SYSTEMISK OVERTRENING: Både styrketrenende og utholdenhetsutøvere, kan lett rammes av overtrening av hjerte, blod og lunger (systemisk overtrening). Denne typen overtrening rammer svært lett og er svært utbredt.

Se opp for lett svette og hodepine
KONTAKT OSS FOR KONSULTASJON: trim.no kan
hjelpe deg å sørge for maksimal framgang! Ikke
kast bort en eneste trening! Ta kontakt med oss på
oppheim@trim.no.
SYSTEMISK OVERTRENING: Både styrketrenende og utholdenhetsutøvere, kan lett rammes av overtrening av hjerte, blod og lunger (systemisk overtrening). Denne typen overtrening rammer svært lett og er svært utbredt.


De første og typiske symptomene
Så fort pusten begynner å gå tungt og pulsen lett flyr i taket, så er det typiske at utøveren plutselig begynner å svette svært lett og mye. Dersom treningen fortsettes, kan overtreningen sette seg dypere, og da er det ofte hodepine som kan begynne å gjøre seg gjeldende.


Hva er systemisk overtrening?
Det er ikke noe fasitsvar på hva systemisk overtrening er helt spesifikt, men generelt sett så kan man si at det er overtrening av hjertet. Men også blodet, lungene og/eller andre organer/indre systemet, kan være rammet av overbelastning. Det greieste er å forklare denne typen overbelastning som systemisk overtrening av hjerte, blod og lunger.


Hvor utbredt er systemisk overtrening?
Systemisk overtrening er dessverre svært vanlig og svært utbredt. Mange utøvere trener trening etter trening uten å være klar over at hjertet/blod/lunger, er treningsmettet og ikke kan nyttiggjøre seg mer trening.
OM DU TVILER: Ta kontakt med oss!
Vi kan hjelpe deg!
Hvordan utvikler kroppen seg ved systemisk overtrening?
Det som skjer ved systemisk overtrening, er at treningens volum kan øke og dermed gi uttrykk for at kroppen svarer positivt på treningen. Men til tross for at utøveren stadig kan løpe lenger/trene flere sett, så klarer utøveren ikke å øke farten/legge på flere kilo på stanga. Hos utholdenhetsutøvere som har tilbakelagt mye trening med systemisk overtrening til stede, så er det typisk at utøveren har utviklet en trening med mye volum og hyppighet, det vil si at hun/han kan løpe langt og lenge og ofte, men løpshastigheten forblir den samme. En utøver som er underlagt systemisk overtrening, kan ikke/klarer ikke, å løpe raskere.


Hvordan finner jeg ut av om jeg er systemisk overtrent?
Det er ikke alltid like lett å finne ut av dette selv, hvorvidt man er overtrent eller ikke, og eventuelt hva slags overtrening det er snakk om. Kontakt trim.no og få en konsultasjon, så vil vi hjelpe deg å finne de rette svarene, og videre hva som bør/må, gjøres med treningen for at den skal gi framgangsmessige resultater. Ta kontakt her!