Hvor mye har kroppstype å si for dine resultater som kroppsbygger eller for styrketrening? Vi ser nærmere på de forskjellige kroppstypene.

Kroppstype

 

   
Denne kroppsbyggeren har et godt anlegg for å bygge
muskler. Han er tett, kraftig bygd og får lett svært
synlig muskulatur.
 

Tradisjonelt har et slikt utsagnbunn  i den gamle læren om kroppstyper.

 

De 3 kroppstypene ekto-, endo- og mesomorf, har blitt tillagt ulike egenskaper, fysiske anlegg og forbrenningsratio.

 

Ektomorf kroppstype kjennetegnes ved kort overkropp, lang, slank, smal med høy forbrenning.

 

Endomorf kroppstype er kortere, kraftigere(tjukkere) med lav forbrenning

 

Mesomorf er en mellomting med lang overkropp, muskuløs og middels forbrenning.

 

Påstanden om at forbrenningen er svært ulik hos disse finner lite vitenskapelig forankring. Tvert imot viser forskning at basalforbrenningen stort sett er lik for alle uansett kjønn og alder. Kun fettfri kroppsmasse har betydning.

 

 

   
Enhver kropp kan utvikles og bli
større, sterkere og mer få bedre
kondisjon. Men for å bli verdens-
mester må du ha spesielt godt
genetisk anlegg. Alle kan bli bra,
men ikke alle kan bli best.
 

Alle kan bli bra!

 

Ser du på topp utøvere i forskjellige kraftidretter så vil du oppdage at du finner små og kraftige, lange og smale kroppstyper som gjør det godt i disse idrettene.

 

Ett eksempel er Sveriges beste strongman Magnus Samuelsson som er 2 m lang (og har en forholdsvis slank kroppstype i denne sammenhengen)og norgesmester Roy Holthe som er 1m 72. og nærmest ”firkantet”.

 

Genetiske faktorer har en viss betydning, men det altoverskyggende, som avgjør din fremgang, er hvordan du trener, spiser og hviler.

 

Noe som går igjen til stadighet er uttrykk som at “du må finne ut hva som fungerer for deg”, “denne øvelsen har ingen effekt på meg”, “mine biceps er nesten umulige å få volum på” jeg har ikke anlegg for å bli sterk etc. Slike utsagn er stort sett misvisende. Hvis man går inn og analyserer de 3 faktorene trening, kosthold og hvile så finner man nesten alltid svaret der.

 

Ett eksempel:

 

En klient jeg hadde klaget veldig over manglende fremgang i benkpress.. Før jeg uttalte om mulige årsaker meg så spurte jeg hvordan han spiste og hvilte. Disse faktorene var tilfredsstillende. Så studerte jeg treningen hans generelt og spesielt i benkpress. Svaret ga seg selv. Før jeg avslørte hva som var feil, så spurte jeg om hva han trodde var feil og han mente at han hadde ”bare ikke anlegg for benkpress” pga svak brystmuskulatur.

 

Etter min mening så var det triceps som var svak i forhold til bryst og skuldre. Da jeg sa dette ble han overrasket og trodde ikke på meg. Han argumenterte med at han jo var svært sterk i triceps pushdown. Han trente med nesten samme belastning som i benkpress !? Det jeg imidlertid registerte var at punktet hvor benkpressløftet hans stoppet opp, var i nesten utstrakt stilling. I denne posisjonen er det bare triceps som arbeider dynamisk, mens skuldre og bryst så å si bare arbeider statisk.

 

 

   
KAMPSPORT:Teknikk er viktig. Hvordan du utfører bevegelsene
dine, har direkte innvirkning på resultatet.
 

Ved og observere hvordan han utførte triceps pushdown så fant jeg flere feil. Han holdt et meget bredt grep og nærmest ”gynget” vekten ned. Det brede grepet førte til at han koblet inn bryst og den brede ryggmuskel når han han trente denne øvelsen.

 

Den gyngende utførelsen førte til at teknikken ble svært dårlig. Resultatet ble at muskelen ikke arbeidet i sin fulle lengde og at for få muskelfibrer ble aktivert.

 

Hva ble så gjort for å bedre fremgangen i benkpress ?

 

 

   
JOSTEIN ØDEGÅRDEN presser 16 reps
på 220 kilo i benkpress. Ganske rått!
 

isteden for 3 sett i benkpress så gikk han over til 1-2 sett vanlig benkpress og 1-2 sett smal benkpress. Dette for å øke belastningen på triceps. I tillegg korrigerte han teknikken i triceps pushdown ved og holde et smalere grep, låse overarmene inn til siden og utføre selve bevegelsen mye roligere. I løpet av 5-6 uker så økte styrken i benkpress med 10 kg.

 

Hvis jeg skal oppsummere dette så må det bli at en menneskekropp er en menneskekropp. De grove retningslinjene for hvordan trening fungerer på denne er allmenngyldige.

 

Dvs at årsakene til manglende fremgang sjelden skyldes den kroppen du har fått utlevert, men heller handler om hvordan du trener, spiser og hviler !