Forslaget om å kriminalisere anabole steroider ble Torsdag 14.12.2004 nedstemt av Stortinget. Produksjonen av kriminelle i Norge økes således ikke.

Torsdag behandlet Stortinget et forslag fra Senterpartiet om å forby erverv, besittelse og bruk av dopingmidler gjennom en utvidelse av straffelovens § 162b. Forslaget ble nedstemt.

 

Justiskomiteen sa nei til kriminalisering
Flertallet sa nei til kriminaliseringen, og mennesker i Norge som da bruker legemidler på egenhånd og på eget ansvar, får dermed ikke kjeltringstempelet i pannen. De dømmes dermed foreløpig ikke som samfunnets utstøtte. Stortinget viser en riktig holdning, og holder seg til et politisk styresett som i hvert fall ærlig forsøkes ikke blandet med fordømmelse, fordommer,utvanning av rettsstatenog konkurranseemner med økonomiske undertoner i.

 

 

   
FOTO: CRE. The Commission for Racial Equality.
 

Kriminalisere det minst farlige, og markedsføre og selge fritt det meget farlige?
Det ville framstå som ironisk og paradoksalt om man krimaliserte anabole steroider, som er en vevsoppbyggende medisin som overhodet ikke er kjentsom dødbringende, mens man fjerner reseptene på smertestillende legemidler og selger disse fritt over disk på bensinstasjonene. Smertestillende medikamenter er farlige og fører årlig tiltusenvis avdødsfall (det var derfor man hadde dem på resept, tror jeg).

 

 

   
Ola Gløtvold.
 

Ola Gløtvold (SP) skriver:
– I forskningsmiljøene både i Norge og i våre naboland pågår det en debatt og kontinuerlig vurdering av om bruk av dopingmidler har sammenheng med økt voldsbruk og også fare for somatiske helseskader. Vi må derfor i likhet med våre naboland i større grad sørge for å begrense bruken av dopingmidlene, og et lovforbud er derfor ett av de tiltakene som Senterpartiet mener nå må til. Den store økningen i bruk av doping spesielt utenfor det organiserte idrettsmiljøet må bekjempes hardere, og det er trist at de andre partiene på Stortinget ikke vil stramme inn lovverket på dette området nå.

 

Gløtvold påpekte videre at det både fra ledelsen ved Stiftelsen Antidoping Norge (ADN) og ved ”Dopingtelefonen” som er etablert ved Aker universitetssykehus HF uttrykkes stor bekymring for den økende bruken av dopingmidler, og at brukerne i følge undersøkelser blir stadig yngre.

 

Forslaget ble fremmet med bakgrunn i at økningen i erverv, besittelse og bruk av dopingmidler i form av kjemiske anabole steroider de seneste årene har vært urovekkende stor. Tall fra Tollvesenet viser at beslaget av dopingmidler i 2003 var

   
FLYTER OVER MED TABLETTER:
Smuglingen viser samme økning
som man ellers served den
uvettige bruken av medisiner.
Fordelen med apoteket er at det er
nærmere og har kvalitetssikring på
giften. Apoteket er også en viktig
monopolkanal.
 

mer enn det tidobbelte av beslaget i 2000. Senterpartiet er bekymret over økt vold og kriminalitet i samfunnet. Den økende bruken av anabole steroider fører til mer aggressiv adferd og mer voldsbruk, noe som må bekjempes i større grad enn i dag. En kriminalisering av dopingbruk vil gjøre det lettere for politi, idrettsorganisasjonene og antidopingorganisasjoner å bekjempe doping.

