Megareksi, eller kroppbildeforstyrrelse, er det motsatte av anoreksi, og gutter og menn bruker store deler av sin fritid til å trene, spise riktig og bruke anabole steroider for å få store og struttende muskler. Om lag 6,5 prosent av menn har tegn som indikerer at de lider av megareksi i ulik grad.

Sykelig kroppsbygging


Megareksi, eller kroppbildeforstyrrelse, er det motsatte av anoreksi, og gutter og menn bruker store deler av sin fritid til å trene, spise riktig og bruke anabole steroider for å få store og struttende muskler. Om lag 6,5 prosent av menn har tegn som indikerer at de lider av megareksi i ulik grad.


For megarektikeren finnes det ingen grenser for hva som er stort nok.
Megareksi er et resultat av mannens vrangforestillinger om egen kropp. De føler at de ikke har store nok muskler, at de er puslete og dermed ikke har en bra nok kropp. Realiteten er ofte det stikk motsatte, at kroppen er stor og muskuløs. Megareksi er guttenes kroppsfikserte mentale sykdomstilstand, mens jentenes sykelige psykiske sykdomstilstand ofte er anorexia, som er en spiseforstyrrelse som henspeiler at jentene synes de aldri blir tynne nok uansett hvor tynne de må ha blitt.


Fenomenet med et sykelig fordreid kroppsbilde og sykelig forhold til egen kropp ble satt diagnose på først i USA – som vanlig var det amerikanerne som først fikk slite med den nye motediagnosen megarexi. Jo flere gutter som kom dundrende inn på gymene, jo flere tilfedller av megarexi ble kartlagt, logisk og naturlig nok.
Fenomenet kommer fra amerikansk kroppsbyggermiljø, og har vært kjent i minst hundre år der borte over dammen i USA. I Norge har megareksi vært svært lite omtalt og det er ofte svært vanskelig å oppdage. Som vanlig tror vi at trenden er at Norge sakte men sikkert kommer diltende etter USA. Det som skjer i USAm ja det kommer før eller siden rekende til Norge. Om det stemmer hva angår megarexi, det gjenstår å se, men muligheten er til stede for at megarexi er en psykisk sykdomstilstand som vil øke noe i årene framover i Norge, sier jeg som selv snudde mitt negative selvbilde mot min egen kropp og begynte med kroppsbygging som atten – nittenåring. Men til tross for en svært negativ selvfølelse helt fra tolvårsalderen og omtrent hele veien oppover til jeg var over tretti år, så var jeg både fornøyd med og misfornøyd med kroppen min, så jeg antar at jeg ikke led av megarexi, selv om den diagnosen kunne passe bra med at jeg trenet mange timer hver uke, var ganske stor og velutviklet, led av narsissisme og en svært lav selvfølelse, og hadde problemer med depresjon, angst og i noen tilfeller mildere grad av psykose. Men jeg husker at jeg ikke hadde noen komplekser for min kropps utviklede muskelmasse, men min tilnærede situasjon gjør at jeg kan identifisere meg med gutter og menn som lider av megarexi.


Finnes ingen grenser
For megarektikeren finnes det ingen grenser for hva som er stort nok. Megarektikeren har et dårlig selvbilde og manglende kjønnsidentitet. Hans dårlige oppfatning av seg selv påvirker hele hans hverdagsliv i negativ forstand. Og selv om de holder seg til en streng diett og trener i timevis hver dag, så blir de aldri fornøyde.


Elisabeth Innselset, tidligere hovedfagsstudent ved NTNU, er blant de eneste som har gjennomført forskning på fenomenet i Norge. Hun har utført en undersøkelse blant menn som trener regelmessig i helsestudio. Av de 76 spurte hadde 6,5 prosent tegn på megareksi og 5,4 prosent hadde tegn på en forstyrret spiseatferd.
— Jeg er ikke spesielt overrasket over resultatet, da en undersøkelse viste en forekomst på 8 prosent hos amerikanske kroppsbyggere, sier Innselset, til trening.no.


Sammenheng mellom dop og megareksi
Samtaleterapi er den mest effektive behandlingsformen ved megareksi. Men venner og familie kan også være til stor hjelp. Foto: NRK/Puls. I undersøkelsen fant Innselset også en sammenheng mellom doping og megareksi. — 25 prosent av de spurte brukte eller hadde brukt doping. Dopingbrukere var kjennetegnet med lav selvoppfatning. De statistiske analysene i denne studien viser stor sammenheng mellom forekomst av megareksi og bruk av doping. Jeg tror at bruk av doping av noen blir vurdert som et alternativ for å nå målet om idealkroppen, sier Innselset.


