Er du overtrent gir treningen ingen oppbyggende effekt. Muskelen må være positiv dersom den skal øke sin styrke, utholdenhet og størrelse

HVILE10DØGN


Eldre folk på både 60 og 70 år kan løpe maraton.
Er man først i god form, så kan eldre holde kroppen
sin i fantastisk god form helt fram til det jordiske
livets slutt.
Man kan lett forveksle størrelse av treningsgrunnlag og tålbarhet, med muskulaturens reelle innhentingsevne. I trettiårene og utover rådet hardt fysisk arbeid i industrisamfunnet vårt. Dette medførte at befolkningen generelt hadde et solid treningsgrunnlag. Den gang var det for eksempel vanlig ved styrketrening å trene hver muskelgruppe hardt gjerne tre ganger per uke. Dette førte med solid treningsgrunnlag til god økning. Utover åttitallet begynte den fysiske aktiviteten i samfunnet å gå ned, treningsgrunnlaget avtok og plutselig oppdaget utøverne at tre dager fungerte dårlig. Den vanlige praksisen for styrketrenende ble trening av hver muskelgruppe to ganger per uke. På nittitallet og utover var treningsgrunnlaget enda mer redusert i befolkningen, og det ble nå vanlig praksis å trene hver muskelgruppe kun èn gang per uke.
Hvile og tid til å slappe av er like viktige
elementer i enhver treningssammenheng
som treningen. Husk at hvile er 50% av
ethvert treningsprogram. Sammen med
kosthold og søvn er hvile helt avgjørende
for dine resultater.
Man kan lese dette som at folk oppdaget i takt med samfunnets synkende aktivitetsgrunnlag, at de ikke lenger tålte den samme treningsmengden. Man kompenserte for dette ved å redusere treningens innhold av volum. Man kuttet ned på antall treningsdager, hyppighet, gjentakelser og treningstid. Treningsintensiteten og den høye/harde innsatsen, bevarte man. Ved inngangen til vårt nye årtusen har befolkningens generelle treningsgrunnlag sunket så lavt, at nå har også treningsintensiteten og innsatsen blitt problematisk. Det lave treningsgrunnlaget og folk sin feilaktige innstilling til trening- ”man skal trene hardt, ta i skikkelig og ta seg ut”, har ført til en massiv oppblomstring av overtrening og belastningsskader


Jo lavere treningsgrunnlaget kommer, jo tregere går det å trene seg opp. Jo lavere treningsgrunnlaget er, jo mindre belastning skal det til før overtrening og belastningsskader oppstår. Jo lavere volumet er i treningen, jo mindre hard og tung trening skal det til før overtrening og negativ utvikling oppstår. Ved dårlig volum i treningsgrunnlaget og godt utviklet maksimal muskelstyrke, øker sjansen for akutte muskelskader som overrivinger, strekk og uheldige vridninger.

DEN GODE FØLELSEN: Kroppen motiverer deg til å bruke
musklene ved at det føles godt, positivt og lett når du
trener.

Når muskulaturen mangler overskudd og er overtrenet, vil det ta10 døgn god nok hvile før den er fullstendig uthvilt. Den første delen av hvileperioden vil muskelen være negativ, trøtt og ikke svare positivt på trening. Når denne perioden er forbi, vil muskelen bli positiv og svare positivt på trening. Muskelen vil her befinne seg på toppen av formtoppen sin. her må en ny treningsøkt påføres.


Man har blant annet tidligere hatt spekulasjoner rundt lang innhentingstid etter muskulære og utmattende kraftanstrengelser. Maratonløpere har hatt erfaringer som har gått på at en hel måneds hvile har vært nødvendig etter løp, før kroppen igjen har svart positivt på treningen igjen. Dette samsvarer ikke med muskelens hviletid på muskelsammentrekningevnen, men det er meget mulig at andre systemer i kroppen, som oksygenopptak, generelt energinivå, grad av psykisk overskudd osv. har systemer hvor det dreier seg om lenger innhentingstid enn den man erfarer i muskelsammentrekningsmekanismen.


En overtrenet muskel føles tung, treg og negativ å løfte med. Det er ikke lett og gøy. Tar du helt fri og lar den få hvile, så vil den etter 10 døgn bli uthvilt. Da skal du få merke forskjell! På trening igjen går det plutselig kjempelett, du føler deg sterk, utholdende og med et mektig godt overskudd i musklene. Vektene flyr opp, du flyr nærmest, og det er moro! Sånn skal det alltid være på trening.