LAVT SELVBILDE SKAPER STØRRE PRESS: Den indre smerten får utøvere til å presse seg for hardt når de trener. Et dårlig selvbilde kan trigge overtrening og skader.
Skader og overtrening kan oppstå i større grad hos mennesker som har et dårlig selvbilde.


Erfaringene viser at utøvere som sliter med selvfølelsen, har en hyppigere tendens til å trene for hardt og ikke ta hensyn til kroppens signaler.


Selvbildet styrer i stor grad hvor hardt utøveren presser seg
– Jo dårligere selvbilde eller selvfølelse den enkelte utøveren har, jo hardere ser det ut til at han eller hun er med seg selv. Det dårlige selvbildet,den indre smerten,skaper en sterk drivkraft hvor utøveren gjennom treningen ønsker å komme bort fra de vonde følelsene. De presser seg hardt og styrer treningen mer etter smerte og beinhard innsats, og håper med dette på stor og rask framgang. Resultatet er ofte det motsatte.
MEDITASJON/YOGA/AVSLAPNING: Du
kan bruke bevisste teknikker for å
lære å bli mer avslappet og bevisst
på det indre følelseslivet. Avspenning
og indre fokus kan føre til at du som
utøver blir flinkere å lytte til det som
kommer innenfra.


Utøvere med godt selvbilde tar det mer med ro- og er snillere med seg selv
Manser også en klar sammenheng mellom utøvere med et positivt og godt selvbilde, og positive resultater i treningssammenheng. – Hos disse utøverne er også forekomsten av skader og overtrening mye mindre. Dette kan forklares ved at den enkelte utøver har det godt med seg selv og treningen, og dermed ikke har dette uheldige presset på seg. Treningen styres ut fra dette i større grad naturlig etter kroppens signaler. Utøveren har det bra og tar livet med ro. Treningen blir mer lystbetont og innrettes etter den gode følelsen. Utøverne med dårlig selvbilde kan også til dels være ”blindet” ved at den vonde selvfølelsen overskygger kroppens negative signaler. Utøveren sliter med treningen framfor å hygge seg med den.


Dette er regelen, men unntakene finnes også
Det er på det rene at det også finnes utøvere med godt selvbilde som presser seg altfor hardt og ikke lytter til kroppen. Her er det en blanding av sterk ytre motivasjon fra konkurranse, ære og berømmelse, i god blanding med uvitenhet og manglende kunnskap om trening, som fører utøveren inn i uheldige treningsvaner. Det later til at de som kommer best ut av det, er mosjonistene med godt selvbilde, som kun trener for gledens og trivselens skyld. Her får kroppen fritt spillerom til å leke seg gjennom lystbetont trening som bare rett og slett føles bra.
Gjør dine notater og følg
med!


– Programmene på www.trim.no bygger i sterk grad på prinsippene om å styre treningen etter kroppens signaler og følelser. Mange utøvere framlegger manglende resultater,og mange av disse kanrelativt raskt kommepå riktig kurs så fort de kommer i gang med programmer hvor hvile er en treningens likeverdig faktor.trim.no setter fokuset ikke bare på selve treningsrutinen med øvelser og hyppighet, men også i stor grad på hvordan utøveren skal fortolke kroppens svar og signaler.


Følelsene er svært viktige for treningsmessige resultater. Dette har vært en oppskrift som har gitt suksess i flere tilfeller med både programmer og hefter.


Følelsene er gode eller dårlige. Begge deler styrer og fører.