes morgen, så har menneskene tatt i
bruk stoffer som har gitt/gir dem rus. Ofte kan
omtalte rusmiddel benyttes som medisin mot en
rekke ulike lidelser.
har stilt side om side med friske individer. Ofte så har rusmisbrukeren en underliggende mangel på normal glede, en tilstand som gjør dem syke og med lidelse. Når dette danner grunnlaget for rusbruken, så er det innlysende at disse menneskene burde ha sitt rusmisbruker/narkoman-stempel som en tellende diagnose innenfor helsevesenet og samfunnet for øvrig. Som syk stiller man svakt overfor samfunnets krav og forventninger.


Manglende glede i livet er ikke den eneste grunnen til at de såkalte «rusmisbrukerne» og/eller «narkomane», er syke. Det finnes flere grunner til at mennesker velger/tvinges til å ta i bruk medisiner som i samfunnet vårt, blir sett ned på, forbudt og klassifisert som «rusmidler» og/eller «narkotika». Faktum er imidlertid at narkotiske stoffer/rusgivende stoffer, kan brukes medisinsk med god virkning. Mens det kanskje kan være sunt å ta seg en dram, så kan det være livsfarlig å drikke to flasker brennevin. Med dette utsagnet, peker jeg på at man må se på mengden et stoff inntas med. Narkotiske stoffer/rusmidler, kan meget vel anvendes med positiv virkning, så sant som at doseringen har som formål å være medisinsk.


Disse pasientene må få medisinsk behandling
Per i dag så bedriver omtalte pasientgruppe (rusmisbrukere/narkomane), en selvmedisinering for å holde seg mest mulig friske. Denne selvmedisineringen anses ofte feilaktig som rusing, og som kjent er så er deres medisiner (rusmidler/narkotika), foruten alkohol forbudte stoffer som gjør pasientene til kriminelle. I stedet for at disse pasientene får sine behovsmessige og nødvendige medisiner fra lege, så må stoffene (medisinene), kjøpes illegalt på gatas svartebørsmarked. Det er arrestasjoner, glattcelle, bøter og fengsling og forfølgelse framfor hjelp og bistand.


Rusmiddelkonsulenten trodde blindt på at det å gjøre ting vil gi glede
En bekjent som er klassifisert som ”rusmisbruker”, gikk til rusmiddelkonsulent. Her framla han sin sykelige problemstilling: Livet ga ikke noen gleder fra noe som helst. Dette var så dyptgripende at det gjorde ham syk, han hadde det vondt og var lidende. Rusmiddelkonsulenten forklarte min venn at han måtte kutte ut rusmidlene og i stedet fylle livet sitt med små enkle ting som ville gi glede. Dette ville så føre til et bedre og levelig liv. Med andre ord fullstendig front mot front. Der satt de, og lenger kom de ikke. Rusmiddelkonsulenten skjønte ikke at gleden kan bli fratatt et menneske, og at det derfra da ikke finnes kontinuerlige handlinger som medfører glede. Og et menneske som ikke får noe glede ut av livet uansett hva slags aktiviteter og innhold som legges inn, det er et menneske som har en sykdoms lidelse.


Lidelsen aktivitetssperre
Man kan i grunn diskutere fritt om denne lidelsen er fysisk eller psykisk, men den arter seg ved at all aktivitet, enten det er på det mentale eller fysiske planet, medfører at aktiviteten bare stjeler energi og svekker pasientens mentale overskudd. Alt er bare travelt, et ork, og noe som organismen bremser imot. Apati og handlingslammelse er nærliggende temaer. Dette er en lidelse som ikke kan trosses med vilje, for med trossing så vil pasienten etter kortere eller lengre tid oppleve at tilstander som utmattelse og psykose vil kunne framtre. Pasienten er rett og slett ikke i stand til å være i aktivitet. Tv-titting, radio og aviser, blader, ludo og spill, blir fort noe som er umulig å holde på med, da det mentale overskuddet kun reduseres.