STARTFASEN: Slanking går ut på å redusere mengden underhudsfett. Dine grunner kan være flere.Slanking betegner at man går ned i vekt, og det er da ønskelig at reduksjonen skjer i form av underhudsfett. Slanking er et sunt og fornuftig tiltak for overvektige mennesker. Overvekt er usunt og kan føre til en rekke helseproblemer. Likevel er det ikke å komme forbi at svært mye av slankingen ikke er i forbindelse med kroppsvekt som er usunn, men kropp og utseende. I forhold til sunnhet og helse så kan også slike faktorer falle tilbake på helse, trivsel og livskvalitet, så den ene grunnen er ikke bedre enn den andre.

Vi søker mer og mer hjelp via internett til å gå ned i vekt.
I det siste nummeret av Journal of American Medical Association er det publisert en ny studie som viser at slanking ved regelmessig og strukturert hjelp via internett gir gode resultater . Det var 91 overvektige personer mellom 18 og 60 år, hvorav 65 fullførte oppfølging over 6 måneder. Studien viste at den gruppen som fikk hjelp og oppfølgning over internett / email gikk mere ned i vekt enn den andre som ikke fikk oppfølgning .

Mange misforstår forskjellen på slanking og trening. Trening i seg selv gir ikke noe vekttap, snarere tvert imot. Startes trening vil ofte dette medføre en økning i muskelmasse og kroppsvekt. Matlysten og kaloribehovet øker parallellt med treningsmegden og innsatsen. Fysisk aktivitet er et nyttig hjelpemiddel for å øke kaloriforbruket og er den primære forbruker av energi i organismen vår. For å oppnå slankeeffekt må et slankeprogram benyttes, og det må bygge på styring og kontroll av kostholdet i forhold til energiforbruket. Trening behøver ikke å inngå i et slankeopplegg for at det skal fungere effektivt.
Argumenter for å benytte trening i slankeopplegg:
kan være at en bevarer mest mulig muskelmasse og kan spise en større matmengde og likevel gå ned i vekt. Her er det viktig å være klar over at en uansett matmengde vil oppleve den samme sulten, for kaloriene forbrukes av aktiviteten og det samme kalorimessige underskuddet oppstår.


Argumenter som taler mot trening i slankeopplegg:
kan være faren for belastningsskader som øker parallellt med reduksjonen av kroppens overskudd. Kroppens overskudd avtar når kalorimengden reduseres eller i større grad forbrukes ved aktivitet. Faren er spesielt stor dersom den som skal slanke seg ikke trener fra før av, men skal starte treningen samtidig med slankingen. Slankingen vil som nevnt redusere kroppens overskudd og med det muligheten og evnen til å få framgang fra treningen.  • Idrettsutøvere som ønsker økning fra treningen sin bør ikke slanke seg i de peridoer der de trener for å oppnå framgang.
  • Trening og slanking kan utføres med samme målsetning, de reduserer begge kroppens overskudd, men fører til ulik påvirkning og er på kollisjonskurs dersom utøveren søker noe mer enn å forbruke mer kalorier i forhold til slanking.
  • Slanking må skje over tid.SLANKING KAN VÆRE OPPBYGGENDE: Mange føler
både framgang, glede og til og med et bedret
selvbilde når de kommer i gang med fungerende
slanking.
Slanking og mennesker med psykiske vansker
Dessverre ser en at slanking har blitt sykeliggjort, nærmest blitt en konkurranse i avmagring, innenfor en snever gruppe av mennesker som lider av spiseforstyrrelser. Denne gruppen består hovedsaklig av kvinner i yngre alder. En kan nevne diagnoser om omtaler som bulemi, anoreksia, spisevegring og tvangsspising. Her er det ikke slankingen som er problemet. Slankingen er mer å se på som konkurransemomentet eller den egenskap/evne hvor “framgangen” måles. Dette er mennesker med psykiske vansker, vansker som kan være av forskjellig karakter. Kroppen har som regel blitt til den delen av dem selv som de måler sin verdi i, som de forsøker å endre til det de selv oppfatter som bedre, og som i enkelte tilfeller “straffes” når egenverdien ikke oppfattes som god nok. I flere tilfelelr ser en at pasientene føler seg bedre jo tynnere de blir. Jo tynnere de blir, jo større framgang og suksess føler de at de har.


En kan her også nevne megarektikeren som søker den motsatte, kroppslige effekten. Disse menneskene forsøker å bli så store som mulig når det gjelder muskelmasse. På dette området er det yngre menn man finner i det store flertall. Her er det også snakk om psykiske vansker, som regel alltid sentrert i et svært negativt selvbilde, og hvor konkurransen og kampen ligger i å få en større kropp.


Men man vil finne mennesker med psykiske vansker og dårlig selvbilde inennfor alle aktiviteter, idretter, yrker og sosiale lag. Alle har sine valgte områder for sammenligning og konkurranse. Likevel har slanking blitt et kontroversielt og brennbart tema, som vedrører mange, og som de fleste mener noe om.