Det finnes flere avgjørende treningsprinsipper som du bør legge opp treningen din etter, dersom du ønsker å forsikre deg om at framgangen skal bli best mulig.

Treningsprinsipp

Planlegging er viktig enten
du jobber i dress eller
trener i joggedress. Det er
da viktig at du kjenner
prinsippene for at du kan
gjøre en best mulig jobb
for å sikre deg kun de beste
resultatene.


Ved å legge opp treningen
slik at den passer med de
basale prinsippene, vil du
være sikret et trenings-
messig resultat som
samsvarer med den type
framskritt du ønsker. Med
andre ord: Tren rett.I all type trening så ligger det sentrale prinsipper til grunn for hvordan treningen børvære med tanke på en mest mulig hensiktsmessig utvikling.


Disse prinsippene er med på å bestemme hvordan fremgangen blir, hvordan du minimerer skadeomfang og hvordan du tar vare på helsen generelt.


Denne artikkelen ser spesielt på 4 generelle prinsipper i forhold til styrketrening:  • Prinsippet om variasjon
  • Prinsippet om tilvenning
  • Prinsippet om spesifisitet
  • Prinsippet om progresjonPåføres kroppen sollys i passe porsjoner av
gangen, blir du brunere. Soler du deg for lenge,
blir du solbrent. Det gjeldende prinsippet for å
bli brun, er at du soler deg, har opphold, og så
soler deg igjen. Det andre prinsippet er
prinsippet om økende mengde, for etterhvert
som huden tilvenner seg sollyset, så må du
øke eksponeringen for å bli brunere.Prinsippet om variasjon er viktig av flere årsaker. Den fantastiske menneskekroppen er laget slik at den er særdeles tilpasningsdyktig. Det har både fordeler og ulemper i treningssammenheng. Ulempen er at når kroppen tilpasser seg en spesiell type aktivitet så reduseres treningseffekten etter en viss tid. Samtidig med at effekten reduseres så øker sjansen for en belastningsskade. Dvs at du må gjøre regelmessige forandringer i treningsprogrammet ditt hvis du vil ha fremgang over tid og minske sjansen for belastningsskader.


Prinsippet om tilvenning er nøye knyttet opp mot prinsippet om variasjon. Fordi kroppens tilvenningsprosess tar en viss tid, så vil utbytte av en bestemt måte og trene på kunne deles inn i 3 faser: Innledende fase hvor effekten er begrenset fordi kroppen ikke har lært seg optimale bevegelsesløsninger. Produktiv fase hvor kroppen har opparbeidet god motorisk kontroll samtidig som effekten er god på grunn av at den gitte øvelsesløsningen(bestemt øvelse og eller bestemt repantall/utførelse) fremdeles er ganske ny.
Variasjon spiller en sentral rolle for
motivasjonen, gløden og gleden.
Rutiner kan på lang sikt føre til at
du brenner ut og blir skikkelig lei.
I den siste fasen så er det ikke rom for særlig bedre motorisk kontroll og sjansen for belastningsskade er økende. Dvs at det etter hvert er på tide og gjøre en forandring i form av øvelsesbytte, bytte av utførelse eller bytte av repantall. Ofte skjer flere av disse byttene samtidig.


Prinsippet om spesifisitet handler om at utviklingen av en type ferdighet er spesiell for den aktiviteten/øvelsen. Dvs at hvis du ønsker å bli spesielt god i en aktivitet/øvelse så må du øve ekstra på denne. Dette er ett prinsipp som er spesielt sentralt dersom du driver med styrkeløft/vektløfting eller ønsker å satse på en eller flere øvelser.


Konsekvensen av dette er at du må legge mer vekt på trening av disse spesielle øvelsene og hjelpeøvelser som ligner veldig( for eksempel benkpress og smal benkpress).
Ulempene med spesifik trening er at det er mye lettere og komme i konflikt med prinsippene om variasjon og tilvenning.


Prinsippet om progresjon er en følge av tilvenningsprinsippet. Det handler enkelt sagt om at du må øke belastningen på kroppen etter hvert som den tilpasser seg, dersom du ønsker fortsatt utvikling.


Det er mange måter og skape progresjon på. Du kan øke antall sett, antall rep, belastning, redusere pauser, redusere hastigheten på utførelsen bl.a.


For å oppfylle de ulike prinsippenes krav, kan det være en fordel å legge opp en treningsplan.