DE VONDE FØLELSENE REDUSERER: Smerte er for utøveren uheldig da dette kan innebære stagnasjon, tilbakegang og uførhet i forhold til både trening og konkurranser.

Smerter – utøverens fiende


Utøvere vil før eller senere påløpe smerter. Dette kan være akutte skader eller belastningsrelatert lidelse. Smertene kan vedvare over lengre tid, og de kan stjele alt som heter lyst, iver, pågangsmot og motivasjon.
SMERTE KAN ØDELEGGE MYE: En utøver
må bare regne med at før eller siden, så
vil hun eller han oppleve å få smerter.
Det er da viktig at det legges opp en slik
adferd at man kommer unna med minst
mulig, og kortest mulig, smertetid.
Smerter og mulig resultat
Å føle smerte er en destruktiv og negativ følelse. Smertefølelsen kan effektivt og etter hvert frata utøveren både motivasjon og pågangsmot. Den vonde følelsen kan bryte ned både selvfølelse og selvtillit.


Viktig å motarbeide smertene så fort og effektivt som mulig
Ofte vil den nødvendige behandlingen av smerter som utøveren opplever, måtte behandles med ro og hvile. Det eneste utøveren har i sin makt å gjøre, er å holde seg borte fra trening, konkurranse, og ellers fysisk aktivitet som innvirker negativt på skadeområdet/smerteområdet. Man bør ikke trosse smertene, de bør tas på alvor. Jo raskere smertene slipper taket, jo bedre er det.


Blant våre negative følelser
Smerte er en av menneskets negative og vonde følelser, og de kan med sikkerhet bryte utøveren ned, dersom smerten er stor nok og/eller langvarig nok. Utøveren bør søke det motsatte, og ikke slå seg til ro med at smertene er noe han eller hun bare må leve med.
SMERTE – BUDBRINGER OG NIVÅMÅLER
Smerter bør og skal alltid tas på alvor. Noe av det verste en utøver kan finne på, er å bruke smertestillende, antiinflammatoriske medikamenter og/eller kortison, for å fjerne/dempe smertene for så å opprettholde eller enda verre, øke sin aktivitet. Dette er og vil være en invitasjon til å påføre seg selv en forverrende smerte/skade. Ofte er smerten budbringer og skademåler, smertene forteller at noe er skadet og trenger hvile og ro.


Psykiske smerter
Alle smerter er jo psykiske i den forstand, men med psykiske smerter så mener jeg lidelse som kommer direkte fra følelsene: Angst, depresjoner, det å være lei og sorg, er alle eksempler på psykisk lidelse. Disse negative følelsene kan man også si er en form for smerte, og de kan alle trette ut utøveren og føre til både stagnasjon og tilbakegang.