Målsettingen for løping i Grunnleggende treningsprogram var å kunne løpe 27 kilometer i uken. Når denne målsettingen er nådd, vil du være forberedt til å starte på dette videregående treningsprogrammet som har 54 kilometer i uken som målsetting.

Skal man bli god, må man ville bli god


Videregående treningsprogram for langdistanseløping


Treningsprogrammet er et progresjonsbasert program i to deler på hhv 9 og 6 uker. Første grunnleggende del finner du her.


Andre og videregående del er på 6 uker og bygger på grunnleggende del.Følg programmet så godt du overhode er i stand til og du vil bli overrasket over hvor gode fremskritt du gjør!

I dette videregåendetreningsprogrammet venner du deg til å løpe
54 kilometer per uke


Målsetting: Å løpe 54 kilometer i uken
Målsettingen for løping i Grunnleggende treningsprogram var å kunne løpe 27 kilometer i uken. Når denne målsettingen er nådd, vil du være forberedt til å starte på dette videregående treningsprogrammet som har 54 kilometer i uken som målsetting.


Løpstrening med progresjon og hvile / restitusjonTirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Uke 10 5km 8km 7km 8km 3,5km
Uke 11 5km 8km 7km 8km 3,5km
Uke 12 7km 8km 9,5km 7km 5km
Uke 13 7km 8km 9,5km 7km 5km
Uke 14 8km 8km 10km 7km 7km
Uke 15 8km 10km 10km 10km 7km
Uke 16 12km 10km 12km 10km 10km

Fokus


Før uke 16 er det ikke nødvendig å øke distansene påøktene utover det som er oppgitt. Fokuser i stedet på tempoet når du gjennomfører 10 km løp med fokus på å presse tiden ned til 4:30/km eller bedre.


Dersom du etter uke 9 foretrekker å øke distansene påøktene så gjør det gradvis. Ikke øk distansen med mer enn 1,5 km fra dag til dag.