Stadig flere substanser klassifiseres som legemidler, og dette resulterer i at kosttilskudd som inneholder omklassifiserte substanser, forbys solgt som kosttilskudd.

   
ALLE VIRKSOMME KOSTTILSKUDD ER LEGEMIDDEL?
Dette er starten på legemiddelindustriens inntog som
overtagende selger av kosttilskudd og naturmiddel.
 

9 av 200 undersøkte kosttilskudd ble stanset av Mattilsynet. Årsaken er at det ikke er lovlig å selge tilskudd som inneholder legemiddelsubstanser. Det finnes flere tusen kosttilskudd og naturmiddel i norske butikker.

Landbruks- og matdepartementet la føringar i 2005 om at tilsyn med kosttilskudd skulle prioriteres, og en tidligere rapport fra Mattilsynet fastslo at helsefaren som er knyttet til kosttilskudd bør revurderes.

Nasjonal tilsynskampanje
Mattilsynet har gjennomført en nasjonal tilsynskampanje på kosttilskudd, og da med fokus på merkingen og markedsføringen. Tilsynet foregikk fra første september til 31. Oktober i 2006.

   
 
 

Egenkontrollen hos til sammen 91 importører, grossister og produsenter av kosttilskudd i Norge ble kontrollert. I tillegg ble merking og markedsføring av to kosttilskuddsprodukt fra hver bedrift vurdert. Til sammen ble 199 produkt undersøkt. Det kan nevnes at det finnes flere tusen kosttilskudd og naturmiddel på det norske markedet.

En samlet rapport fra kosttilskuddskampanjenble offentliggjort av Mattilsynet i 2007.

   
 
 


Dette er tilskuddene som Mattilsynet stanset omsetningen av:

Muskler og ledd fra Universal Helseprodukter, produsert av Universal Helseprod.
Cistus Incanus Zistrose fra LR Health & Beauty Systems AS, produsert av samme selskap.
BCCA fra Kristenssons Naturavita, produsert av Ultimate Nutrition.
Thermo-X fra Kristenssons Naturavita, produsert av Scitec Nutrition.
Erythirina Berterona, fra Mr. Tavos, produsert av samme selskap.
Q 10 fra VitOmega, produsert av VitOmega.
Simply spirulina fra Urtekompagniet AS, produsert av New Roots Herbal Inc.
Vitamine C fra Urtekompagniet AS, produsert av Natural Health (A.G) Ltd.
Jelly Baby Bears fra Vegetarbutikken, produsert av Healthspan.
Daylight BC-Mix fra Universal Helseprodukter, produsert av BC Daylight AS.

 

Lenke:
Mattilsynet: Ulovlige kosttilskudd stoppet av Mattilsynet