Nanoteknologi er her. Nye dopingmidler vil kunne framstilles på helt andre premisser enn før. Med nano kan atomene endres og bygges på nytt. Naturens lover er i ferd med å skrives om.

SOM LYSPÆRA: Nanovil spre seg
og vokse svært raskt. Men som
det er med pærer, det finnesgrønt
lys, og det finnes blålys. Noen ting
lyser når de gåri lufta.


Nanoteknologien er allerede her,
men enda har ikke pengene
kommet inn i gamet. Så fortOrdet nano betyr dverg, og begrepdanner en teknologi som gjør det mulig å endre verden slik vi kjenner den.


Som en realitetsutgave av filmene Matrix og Predator. Maskiner, eller teknologi om du vil, som kan jobbe inne i kroppen. Og menneskekroppen kan manipuleres så alvorlig at dagens dopingmidler er å regne for primitiv naturmedisin.


Vil framtidens kroppsbyggere veie 300 kilo? Om de også velger grønnfargen til Hulk, er kanskje tvilsomt. Vil sprinterne få dagens verdensrekorder til å ligne på gå-sakte-aksjoner? Det vil sannsynligvis bli mulig å med nano-teknologi, å gå inn i menneskekroppen og ”omprogrammere” muskelstyrke, størrelse, form og kanskje til og med funksjon.


Steven Currall ved Rice University i Boston, sier at: Nanoteknologien er her – nå. Bakgrunnen for denne uttalelsen er Nanotech 2004, en årlig forskningsmesse som i år holdes i Boston, Massachusetts. President Bush har allerede gitt sitt ja til å skyte ytterligere 3.7 milliarder dollar inn i forskningen og sist onsdag fikk The California Institute of Technologi et startbidrag på 7.5 milloner dollar for å starte opp et eget institutt for nanoteknologisk forskning og utvikling.

Men hva er nanoteknologi?

Nanoforskning er ikke så enkelt å definere, men kort sagt er det en kontrollert manipulering av atomer. En metode det knyttes svært store forventninger til, er å bygge opp atomer og molekyler fra bunnen, og dermed spesialdesigne produkter med skreddersydde egenskaper.Det blir ikke gammeldagse chipper
som dette her vi får i kroppen. Nano
er så liten teknologi at den ikke kan
ses med det blotte øyet.
Nanoteknologi dreier seg om studiet om å styre verden helt ned på det atomære nivå – det som kalles nanoskalaen. Nanoteknologi handler om kunne fremstille materialer eller strukturer hvor man med atomær (hårfin) presisjon bestemmer hvor atomene, eller de forskjellig lag av atomer, skal sitte. Dette gjøres for å oppnå nye funksjoner i materialene, funksjoner som man ikke kan få på noen annen måte. På et filosofisk grunnlag handler dette altså om hvordan man kan bygge, eller forsterke og modifisere, nye ting, atom for atom, molekyl for molekyl. Selvsagt fører en slik tankegang til modifiseringen av mennesket selv.


Og selv om en slik tanke ikke er ukjent for nano-forskerne, så er det ennå langt igjen til en slik tanke kan bli virkelighet, tror de. Men hvor lang tid tok det fra lyspæra var et faktum, til alle hadde den hengende ned fra taket? Ikke lenge.


Men foreløpig er dagens nanoteknologi i første rekke om datachip`er og forsterkning av vanlige materialer slik som bilgummi, matvareinnpakning og utvikling av kunstig intelligens.
NANO har fått grønt lys. Det
som er pussig er at ingen virker
overveldet. Foreløpig. Men ingen
så hverken datamaskinen eller
mobiltelefonen komme heller.
En framtidig sykeplan
Forskere på nanoteknologiske felt sier at i første rekke kan nano lede til billige solenergipanel og knøttsmå roboter som kan angripe bakterier, micro-organismer og kreft-celler. Spesielt innenfor medisinsk forskning blir nanoteknologi sett på som svært interessant.


Tenk å kunne oppdage kreft som sprer seg når svulsten er noen celler stor. Personer med kroniske lidelser kan få nye typer behandling der sykdommen lindres eller kureres på cellenivå.


Supermedisiner, nanodop?
Hvem vet, det umulige er ikke mulig før det har skjedd. I nær framtid vil vi kunne ha tabletter som utfører kompliserte oppgaver i kroppen, gjøre inngrep og endringer i kroppen på atomnivå. Kanskje finne fram til nye atomforbindelser og oppbygninger som virker forbi kroppens vanlige apparat av forsvarsmekanismer, funksjoner og virkemåter. En nanomedisin kan komme til å virke forbi de begrensningene vi i dag kjenner til.


Good or bad?
Som med alt annet så medfører alle teknologiske nyvinninger og utvikling, at mennesket kan bruke det på en god måte eller en dårlig måte. Som medisin til syke, vil nano kunne bli et godt hjelpemiddel og verktøy.
STÅL I BEN OG ARMER:
Denne armen her klarer du ikke å ta i håndbak.
Selv om man klarer å få kroppen til å bli en
maskin, så vil hverken framgang eller seire av
den grunn komme på samlebånd.


IDRETTEN:
Før gjorde prestasjonene slitet
beundringsverdig. Nå er det bareet slitå undre
seg over hva som er verdig.


Idrettens slutt?
For idretten en ny og annen avansert måte å drive jukset videre på. Eller vil dette bli en doping som fører til at idretten opphører? Når begrensningene ikke lenger er de samme/de naturlige, for mennesket, da forsvinner konkurransens grunnlag; at vi er like og står overfor de samme begrensningene. En annen mulighet er at begrensingene flyttes så langt og så fort, at idretten glir over i et nærmest grotesk freak-show som verden mister interessen for.


Det er sannsynlig å anta at idrettens ansikt vil endre seg i takt med utviklingen av dopingmidlene og samfunnet forøvrig. Allerede i dag ser vi vridningen fra sunn idrett og fair play, til rent show, brød og sirkus. Vi er på vei tilbake til framtiden. Gladiatorer med high-tech i nevene og kroppen.Artikkelen er delvis basert på innhold fra artikler i www.Adresseavisa.no og www.Forskning.no, hvorfra også deler av teksten er hentet.