Slankemetoden PLUSS : Hva skjer når du skal spise så mye du klarer?

0
228

Tynntarmsteorien til slankeopplegget PLUSS, innebærer at du periodevis må spise mye mat. Hva innebærer dette, og kan du spise i ubegrenset mengde?

Slankemetoden PLUSS : Hva skjer når du skal spise så mye du klarer?


Tynntarmsteorien til slankeopplegget PLUSS, innebærer at du periodevis må spise mye mat. Hva innebærer dette, og kan du spise i ubegrenset mengde?
Grenser for hvor mye du kan spise
Jeg har ikke noe eksakt mengdemål på hvor mye mer du kan spise, utover ditt daglige kaloribehov, men det er realistisk å tenke seg at du kan klare å spise opptil 250% over dagsbehovet ditt. Noen vil ikke orke å spise mer enn dobbelt så mye, mens andre takler fint å spise inntil mye mer enn det. Dersom psykiske årsaker ikke stopper storspisingen din, så vil kroppen fysiologisk sett ha sin begrensning du ikke kan/bør/må overstige.


Så fort du spiser så mye at det blir for mye, så vil ernæring passere fra tynntarmen og nedover i endetarmen uten at maten er fullstendig nedbrutt/omformet/behandlet, og da vil det oppstå inntil store mengder med tarmgass (metangass/gjødselgass), og du vil begynne å prompe i inntil store mengder og ofte. Det vil da også være mulig å se med øynene at avføringen inneholder matrester/mat som ikke er fullstendig nedbrutt til normal avføring. Dersom dette skjer, så bør du spise noe færre kalorier, for at kroppen skal klare/rekke, å behandle ernæringen som inntas.
Endringer i følelsene
Når du er sulten og spiser, så vil du kunne oppleve at du føler deg mett. Metthetsfølelsen fører ofte med seg en inntil sterk følelse av tilfredshet. Disse følelsene forsvinner så fort tynntarmen har lagret «overskuddskalorier/ernæring». Så fort tynntarmen inneholder lagret ernæring, så vil du ikke lenger bli sulten, du vil heller ikke bli mett og føle den tilfredsheten og gode følelsen som ofte medfølger et skikkelig måltid. Du vil i stedet for å bli mett, bli full – du kjenner at magen er full av mat. Du vil heller ikke få den store god-følelsen etter et skikkelig måltid, og tilfredsheten blir ikke den samme som du før opplevde ved matinntak etter sult-følelsen.


Det er avgjørende for disse følelsesmessige tolkningene at du klarer å skille mellom følelsen av sult og det vi omtaler som matlyst. Å ha lyst på mat og følelsen av sult, er to vidt forskjellige følelser, men som kan ligne betydelig på hverandre. Men i stedet for å bli sulten, så kan følelsen være at man føler at magen er tom. Og man kan tenke at man er sulten, uten at man er det. Når man f.eks. tenker at man er sulten, så kan man omtale dette som med begrepet «matlyst». Skillet mellom matlyst og sult, er stort og innebærer helt ulike fysiologiske reaksjoner. Sult (eng. starvation), innebærer at kroppen går tom for brensel/byggemateriale, og dette medfører et akutt og drastisk fall i kroppens overskudd. Også det psykiske overskuddet reduseres ved sult, og kroppen går inn i en negativ tilstand der den slett ikke vil være. Kroppen varsler sin nedbrytningstilstand (starvation/sult), ved å gi smertefølelsen sult.


Mennesker som har ernæring lagret i tynntarmssystemet, vil overhodet ikke oppleve noen følelse eller tilstand av sult. Dermed vil heller ikke overskuddet, psykisk eller fysisk, bli redusert eller gå over i noe reduserende modus. Slanking med slankemetoden PLUSS, er dermed den sunneste, beste og mest tilrådelige slankemetoden som finnes, da den bygger på slanking uten sult.