HVA ER STRESS? Det er helt klart en vond belastning, men hva er dette her for noe egentlig? Og hva kan gjøres?

 

   
STRESS OPPSTÅR AV BELASTNING: Manglende
tiltakslyst, at du er lei, umotivert, kjeder deg, og
en rekke flere, kan alle resultere i at du blir
stresset når du utsetter deg for tiltak som koster
innsats, konsentrasjon og/eller krefter.
 

Mange mennesker i dagens virkelighet går rundt og føler seg stresset. Dagene føles som et evig jag, oppgavene ligger som et berg foran, og mange klarer ikke å få unna oppgavene og målene de har satt seg.

 

 

 

Hva er stress?

 

Stress er et begrep med forskjellig innhold, men kort kan sies at det er påkjenninger som endrer – eller truer med å endre kroppens indre miljø. Stress over lengre tid er svært helseskadelig – og kan føre til en rekke sykdommer, ved siden av for tidlig aldring. Kortvarig stress kan føre til konsentrasjonsproblemer, stiv nakke og fordøyelsesproblemer.

 

 

 

Stress var i menneskets tidlige tilblivelse en nødvendighet – i det vi det ene øyeblikket kunne være på fredelig bærplukking, til vi det neste måtte rømme fra en farlig løve. Bare synet av løven satte hele vårt forsvarsapparat i gang: årvåkenheten ble skjerpet, blodårer trekker seg sammen, hjertet pumper raskere, blodstrøm til skjellettmusklatur økes mens blodstrømmen til fordøyelsessystemet stenges, fettnedbrytingen i lever økes slik at fettstoffer i blodet økes – det autonome nervesystemet trådte inn – og hele kroppen var i løpet av sekunder i alarmberedskap. Dette kalles kroppens ”fight or flight” respons: Hypothalamus sender beskjed til binyrebarken om å produsere kortisol, adrenalin og noradrenalin, og noe dopamin. Fellesnavnet for disse hormonene er katekolaminer – i virkeligheten små beskjedlapper om hva som skal skje.

 

 

 

 

   
STRESS ER SMERTE: Betydelige stressplager kan
gi seg utslag i smerter både i hodet og i kroppen.
Stress er effektivt mot godt humør.
 

Når vi i den vestlige verden opplever å være i en situasjon som stresser oss – skjer akkurat den samme responsen, slikt sett lever vi som mennesker enda i steinalderen. Heldigvis har vi få løver å stresse oss over, nå har særlig mentale og psykiske faktorer tatt over. For mange kan det å sitte i bilkø oppleves som utrolig stressende når de skal rekke et viktig møte, men må sies å ikke være reelt stressende. Det er hva vi gjør mentalt – hva vi tenker om tingene – som stresser oss. Og her har vi valg!

 

 

 

Hva kan gjøres?

 

Nyere forskning peker på at vi er så opptatt av å GJØRE – at vi glemmer å VÆRE. Vi har så mange tanker om framtiden – og ofte også om fortiden – at vi glemmer å være tilstede i nuet – her og nå! Jeg har flere ganger opplevd at mennesker som har ”møtt veggen”, som blir sykemeldt over lengre tid, setter seg til å male. Kontorsjefer, bedriftseiere, selvstendig næringsdrivende, kvinner og menn, mange av dem framgangsrike, setter seg til å male, drive med yoga eller meditasjon. Hvorfor gjør de det? Jo – når de ser at de ikke rekker alt de skulle ha GJORT – får de nok med å VÆRE. De får fokus på det å være til i hverdagen, og ser at alle oppgaver og alle gjøremål betyr langt mindre enn de hadde forestilt seg. Når vi bruker den kreative siden av oss – bruker vi også den venstre hjernehalvdelen – en hjernehalvdel som stort sett har putret på hvilemodus mens vi har stresset rundt og tenkt på alle avtaler vi ikke har rukket, alle forventninger vi ikke har innfridd, eller alle mål vi ikke har nådd.

 

 

 

 

   
STRESS TVINGER DEG TIL Å BREMSE: Om du ikke
tar stresset på alvor, kan det føre til at du blir
utbent og får betydelige helseplager.
 

Valget er ditt!

 

Så neste gang du føler deg stresset – tenk i gjennom hva du vil gjøre med det. For du har et valg! Du kan velge å la deg stresse – eller du kan velge å la være. Fokuser på hvordan du har det i øyeblikket. Tenk på pusten din, pust rolig ut og inn noen ganger, fokuser på øyeblikket. Om det er en oppgave som ligger foran; Hva kan du gjøre? Be om utsettelse? Spørre en kollega om hjelp?

 

 

 

Tenk i gjennom om det er verdt å bli stresset. Ta med i betraktningen at kroppen ikke skiller mellom reelt og følt stress. Hormoner pøses ut, de kroppslige symptomene kommer – og fortsetter dette over lang tid – sier kroppen selv stopp! Hva har du vunnet da? Og bli sykemeldt og borte fra jobben over lang tid – gagner verken deg selv eller dine kolleger.

 

 

 

Så gå ut i naturen, bruk det som fungerer for deg, mediter, sitt en dag på kafé og se livet haste forbi. Kjenn på det å kjede deg. Det er et viktig tiltak for å ha motstandskraft den dagen du virkelig trenger dine motstandsressurser.

 

 

 

Lykke til!