SLANKING MED HJELPEMIDDEL: Det går mot større aksept når det gjelder friske mennesker som benytter medisiner for å slanke seg.
Slanking med medisiner
Hver tredje tsjekker synes det er greit at friske mennesker slanker seg med medisiner. Mest negative til slik slanking er man i Hellas og Luxembourg.

Dagens ESSforskning.no har plukket ut en rekke resultater fra den såkalte ESS-undersøkelsen, som vi vil presentere i ukene fremover.


European Social Survey (ESS) er en stor europeisk undersøkelse der 40 000 mennesker i 20 land har svart på hele 150 spørsmål.


Spørsmålene er innenfor mediebruk, politikk, livskvalitet, diskriminering, religion og identitet, helse– og helsetjenester, økonomisk moral, familie og arbeid.


Dataene i undersøkelsen er tilrettelagt av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).


Data ligger fritt tilgjengelig på http://ess.nsd.uib.no.


Resultater fra 17 av de 20 landene er nå klare.I dagens statistikk fra European Social Survey (ESS) har vi sett nærmere på hva befolkningen i 17 europeiske land mener om at friske mennesker bruker medisiner for å slanke seg.


Norge er blant de mest negative til medisinsk slanking. To av tre nordmenn (66,7 prosent) misliker dette, og det er kun fire land som er mer negative enn oss: Luxembourg (74,1 prosent), Hellas (74), Tyskland (69,7) og Østerrike (69,7).


Det er kun tre prosent i Norge som synes medisinsk slanking er helt greit, og dette er lavest i Europa.


OK i Sverige
Det er i Tsjekkia (32,4 prosent) vi finner størst andel mennesker som synes slik slanking er helt greit, tett fulgt av Polen (30,5).


På en kanskje overraskende tredjeplass finner vi Sverige, der hver fjerde svenske (24,3) synes medisinsk slanking er helt kurant.


Og det er faktisk flere tsjekkere enn svensker som tar avstand fra slik slanking.


Nøytrale
Andelen av de som verken liker eller misliker slanking med medisiner er høyest i Estland (47,9) og lavest i Luxembourg (12,3).
Våre nordiske naboer Finland og Danmark legger seg omtrent på gjennomsnittet til hele den europeiske befolkningen.


<P class=hovedtekst>Totalt i Europa er det 18,5 prosent som synes medisinsk slanking er greit, 58,5 som misliker det, og 23,1 prosent som verken liker eller misliker det.


(Disse siste tallene finner du ikke igjen i tabellen under, fordi det er tatt høyde for befolkningsstørrelse i utregningen av snittall for Europa.)


Sjekk resultatene selv
Nedenfor finner du tabellen som viser hva befolkningen i 17 europeiske land mener om slanking med piller.


Du kan også laste ned og analysere dataene selv hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, selv om dette krever en smule metodisk innsikt.Saken er hentet fra www.forskning.no.