Økt kroppsfokusering
Ut i fra resultatene er det grunn til å tro at menn med et dårlig selvbilde har økt sårbarhet til å utvikle megareksi, et forstyrret spisemønster og til å bruke dop. Den økte kroppsfikseringen kan resultere i uheldige kroppsidelaer, mener Innselset.
— Stadig flere jenter rammes av anoreksi, og jeg tror flere menn etter hvert vil utvikle megareksi. Både materielle, kulturelle og psykologiske årsaker ligger til grunn for denne utviklingen. Det handler om manglende kjønnsidentitet, forventningene til livet og krav fra samfunnet om hvem man bør være, sier hun.


Kan gi depresjoner og angst
Megarektikeren føler ofte at den tankemessige og fordreide oppfatningen av ens egen kropp, kan føre til at negative følelser som depresjon og amngst dukker opp og blir vøærende i så lange perioder at det må klassifiseres som sykelige diagnoser.


Megareksi kan føre til ensomhet, angst og depresjoner. Og tar man i tillegg anabole steroider er det store sjanser for flere alvorlige bivirkninger som impotens, humørsvingninger og «kvinnebryster».


Både venner, familie, lærere og trenere kan hjelpe personer med adferds- og spiseproblemer. Men samtaleterapi er den mest effektive behandlingsformen. En terapeut vil hjelpe pasienten til å forstå hvordan han ser på seg selv.


Ved Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS), der menn også kan henvende seg per telefon, har de imidlertid ikke merket en økende pågang fra menn. Camilla Gaare ved IKS sier: ”Men det er nok mange menn som ikke erkjenner at de har en såkalt spiseforstyrrelse. Men det er det jo. For de bakenforliggende årsakene er på mange måter de samme som ved anorexi og bulimi”.


megarexi er diagnosen som en med store pyskiske problemer fanges av
Det er lett å ta seg ut kroppsbygging som den ”idrettsgrenen” en megarektiker ønsker å trene opp mot. I dag er det en allmenn oppfatning og kjennsgjerning at de fleste som trener krioppsbygging aldri kommer til å stille på scenen i faktiske kroppsbyggerkonkurranser. Faktisk så trener de fleste for å slå sine egne personlige rekorder, og ikke mot faktiske konkurrenter i faktisk konkurransesammengheng. Kroppsbygging kan således fort bli en ensom sport der konkurransen foregår opp mot seg selv. For en gutt/mann med knust selvbilde og psykiske problemer i form av depresjoner, angst og et overskyggende midreverdighetskompleks, så er veien inn til trening av kroppsbygging en vei som synes betryggende ensom. Utøveren tilbringer mye tid alene i sine vurderinger av egen kropp og utvikling, og dette kan relasetivt raskt føre gutten/mannen inn i en en negativ tankerekke som stasdig repeteres og går om og om igjen, og som i siste instans kan føre til den psykiske tilstanden som nå diagnoseres som den psykiske sykdomstilstanden megarexi – utøveren blir aldri fornøyd med kroppen sin og synes han er puslete og altfor liten og ikke noe tess, dette til trosss for all verdens framgang og utvikling av en stor og muskulløs kropp. Dette er megarexi.


Megarektikere må være på vakt
Det er i utgangspunktet uheldig at enhver utøver velger å bruke medisiner for å utvikle sine prestasjoner samt øke sin framgang innenfor den respektive idrettsgren denne trener innenfor. For selv om jeg mener at de som har passert tyve år de er å regne som voksne som selv må ta ansvar og velge hvorvidt akkurat de ønsker, kan og vil ta i bruk anabole steroider for å nå sine mål, bør velge å ikke bruke anabole steroider da dette er medisinbruk som alltid vil være forbundet med at uheldige bivirkninger kan oppstå, så poengterer jeg at bruken av anabole steroider hos gutter/menn som lider av megarexi fort kan tendensere til at omtalte utøver som ikke er psykisk frisk, vil raskt kunne øke sine doseringer og etter hvert bruke mye av anabole steroider for å prøve å få til enda større framgang og utvikling, da denne synes at kroppen forblir liten, uten muskler og som å være svak og utrent. Megarektikere må være ekstra påpasselig med sitt bruk av anabole steroider, at det ikke tar av og blir for ofte og/eller med for høye doseringer.