 

Idretten har i mange år gjennom Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité drevet aktiv kampanje og kontroll mot bruken av dopingmidler. Gjennom idrettens eget lovverk er det forbudt å bruke dopingmidler, men ifølge norsk lov er dette ikke ulovlig. Et forbud gjennom straffelovens § 162b vil kunne lette idrettens arbeid mot doping da det blir større samsvar mellom idrettens lovverk og straffeloven når det gjelder sanksjoneringsmuligheter og følgene av dopingbruk. Idretten har gjennom sitt holdningsskapende arbeid og forbud kommet langt i sine bestrebelser på å redusere dopingbruk. De miljøer som nå synes å ha et sterkt økende forbruk av slike preparater er i første rekke miljøer som ikke er organisert gjennom idrettslag og foreninger og hvor man ikke når fram med holdningsmessige kampanjer og kontrollvirksomhet. Tekst fra Gløtvold slut.

 

 

   

Så mye som 90% av volden i Norge ses i sammenheng med alkoholbruk. Her er
forskningen klar når det gjelder sammenhengen. Du kan drikke alt du orker. Den
aggressive tendensen ved bruk av dopingmidler er så liten at forskningen ikke har ført fram til noe som helst annet enn å ikke finne noe.Om mange kriminelle
bruker anabole steroider, er en annen sak, men de spiser sikkert hamburgere også? Hm. Kan McDonalds stå i ledtog med Bin Laden? Men derimot a
lkohol fører årlig til tusenvis av dødsfall (anabole steroider er ikke direkte årsak til dødsfall, så vidt jeg vet. Jeg har ikke sett en kjeft dø av det, men jeg har sett folk få så mye fordømmelse nedover seg at de har tatt livet av seg).Bør man forby brevkniver og tillate fritt salg av atombomber på bensinstasjonene?

 

 

Advarer mot sammenblanding
Man må mer enn gjerne blande godt ned brennevinet, menman måunngå blanding av idrettslige spilleregler og Norges lover med sin retts- og straffepraksis. Det er mildt sagt uheldig om man skal begynne å bygge opp/ned norsk lovverk i forhold til idretten. Jeg skjønner at idretten er populær og har stor oppslutning, men hvis Jon Carew ender opp med tre måneders ubetinget fengsel for obstruksjon, da har vi større problemer enn store muskler.

 

 

   
HVA HAR JEG GJORT? Du har tatt en
tablett! Du kunne skadet deg. Derfor
settes du i fengsel med utenlandske
massemordere og hardbarkede
kriminelle som kan lære deg masse.
Du vet vel at utdannelse er viktig?
 

 

Det er stor forskjell på idrettens spilleregler, og hva som skal være kriminelt og straffbart i selv et land som Norge. Det er en ting å gi rødt kort på gressmatta. Det er en helt annen ting å gjøre et menneske kriminelt og til gjenstand for økonomisk og strafferettslig forfølgelse.

 

Er de barna som får mest kjeft og juling de som blir snillest? Blir du en godnordmann bare du får nok bøter og fengsel?

 

Man må gjerne ta i bruk alle de helsemessige argumenter man bare orker å komme på for at det må være forbudt å bruke gjeldende legemidler, anabole steroider,men med i den regningen kommer uløselig det faktum at det er legemidler, medisiner og ting kokt sammen for å lege, lindre, bedre og gjenoppbygge svekkede liv. Hvis de er så farlige at det skulle være kriminelt å bruke dem, hvordan tenker man seg i det hele tatt at produksjonen av disse kan være tillatt?

 

Legemidler blir ikke tryggere selv om du er pasient.
Tabletter setter ikke politiske skiller. De virker likt. Innen rettsmedisin er iallfall såpass 100% rettferdig og jevnt fordelt. Når man ser på den utbredelse, bruk og holdninger som det i dag er ved og til medisiner og bruken av disse, så må jeg kunne antyde at aktiv dødshjelp må være et av de mest fungerende helsetilbud Norge noensinne har hatt. En av ti som legges inn på sykehus, havner der på grunn av “feil” medisinbruk. Dette opplyser NRK om. Eldre går på alt fra 5-20 daglige medikamenter i en miks. (Jeg kaller den miksen for russisk rullett. Tabletter og kuler veierda også snart det samme.) Kanskje skulle vi kriminalisere dem også. Pensjonistene altså. Deres leger kunne være turguider til Spania der de gamle skal tilbringe tiden etter at de har gått ut på dato her hjemme.

