HYPPIG SKADEOMRÅDE: Skuldrene består av såkalte kuleledd og utgjør et område av kroppen der skader opptrer ofte. Både som belastningsskader og akutte skader.

   
 
 

Selv om akutte skulderskader skjer regelmessig i idretter med mange fall eller sammenstøt, er skulderplager et mye større problem i idretter hvor skulderen belastes mye over tid, som for eksempel kastidretter, håndball, volleyball, tennis, squash, badminton og svømming.

Til gjengjeld er det mulig å forebygge belastningsskader i skulderen gjennom spesifikk trening. Akutte fall- og kollisjonsskader er det langt vanskeligere å gardere seg mot.

Akutte skulderskader
Akutte skulderskader er typisk for idretter med risiko for kollisjoner og fall, som i ishockey, alpint og snowboard. I ishockey er hver femte skade en skulderskade, i alpine grener og snowboard er én av ti skader en skulderskade.

   
SKULDEREN – ET VANSKELIG OMRÅDE: Det
kan være problematisk å bli god igjen i
skulderen både vedrørende
belastningsskader og/eller akutte skader,
da det er vanskelig å holde dette området
i ro så det får hvile. Bevgelse i skulderen
skjer nesten ved all bruk av kroppen.
 

Et kraftig støt mot skulderen kan føre til brudd (oftest kragebeinet hos yngre utøvere) eller skade på leddbånd, muskulatur eller leddkapsel. I enkelte tilfeller kan skulderen gå ut av ledd. I aldersgruppen 20-30 år er det om lag 4% av befolkningen som har slått skulderen ut av ledd, mens andelen blant ishockeyspillere er 8%.

Menn er tre ganger så utsatt for denne skaden som kvinner, uvisst av hvilken grunn.

Tiltak for å forebygge akutte skulderskader dreier seg primært om støtdemping i risikoutsatte idretter; det vil si sikring og preparering av alpinløyper, hockeyvant med sviktevne, polstring rundt turnapparat, osv. Streng håndheving av spillereglene for å beskytte kastskulderen er også viktig, f. eks. forbudet mot å hekte armen i skuddøyeblikket i håndball.

Belastningsskader – skuldersmerter
Smertetilstander i skulderen på grunn av overbelastning, muskulær ubalanse og instabilitet i skulderleddet er den dominerende skaden i idretter som svømming, tennis og kastidretter. I disse idrettene er det 17-26% av utøverne som har plager fra skulderen.

Kvinner ser ut til å være mer utsatt for langvarige skuldersmerter enn menn. Blant eldre mosjonister er belastningsskader i skulderen over dobbelt så hyppig som hos yngre utøvere.

   
 
 

Det ser ut som om belastningsskader i skulderen hos håndballspillere, volleyballspillere og utøvere i andre kast- og racketidretter er økende, kanskje som et resultat av større trenings- og konkurransebelastning.

En ny norsk undersøkelse viser at skuldersmerter utgjør et stort problem blant kvinnelige håndballspillere på elitenivå.

Mer enn halvparten av spillerne rapporterte at de hadde hatt skulderplager, og én av tre spillere hadde skulderproblemer ved undersøkelsestidspunktet.

De fleste av disse var så plaget at de ikke kunne trene for fullt eller måtte stå over kamper.

Skuldersmerter kan imidlertid forebygges gjennom spesifikk trening med styrkeøvelser og øvelser utviklet for å stabilisere skulderleddet.

Slike øvelser bør være en fast del av treningen hos alle – særlig unge utøvere – som belaster skulderen med kastidrett og ball-/racketidrett.