Sammenheng mellom diabetes og depresjoner

0
237

For mange mennesker går diabetes og depresjoner hånd i hånd. Ved hjelp av 42 ulike studier prøver forskere nå å kartlegge hvor ofte og hvorfor disse to lidelsene dukker opp samtidig.

Forskere fra Washington University School of Medicine rapporterer at mennesker med diabetes er dobbelt så utsatt for depresjoner som ikke-diabetikere. Om det er diabetesen som utløser depresjoner eller omvendt er individuelt, hevdes det.Tidligere var det gjerne slik at depresjoner ble ansett som en følge av det å ha en kronisk lidelse, men nå mener forskere at denne forklaringen i mange tilfeller blir for enkel. Det blir hevdet at depresjoner er en uavhengig lidelse som ofte ser ut til å samvariere med diabetes. Enkelte forskningsrapporter antyder at depresjoner som oftest kommer før diabetes og bidrar til å utløse denne.


Spesielt har forskere konsentrert seg om diabetes type 2, og her er sammenhengen med depresjoner tydeligst. Det viser seg at handlinger relatert til depresjoner- som overdrevent matinntak og for lite fysisk aktivitet- også er tett forbundet med utviklingen av diabetes type 2. Denne formen for diabetes knyttes f.eks. ofte til overvekt. Det ser også ut til at diabetes og depresjoner påvirker noen av de samme hormonene. Det hevdes at depresjoner kan framprovosere motstandsdyktighet mot insulin, hormonet som regulerer blodsukkeret. Resistens mot insulin er igjen en forløper til diabetes type 2, noe som underbygger denne teorien.


Forskere som har studert denne sammenhengen framhever viktigheten av å få behandling for begge lidelsene. Nyere forskning viser nemlig at deprimerte diabetikere oftere har dårlig kontroll med blodsukkeret og flere diabetes-relaterte plager som hjerte- og nyresykdommer. Behandling av depresjonene kan således både forebygge komplikasjoner i forbindelse med diabetes og forbedre livskvaliteten til den enkelte diabetiker.


Kilde: Diabetes Care