 

Kan det i det hele tatt være riktig medisinbruk å gå på 20 forskjellige medikamenter samtidig? Det eksisterer jo ikke forskning på det selvsagt,men man har vel heller ikke så mange direkte og grundige studier på skadeeffekten avgjentatte pistolskuddi hodet? De eldre som flaskes ned på medikamenter, de kan jo bare ta alle boksene og gryte det sammen til en passe frokostblanding med melk og syltetøypå. Syltetøy er dog mye sukker i,så det må vi passe oss for.

 

 

   
BURDE HÅNDJERN VÆRE LENKENE
SOM BINDER EU SAMMEN?
 

 

Det som burde kriminaliseres

Når kapitalistiske krefter begynner å få tak på politikken i den grad at lovverket utformes til fordel for de store og mektige aktørene, slik at de får selge mer og mer, da bør man absolutt innsette kriminalisering av slike svært uheldige forhold.Dette er storkriminalitet som rammer på nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

Endringer som skal gjøre noen av de store kapitalistene rikere og rikere og rikere:

  • Endre lovgivningen til egne fordeler.
  • Legemiddelindustrien får selge sine produkter fritt, samt drive markedsføring av sine produkter. (du dør smertefullt og fryktelig av en sigarett, men her, ta en paralgin forte! Betal for 1, ta tre.)
  • Landegrensene og tollbarrierer og alle begrensninger fjernes, slik at de store og rike får tilgang til et større marked.
  • Bruke politikken til å slå ned og fjerne konkurranse.

 

 

   
 
 

 

Man kan se disse punktene nevnt over her, som å være deler av hverandre. EU er et glimrende eksempel på hvordandisse punktene eller prinsippene i dem, skal fungere i europeisk målestokk. Lokkemiddelet er at nordmenn får billigere varer. Det gjelder å få hodet på gullfuglen inn i snaren før man røsker til renneløkka av all makt.Og med avtaler allerede gjort så dras Norge med i en fellespolitikk der økonomiske krefter fra et sted der jeg aldri har vært eller håper å komme, skal føre oss videre inn i noe “fruktbart”.Den gode frukten er ikke importvare. Den frukten som må fraktes langveis fra, den skal normalt sett råtne, om den da ikke er mumifisert med så mye kjemikalier at epler blir til pærer. Lyspærer altså. Lyspærer. Den råtne frukten er den dårlige frukten, og er ikke det billigste som regel også det dårligste?

 

Som en stat i romerriket der vi ser Oslo som en utkantskommune i Europas Ulykke, en utkantskommune der man som hovedstad må se utover et folk der man må regne på antall øyner for å komme opp i et så lite tall som ni millioner. Her er altså pengebingen, og hyttetomtene. De trenger ikke marsjere inn med mauseren over skuldra denne gangen, nei da, fortroppene er her allerede med fiskestenger og bobiler fulle av fiskestenger og frysebokser. Hyttetomter går unna som stridsrasjoner i -42.

 

 

   
 
 

Å gjøre norsk befolkning til et underkuet folkeslag kan jeg ikke se som noe positivt, og enten det ender med at 90% av befolkningen skal være kjeltringer om de ikke innretter seg etter hva som er lov ifølge maktsentralen, så håper jeg iallfallutlendingene ikke svir av Finnmark igjen når de må gi tilbake land og livsgrunnlag til de som opprinnelig kloret seg fast i torva i snø og vær og vind, og fant livet overlevende på bergnabber ingen andre ville ha. Ja før oljen altså. Og olje blir det til slutt. Kristne verdier er omtrent ut gjennom døra fra før av, men tenke seg til en mer ironisk avslutning enn den siste olje.

Olje og watt, moralen datt.