Kne, ankel og skulderskader er de vanligste og alvorligste skadene innen håndball

 

   
HVORDAN UNNGÅ SKADER? Sørg for å være
godt trent, unngå store endringer i ditt
treningsmønster.
 

Uansett alder- og spillenivå. Blant 15-17 år gamle håndballspillere sto for eksempel ankel- og kneskader for nesten halvparten av alle skadene, fulgt av finger- (18%) og hodeskader (8%).

Kne- og ankelskader skjer som regel på grunn av en akutt vridning. Mange spillere har også smerter i kastskulderen på grunn av overbelastning.

Alvorlige skader i kne og ankel erskader enhver håndballspiller ønsker å unngå. Variertfysisk trening bidrar til en generelt bedre trent kroppsomlettere kan motstå skader.

   
 
 

 

Strukturerte og varierte oppvarmingsøvelser

Med balanse-, spenst- og styrkeøvelser som en del avoppvarmingenkan du få en god start på håndballtreningen. Øvelsene vi viser deg gjør deg til en bedre håndballspiller og bør bli en naturlig del av oppvarmingen i en hver trening og kamp.

På denne siden finner du noen eksempler på enkle løpsøvelsersamtnoen mer komplette oppvarmingsprogrammer.

Før du setter i gang med våre treningsprogrammer ber vi deg først å gjennomgå Fallhopptesten, en enkel test som alleutøvere bør gå gjennom for å sikre riktig utførelse av øvelsene i treningsprogram.

Samtidig kan denne testen bidra til åplukke ututøvere som trenger spesiell trening i form av balanse-, koordinasjons- og styrkeøvelser for å unngå kne- og ankelskader.

     
 

Er du trenereller spiller selv aktivtfor et ungdomslag anbefaler vi at du ser nærmere påtreningsprogrammet “Unngå kne- og ankelskader”,somer et komplett oppvarmingsprogram spesielt utvikletfor unge håndballspillere.

Forskning fra
Senter for idrettsskadeforskning
viser at meddette programmet kan laget ditt
kanunngå annenhver kne- og ankelskade!

De fleste alvorlige kneskader –
korsbåndskadene – skjer
under finte- og
landingsbevegelser.
Den beste måten å trenefor
å unngå korsbåndskader er
åbedre knekontroll under
finter og to-bens landinger.


Øvelsene vi viser deg i
programmet
“Unngå korsbåndskader”
er spesielt viktig for kvinnelige spillere. Jenterhar4-6 ganger høyererisiko for denne alvorlige kneskaden enn gutter.

Forskning har vist at manmed dette 5-trinns programmet kan halvere risikoen antall korsbåndskader

   

Ønsker du å se spesielt på program som kan redusere risikoen for ankelskader finner du en rekke inspirerende øvelser når du klikker på linken “Unngå ankelskader”. Med litt fantasi kan du enkeltgjøreøvelsene også hjemme og tilpasse dem til det utstyret du har tilgjengelig.


Artikkelen er hentet fra klokavskade.no