Starten av sykkelsesongen markerer begynnelsen på en fysisk krevende tid for dem som trener og konkurrerer mye på sykkelen. Men visste du at å opprettholde energibalansen under lange sykkelritt kan fremme syklistens beinhelse?Starten av sykkelsesongen markerer begynnelsen på en fysisk krevende tid for dem som trener og konkurrerer mye på sykkelen. Men visste du at å opprettholde energibalansen under lange sykkelritt kan fremme syklistens beinhelse?


Forskning viser at denne gruppen som tilbringer mye tid på sykkelen har betydelig lavere beinmineraltetthet (BMD) enn andre utholdenhetsutøvere og dermed er mer utsatte for beinbrudd.

Høy beinmineraltetthet er viktig for å redusere risikoen for utvikling av osteoporose (beinskjørhet). Beinskjørhet er en skjelettsykdom som reduserer skjelettets styrke og gjør beinvevet tynnere.
Vektbærende fysisk aktivitet anses å være en av de viktigste faktorene til å opprettholde høy BMD, og oppnå, opprettholde og redusere det aldersrelaterte tapet av beinmasse.

Årsakene til redusert beinmasse (mengde av beinvev) hos konkurrerende syklister er ikke fullt forstått ennå, men en mulig forklaring er ubalanse mellom dannelse og nedbryting av beinmasse på grunn av et høyt energikrav under lange ritt. En ny studie fra University of Missouri viser at riktig ernæring underveis i et langt ritt kan hindre skadelige forandringer i beinomsetningen.Energiunderskudd påvirker beinhelsen
Forskerne ved University of Missouri oppdaget at utøvere som vedlikeholder energibalansen sin ved å matche energiinntaket til energiforbruket, oppnådde økt beinomsetning i deres blod. Beinomsetning er en prosess hvor gammelt beinvev brytes ned og nytt dannes. Fordi beindannelsen var større enn nedbrytingen, konkluderte forskerne med at disse endringene under lange ritt sannsynligvis ikke påvirket beinmassen negativt på lang sikt.

– Funnene tyder på at deltakelse i et langt ritt ikke har negativ effekt på beinomsetningen dersom energiinntaket samsvarer energikravet under høy intensitet sykling over flere dager, sier Pam Hinton, førsteamanuensis ved Institutt for ernærings – og treningsfysiologi.
– Resultatene er i tråd med den praktiske anbefalingen om at syklister som trener og konkurrerer mye skal samsvare energiinntaket med det høye energikravet i lange ritt, sier Hinton.Syklister risikerer lavt beinmineraltetthet

I studiet undersøkte Hinton biologiske markører i blodet som indikasjon på beindannelse og beinnedbryting i blodet til elitesyklister som deltok i Tour of Southland, et seksdagers sykkelritt. Hinton fant en signifikant økning i markører for beindannelse og beinnedbryting blant utøverne som klarte å innta nok energi og balanserte energiinntaket med energikravet gjennom hele løpet.
Forstyrret beinomsetning, altså redusert beindannelse og økt beinnedbryting på grunn av utilstrekkelig energiinntak, er bare en mulig årsak til lav BMD blant syklister. Andre faktorer er lav kroppsvekt, økt tap av kalsium gjennom svette og betydelig tidsbruk på sykling, en aktivitet som kun minimalt belaster skjelettet mekanisk.
– Dette studiet målte bare den kortsiktige effekten av sykkelrittet på beinomsetningen, og fremtidige studier bør vurdere de langsiktige virkningene, sier Hinton.
Studiet, “Bone formation is increased to a greater extent than bone resorption during a cycling stage race”, vil bli publisert i Applied Physiology Nutrition and Metabolism.

Kilde: MU News Bureau


Artikkelen er hentet fra treningsmagasinet.no.