Daglig time-out i arbeidstiden for å reflektere over liv og arbeid, kan redusere stress og sykefravær betraktelig.

   
ARBEID DET REFLEKTERES OVER: kanskje er
refleksjonen det som skal til for å innse at jobben
må legges om dersom den gir for mye stress.
Forskning viser iallfall at ettertanke og sømfaring
av arbeidet og miljøet, kan gi positive utslag.
 

Å få flere utbrente arbeidstakere tilbake i privat og offentlig arbeidsliv byr på utfordringer. Nå viser det seg at en daglig time-out i arbeidstiden for å reflektere over liv og arbeid kan redusere stress og sykefravær betraktelig.

Det er noen av erfaringene med et svensk prosjekt kalt Reflekterande arbetsplatser, som er blitt støttet av næringsdepartementet, på bakgrunn av regjeringens satsing på å skape et sunnere arbeidsliv i Sverige.

Prosjektet hadde sin opprinnelse i Karlstad midt på 1990-tallet.

Forsker og sosialkoordinator Kristian Tilander presenterte rapporten for prosjektet i et foredrag ved Høgskolen i Tromsø (HiTø) nylig. Anledningen var den første næringslivsrettede konferansen ved HiTø sitt nordiske senter for aksjonsforskning og aksjonslæring (norAforsk), som ble startet i mars 2006.

Temaet på konferansen var Læringsdrevne arbeidsplasser i nord, og handlet blant annet om å få ned sykefraværet, samt å få flere utbrente arbeidstakere tilbake i arbeid.

Dette er en del av et stort forskningsprosjekt, hvor norAforsk samarbeider med en stor regional næringslivsaktør, Sparebank 1 Nord-Norge. norAforsk har fått 6 millioner kroner til et fireårig forskningsprosjekt om hvordan man kan forebygge utbrenthet.

Sykefravær ned med 30 prosent
I det svenske prosjektet Reflekterande arbetsplatser har arbeidstakere tatt time-out en dag i uken i fire uker for å reflektere over drivkraft, motivasjon, liv og arbeid.

Professor Tom Tiller (t.v) og senterleder Odd Arne Thunberg er fornøyde med starten på forskningssamarbeidet. Foto: Isabell Hanssen Stabell.Refleksjonen har skjedd sammen med ytterligere en person og en refleksjonsleder. Etter fireukers-perioden har deltakerne hatt en arbeidsfri periode.

Sosialarbeidere, lærere, og dessuten en gruppe ledere har deltatt i prosjekter i flere svenske kommuner. Majoriteten av deltakerne har rapportert at erfaringene med refleksjonen har hatt stor eller ganske stor betydning for dem med tanke på å unngå stress på arbeidsplassen.

   
 
 

– Dessuten viste det seg at sykefraværet ble redusert med 30 prosent som resultat av prosjektet, opplyste forsker Tilander i sitt foredrag på norAforsk-konferansen ved HiTø i november i fjor.

Disse resultatene har medført at prosjektet har fått stor oppmerksomhet i Sverige. Professor Tom Tiller fra HiTø har for øvrig vært vitenskapelig leder for det svenske prosjektet.

Samarbeider med næringslivet
I et arbeidsliv med høyt tempo og hyppige omstillinger, kan det være vanskelig å føle trygghet, bli sett, og ta nok pauser for å begrense stress og hindre utbrenthet.

Rapporten Reflekterande arbetsplatser, som Tilander la frem, viser at ovenfra og ned-pregede kulturer i det moderne arbeidslivet skader menneskenes sosiale relasjoner, deres opplevelse av mening og dermed også deres helse.

– Men gjennom den refleksjonsprosessen vi har utviklet kan deltakerne finne tilbake til sine motiver og drivkrefter. Det fremmer friskhet og livslyst, samt evnen til å håndtere de situasjoner man befinner seg i, sa Tilander. Han påpekte videre at i et rutine- og tankestyrt, samt sterkt prestasjonsrettet arbeidsliv, trenger folk dette frie refleksjonsrommet mer enn noensinne.

   
I et sterkt prestasjonsrettet arbeidsliv, trenger folk et
fritt refleksjonsrom mer enn noensinne, mener Kristian
Tilander.
 

En møteplass
Fylkesmann Svein Ludvigsen sto for den offisielle åpningen av norAforsk-konferansen.

 

 

Foredragsholderne spente fra statssekretær Laila Gustavsen, via professor Svein Arne Jessen, forsker Kristian Tilander, til jazzmusiker Jan Pål Indreberg, Elisabeth Utheim, konserndirektør i Sparebank 1 Nord-Norge, og Tom Tiller, professor ved HiTø.

I tillegg var familien Høgmo, Gerd, Henry og Per-Mathias, på plass. Sistnevnte tør være kjent for alle med et snev av interesse for norsk toppfotball.

Med sitt foredrag Det handler om å leve tok han opp hvordan man beholder folk i en organisasjon, kontinuitet, samt hvordan man kan forhindre utbrenthet.

– Selv med hovedfag i utbrenthet kan man oppleve å bli rammet av det selv, og det var en spennende erfaring, mente Per Mathias Høgmo.

Artikkelen er hentet fra www.forskning.no