Forhåndsreglene ved treningen din for å unngå at det oppstår belastningsskader.
Belastningsskader oppstår alltid som følge av for mye belastning. Tung og hard trening kan gi slike skader, men det er spesielt utholdenhets
trening som oftest resulterer i belastningsplager.


Rolig aktivitet som utføres over lengre tidrom fører til mest belastning på bindevev, sener og ledd. Siden den muskulære belastningen er lett, vil du ikke nødvendigvis bli sliten mens du trener deg til en skade. Det er derfor viktig at du bevisst kontrollerer treningen når du skal øke treningstiden.

Ved å forholde deg til punktene nedenfor vil du stille langt tryggere når du skal øke treningsmengden din:1. Ha et fast program.
2. Før treningsdagbok.
3. Vær nøye med å være helt fri for smerter når du trener.
4. Ikke øk den totale treningstiden per uke med mer enn 10% (nybegynner), 5% (erfaren) eller 2% (eliteutøver)

Med program og treningsdagbok planlegger du og følger med på hvor mye du trener og hvordan kroppen tilpasser seg dette. Ikke tren dersom du kjenner at du har vondt noe sted. En skade forsvinner raskest dersom du tar tak i problemet med det samme. Innenfor maraton og triatlon har man en regel som sier at en ikke skal øke den totale treningsmendgen med mer enn 10% per uke. Du skal her huske på at din totale treningsmengde også omfatter all aktivitet utenom treningen også. Dersom du har mye tungt fysisk arbeid utenom treningen, kan det være at du kan legge til mer enn 10% ved selve treningen din. Men husk: Hastverk er lastverk.