Dersom du har som mål å komme i bedre form og brenne mer fett på treningsøktene dine, bør du trene for å øke ditt maksimale oksygenopptak.

 

Dersom du har som mål å komme i bedre form og brenne mer fett på treningsøktene dine, bør du trene for å øke ditt maksimale oksygenopptak.

 

Har intensiteten på treninga betydning for hvilke næringsstoffer vi forbrenner under selve treningsøkten? Fett er den primære energikilden ved lavintensitetstrening, mens karbohydrat er den viktigste kilden ved høyintensitetstrening.Forskning viser nå at vi selv kan påvirke vår fettforbrennende kapasitet.

 

I denne studien sammenlignet de utrente og trente individers fettforbrenning. Forskerne ville se påden totale fettforbrenningen, samt sammenhengen mellom fettforbrennende enzymaktivitet og hele kroppens maksimale fettforbrenning. Forsøkspersonene utførte en utholdenhetsøkt hvor intensiteten økte gradvis, og en lengre utholdenhetsøkt på noe mer jevn og lavere intensitet. Det ble også tatt muskelbiopsier av forsøkspersonene. Resultatene fra undersøkelsen viser at den maksimale fettforbrenningen var høyere og inntraff på en høyere treningsbelastning hos de trente sammenlignet med de utrente. Dette kan enkelt sies som at trente individer kan bruke fett som energikilde også under høy intensiv trening.

 

De forsøkspersonene som var trent hadde høyere maksimalt oksygenopptak, og grunnet høyere maksimalt oksygenopptak kunne de forbrenne fett mer effektivt sammenlignet med de utrente individene. De trente hadde også en høyere aktivitet av enzymer som er vesentlig for fettforbrenningen. Både fettfri masse og maksimalt oksygenopptak hadde signifikant sammenheng med maksimal forbrenning.

 

Konklusjon: Tren maksimalt oksygenopptak om du ønsker å komme i bedre form og brenne mer fett under treningsøktene.

 

Referanse:

 

P. Nordby, B. Saltin, JW Helge (2006): Whole-body fat oxidation determined by graded exercise and indirect calorimetry: a role for muscle oxidative capasity? Scandinavian Journal og Medicine & Science in Sports 16 (3), 209-214.