DEN MODERNE TiDS UTØVERE: Tidligere generasjoner tilbake på 60- og 70tallet, hadde bedre generelt grunnlag for å tåle og tilpasse seg trening. De som vokser opp i dag, tåler mye mindre enn før.

Trening har blitt vanskeligere
DEN MODERNE TiDS UTØVERE: Tidligere generasjoner tilbake på 60- og 70tallet, hadde bedre generelt grunnlag for å tåle og tilpasse seg trening. De som vokser opp i dag, tåler mye mindre enn før.


Hvorfor trening fungerte tidligere, men ikke nå
Befolkningens fysiske aktivitetsnivå var fra andre verdenskrig og fram og inn i industrialderen, mye høyere enn i dag. Folk var i mye mer fysisk aktivitet enn i dag. Folk/utøvere som tilbake i tidligere tider bedrev trening, hadde et mye bedre treningsgrunnlag enn nå. Dette betydde at de kunne trene både hardere og oftere, enn utøvere i dag. På 70tallet var det for eksempel for kroppsbyggere, vanlig å trene hver muskelgruppe hele tre ganger i uken. Ifra 90tallet og utover, var det blitt vanlig at hver muskelgruppe kun skulle/kan trenes 1 gang per uke. Utviklingen viser tydelig at etter hvert som utøverens treningsgrunnlag avtar, jo mindre treningsdoser er tålbare, dersom framgang og utvikling skal finne sted.

Trening 1 gang i uken (per muskelgruppe)
Det er i inngangen til det 21. århundre, blitt vanlig å trene hver muskelgruppe 1 gang per uke. Men selv dette, kan vise seg å bli for mye, dersom utøveren presser seg for hardt. Trim.no har gjennom sin treningsteori og praksis, funnet fram til at muskulaturen trenger 10 gode nok hviledøgn fra overtrenet til trenbart modus igjen. Kroppsbyggere som Jostein Ødegården, bekrefter dette ved at han har kommet fram til denne hviletiden gjennom sin egen trening/egne erfaringer. Ødegården har som konsekvens av dette, regulert treningen sin slik at han kun trener beina sine 1 gang hvert 10. døgn. Alt i alt betyr dette at utøvere vil måtte redusere treningshyppigheten sin ytterligere i forhold til fra 90tallet og utover (1 trening per muskelgruppe per uke), hvilket altså vil utvikle seg fra 7 hviledøgn til 10. Dersom utøveren trener med maksimal innsats (tar i alt han/hun har), så vil overtrening inntreffe etter hver en eneste trening, og det vil være nødvendig å altså hvile i helt opp til og med 10 døgn før muskulaturen er trenbar igjen.
MAKSiMAL iNNSATS: Å presse seg til det
ytterste, er noe forbeholdt til
konkurranse. Kroppsbyggere og fitness-
utøvere, har her mye å lære av de som
bedriver utholdenhetsidrett/trening.
Dersom det hele tiden trenes med for
høy innsats, så vil kroppen ikke klare
å tilpasse seg treningen, og det blir med
det resultat at treningen ikke gir noen
framgang.
Maksimal innsats er uheldig
Det er uheldig at dagens utøvere presser seg alt de klarer når de trener. Kroppens muskler har en mindre tilpasningsevne som krever mye hviletid og energi, og overtrening forekommer svært lett – det er et muskulært følsomt tilpasningsregime. Alle våre erfaringer, teorier og kunnskap, tilsier at nåtidens utøvere må lære seg å trene med lettere innsats, kun da vil treningsdosene bli av sådan karakter at kroppen klarer å tilpasse seg og at framgang oppnås. Det er ikke til å anbefale at utøvere reduserer treningshyppigheten helt ut til maks.grensen på 10 døgn, for innhentingstiden på bindevevet er kortere. Dette betyr at innhentingsevnen i bindevevet og i muskulaturen, ikke er lik/den samme, hvilket betyr at den hardtrenende utøveren løper en stadig stor risiko for belastningsskader i muskler, sener og muskelfester.


Hvordan må nåtidens utøvere trene?
Treningshyppigheten bør justeres opp igjen, slik at hver muskelgruppe trenes minst èn gang per uke, og innsatsen det trenes med, den må ned fra full innsats (100%), til 70%. Utøvere som ønsker å utvikle styrke, utholdenhet og muskelstørrelse, må altså trene lettere. Jo oftere det trenes, jo lettere må det trenes. Uansett innsats og treningsmengde, så faller alt tilbake på at utøveren må lære seg å kun trene når organismen er uthvilt og dermed treningsklar. Trenes det for ofte/for hardt, vil overtrening ramme i løpet av alt fra 1-4 uker, og derfra vil ikke allverdens trening gi noe som helst utbytte.
KVINNELiGE UTØVERE/TRENENDE: Siden
kvinnekroppen tilpasser seg trening i
mindre grad enn hos menn, så må
kvinnelige utøvere være ekstra på vakt
mot for hard/for mye trening.
Utfordringen dagens moderne utøvere står overfor, er altså ikke lenger å eksperimentere med lengden på hviletiden mellom hver trening (som fra 7 døgn og utover er uheldig), men heller å begynne å se på å redusere innsatsen det trenes med. Ved å redusere innsatsen det trenes med, så vil organismen få en mindre treningsmengde, hvilket vil kunne gi rom for at overtrening ikke inntreffer, og at det dermed skapes framgang på grunnlag av påført treningsmengde.


Jo lavere aktivitetsgrunnlag/treningsgrunnlaget kommer, jo vanskeligere blir det å trene riktig. Dette skjer fordi at overtrening inntreffer lettere og lettere, jo lavere treningsgrunnlaget kommer. Dagens stillesittende ungdom har et elendig aktivitetsgrunnlag i forhold til ungdom før i tiden, hvilket betyr at det blir stadig vanskeligere å trene riktig.


trim.no har tatt høyde for denne utviklingstrenden i sine programmer, bøker og hefter innen trening og belastningsskader, og tilbyr gjennom det opplegg som i våre dager/i vår moderne tid, vil kunne gi maksimal framgang, forebygge overtrening og forhindre skader. Vi anbefaler utøvere på det varmeste å ta i bruk vår treningsteori og praksis.


trim.no anbefaler alle utøvere å se nærmere på de treningsteorier og den praksis som trim no A/S gjennom sine nettsteder presenterer. Informasjonen er ikke bare å finne i våre publiserte saker på nettet, men også og spesielt, i våre nettbutikker. Sjekk trim.no sin nettbutikk, der finner du den vitale informasjonen du trenger for å sikre deg ikke bare framgang, men maksimal framgang, samt forebygging av overtrening og skadeproblematikk. Du kan også ta direkte kontakt med oss, dersom du ønsker personlig hjelp, råd og veiledning.