Farten i hodet kan bli en dårlig vane. Et oppgiret hode kan holde farten lenge etter at tempoet utenfor har stilnet.

   
Større fart og mindre utbytte. Tusen ting å
tenke på? Du kan bli stressa av manglende
tiltak også. Livet er en balansegang. Og ja.
Den har vi hørt før. Og vi kommer til å høre
den igjen. Livet gjentar seg. Og så lenge vi
slipper å være stressa, så kan det faktisk
være ganske ok.
 

Stress kan danne et kretsløp som opprettholder seg selv.

Vi har alle hørt oppramsingen av hva vi kan oppnå om vi slutter å stresse; et lenger liv, et bedre liv, et sunnere liv, et liv med mer glede osv. Jeg tror vi kan konkludere med at stresset spiser opp livskvaliteten vår.

Hva fører til stress i dagens samfunn?
I dag sykemeldes like mange av psykisk utmattelse og utbrenthet som tidligere ved belastningsskader i bevegelsesapparatet. Dette er produktet av informasjonssamfunnet vårt, der fysisk arbeid er på nedtur mens hjernen vår stadig skal yte mer. Det er nemlig i den delen av kroppen vi bruker mest, at faren for overbelastninger er størst når vi begynner å bevege oss ut over våre begrensninger.

Hva fører til stress hos den enkelte?
For mye jobbing, oppgaver og belastning, men stress er også nært knyttet til den enkeltes personlige innstillinger. En manglende indre trygghet og tilfredshet vil raskt føre til stress. Det er svært viktig at man føler at arbeidet man gjør, har betydning, er verdt noe og gjerne oppleves som framgangsrikt. Da vil arbeidet gi glede og trivsel. I aspektet verdsettelse er andre mennesker nært tilknyttet. Som flokkdyr er vi avhengige av andres verdsettelse, respekt og kjærlighet. Svikter nærmiljøet, kolleger og størst av alle, sjefen, da er det bare et tidsspørsmål før arbeidet mister sin betydning. Motivasjonen daler og arbeidet fortsetter kun på disiplin og regelrett selvpining. Kjedsomhet går over til mistrivsel, glede snur seg til gru.

   
MENTALT TAKE OFF: Det bygger seg opp, og demningen
kan briste. På jobb er ikke det noe kuult. Men stress er
en plage arbeidsmiljø på fellesen kan motvirke gjennom
påvirkning av sitt miljømessige klima. Samhold er visst
kjent for å roe folk ned. Konkurranse girer opp. Et lite
stykke kan høyt tempo være gøy, inntil hodet sier stopp.
Obs! Høyt tempo må holdes i kun kortere perioder.
 

Stress kan opprettholde seg selv

Mistrivselen og stresset vil kunne utmatte totalt den det gjelder. Resultatet er utbrenthet. Denne tilstanden kan like gjerne beskrives som å ha gitt opp, om å ha innsett tapet. Den indre overbevisningen, troen, har fått et negativt og pessimistisk preg. Av den grunn så er veien tilbake usikker. En ukes hvile gjøre hjernen helt uthvilt. Men å hvile kan være lettere sagt enn gjort. Underbevisstheten vil holde på sin overbevisning og konstant sende ut negative og vonde tanker. Dette i seg selv er stress og belastning. På den måten havner man i et uføre som opprettholder seg selv, kall det gjerne en ond sirkel.

Brente broer
Noen psykologer råder utbrente til å kvitte seg med jobben eller det som i den enkeltes liv fører til stresset. Ikke alle har den muligheten, og da må en ta tak i problemet og gjøre noe med det.

Et lite overblikk mens hodet slutter å koke
Kan man endre noe på arbeidsplassen og arbeidssituasjonen? Kan man tilføre livet sitt noe på fritiden og på den måten finne glede i hverdagen? Som oftest finnes det flere tiltak man kan forsøke. Det viktige er at man blir bevisst på å skape en endring av situasjonen og ikke innfinne seg med stresset som en del av hverdagen. Høyt, negativt stressnivå er noe man vel verd forsøker redusere.